Skip to main content

CHRISTENSEN & HOFMEISTER. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

CVR-nummer

20508493

Adresse

Søndervangs Allé 20

Postnummer og by

8260 Viby J

Startdato

15.12.1997

Ophørsdato

06.07.2004

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

87346630

Fax

87346640

Mail

christensen-hofmeister@dai.dk

Kommune

Århus

Branchekode

742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed samt anden rådgivende virksomhed indenfor bygge- og anlægsområdet.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

19.05.2003

Registreret Kapital

501.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.1997 - 31.12.1998

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets formand og en direktør eller af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 23.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 31.05.1999
Periode: 01.10.1997 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

P-nummer

Adresse

Søndervangs Allé 20

Postnummer og by

8260 Viby J

Startdato

01.10.1997

Ophørsdato

06.07.2004

Branchekode

742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

87346630

Mail

christensen-hofmeister@dai.dk


13.07.2004 Statusændring

CVR-nummer: 20508493

Navn og adresse:
CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
Søndervangs Allé 20, 8260 Viby Jylland

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 25845358 PANTHEON A/S.


02.06.2004 Statusændring

CVR-nummer: 20508493

Navn og adresse:
CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
Søndervangs Allé 20, 8260 Viby Jylland

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 25845358 PANTHEON A/S.
CVR-NR. 10680204 DAI INVEST A/S.
CVR-NR. 20508493 CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


27.05.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20508493

Navn og adresse:
CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
Søndervangs Allé 20, 8260 Viby Jylland

Vedtægter ændret:

19.05.2003.


17.05.2002 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-nummer: 20508493

Navn og adresse:
CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
Lykkesholms Alle 100, 8260 Viby Jylland

Ny adresse:

Søndervangs Allé 20, 8260 Viby J.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Helge Therkelsen, Susanne Koch Simson, Jens Jørgen Jensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jørn Pedersen (formand), Lærer Kurt Brunk Hansen, Teknisk serviceleder Ove Nygaard Mikkelsen, direktør Leif Brejdal Kristoffersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Jørgen Jensen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Helge Therkelsen (Direktør).

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Villy Pedersen.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSINSTITUTTET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stenvej 23, 8270 Højbjerg.


15.06.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20508493

Navn og adresse:
CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
Lykkesholms Alle 100, 8260 Viby Jylland

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henry Jensen, den 21.05.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Regnskabschef Susanne Koch Simson, den 21.05.1999.
06.04.1998 Nye selskaber

CVR-nummer: 20508493

Navn og adresse:
CHRISTENSEN & HOFMEISTER, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S
Lykkesholms Alle 100, 8260 Viby Jylland

Stiftelsesdato:

15.12.1997.

Seneste vedtægtsdato:

15.12.1997.

Kapital:

kr. 501.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 501.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

REG.NR. A/S208540 DANSK ARKITEKT- & INGENIØRKONTOR A/S, Ballevej 2 A, 8600 Silkeborg, den 15.12.1997, REG.NR. A/S221161 CHRISTENSEN & HOFMEISTER HOLDING A/S, Lykkesholms Alle 100, 8260 Viby J, den 15.12.1997.

Bestyrelse:

Direktør Jørgen Helge Therkelsen (formand), den 15.12.1997, Administrerende direktør Henry Jensen, den 15.12.1997, Ingeniør Jens Jørgen Jensen, den 15.12.1997.

Direktion:

Ingeniør Jens Jørgen Jensen, den 15.12.1997.

Selskabet tegnes af selskabets formand og en direktør eller af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Revisionsfirmaet Villy Pedersen, Katrinebjergvej 89 F, postboks 1069, 8200 Århus N, den 15.12.1997.

Første regnskabsår:

01.10.1997 - 31.12.1998.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
15.12.1997
16.05.2002
Lykkesholms Allé 100 8260 Viby J
Status
Fra
Til
15.12.1997
05.07.2004
Normal
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
20-49 medarbejdere


3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
20-49 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere