Skip to main content

Strukton Rail A/S

CVR-nummer

20286547

Adresse

Gammel Lyngvej 2

Postnummer og by

4600 Køge

Startdato

05.09.1997

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

32957603

Mail

info@strukton.dk

Kommune

Køge

Branchekode

421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

Formål

Selskabets formål er at konstruere (få kon-strueret) og udføre (få udført) konstruktions-mæssige, hydrauliske, vej-, terræn- og jernba-neanlæg og konstruktioner i armeret beton, at konstruere og udføre anlæg relateret til anlæg, montage og vedligeholdelse af kædelinieophæng og andre elektriske systemer, at udføre reparationer og eftersyn, at fremstille, transportere, bearbejde og handle med byggematerialer (halvfabrikata) produkter og lignende, at etablere, deltage i og finansiere virksomheder eller selskaber med det samme eller lignende formål, at samarbejde med, lede og yde rådgivning og andre ydelser til virksomheder eller selskaber, at stille sikkerhed for gæld og andre forpligtelser for selskabet eller andre koncernforbundne virksomheder eller selskaber eller tredjemand, at opkøbe, drive og afhænde ejendom, at opkøbe udnytte og afhænde materielle og immaterielle ejendomsrettigheder, samt at udføre alt, der relaterer sig til eller fremmer ovenstående; alt i den bredeste fortolkning heraf.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

11.01.2016

Registreret Kapital

1.100.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

05.09.1997 - 31.12.1998

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

Jens Christian Jensen
Nemovej 18
2680 Solrød Strand
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Jacob Zeeman
Boxtelsebaan 20,
5061 VD, Oisterwijk
Holland
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Joost Herman Kool
Coornhertlaan 28
3707 ZL Zeist
Holland
Valgform: Generalforsamling

Jens Christian Jensen
Nemovej 18
2680 Solrød Strand
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Swedish Rail System AB SRS
Boks 1512 Förskeppsgatan 8 27100 Ystad
Sverige

Legale Ejere

Strukton Rail AB
Västeberga Allé 60
126 30 Hägersten
Sverige
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 15.10.2015


Ophørte legale ejere

Stichting Administratiekantoor Sanderink Investments
Antwerpseweg 8
2803 PB Gouda
Postbus 338 2800 AH Gouda
Netherlands
Holland
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 08.01.2014Reelle Ejere

Gerhardus Plechelmus Sanderink
Westkanaaldijk 2
PO BOX 1025
NL 3600 BA
Maarssen
Holland
Ejerandel: 97,69%
Stemmerettigheder: 97,69%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 06.02.2018

Dato: 11.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.07.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 15.07.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.07.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.07.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.08.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.1999
Periode: 05.09.1997 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

Strukton Rail A/S

P-nummer

Adresse

Gammel Lyngvej 2

Postnummer og by

4600 Køge

Startdato

05.09.1997

Branchekode

421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

32957603

Mail

info@strukton.dk

Ophørte p-enheder

Navn

CARILLION RAIL DANMARK A/S

P-nummer

Adresse

Njalsgade 72

Postnummer og by

2300 København S

Startdato

01.01.2002

Ophørsdato

31.12.2003

Branchekode

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

32957603


19.07.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
Strukton Rail A/S
Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jacob Zeeman, den 12.07.2019, Robert Claus Otmar Röder, (formand), den 12.07.2019.

Tiltrådte:

Jens Christian Jensen, den 12.07.2019, Jacob Zeeman, (formand), den 12.07.2019.


10.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
Strukton Rail A/S
Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge

Bestyrelse:

Fratrådte:

Arie Schoots, den 02.01.2019.

Tiltrådte:

Jacob Zeeman, den 02.01.2019.


13.03.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
Strukton Rail A/S
Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge

Bestyrelse:

Fratrådte:

Pieter Gijsbertus Pijper, den 23.02.2018.

Tiltrådte:

Joost Herman Kool, den 12.03.2018.


14.06.2017 Ændring af adresse

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
Strukton Rail A/S
Torveporten 2, 2500 Valby

Ny adresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge
Ny kommune: Køge

12.01.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
Strukton Rail A/S
Torveporten 2, 2500 Valby

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse..

Formål ændret: Selskabets formål er at konstruere (få kon-strueret) og udføre (få udført) konstruktions-mæssige, hydrauliske, vej-, terræn- og jernba-neanlæg og konstruktioner i armeret beton, at konstruere og udføre anlæg relateret til anlæg, montage og vedligeholdelse af kædelinieophæng og andre elektriske systemer, at udføre reparationer og eftersyn, at fremstille, transportere, bearbejde og handle med byggematerialer (halvfabrikata) produkter og lignende, at etablere, deltage i og finansiere virksomheder eller selskaber med det samme eller lignende formål, at samarbejde med, lede og yde rådgivning og andre ydelser til virksomheder eller selskaber, at stille sikkerhed for gæld og andre forpligtelser for selskabet eller andre koncernforbundne virksomheder eller selskaber eller tredjemand, at opkøbe, drive og afhænde ejendom, at opkøbe udnytte og afhænde materielle og immaterielle ejendomsrettigheder, samt at udføre alt, der relaterer sig til eller fremmer ovenstående; alt i den bredeste fortolkning heraf.


11.01.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
Torveporten 2, 2500 Valby

Vedtægter ændret: 11.01.2016
Nyt navn: Strukton Rail A/S

11.01.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
Torveporten 2, 2500 Valby

Bestyrelse:

Fratrådte:

Diederik Karel Schonebaum, den 05.11.2015.

Tiltrådte:

Pieter Gijsbertus Pijper, den 05.11.2015.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådte:

Pieter Gijsbertus Pijper, den 05.11.2015.


18.12.2015 Ændring i revision

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
Torveporten 2, 2500 Valby

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 05.11.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 05.11.2015.


15.10.2015 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 København V

Ny adresse: Torveporten 2, 2500 Valby
Ny kommune: København

30.01.2015 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 Bernstorffsgade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Bredesgaard, den 22.01.2015.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Christian Jensen, den 22.01.2015.


20.10.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 Bernstorffsgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 09.07.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 09.07.2014.


21.03.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 Bernstorffsgade

Vedtægter ændret:

21.03.2014.

Nyt navn:

STRUKTON RAIL DANMARK A/S.


08.01.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Göran Anders Gärdström, den 08.01.2014, Per Bredesgaard, den 08.01.2014, Anders Rickard Herngren, den 08.01.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Robert Claus Otmar Röder (formand), den 08.01.2014, Diederik Karel Schonebaum, den 08.01.2014, Arie Schoots, den 08.01.2014.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Pieter Gijsbertus Pijper, den 08.01.2014.


16.11.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 Bernstorffsgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.


13.09.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sture Magnus Jonasson, den 13.09.2011, Bo Göran Lönn, den 13.09.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Göran Anders Gärdström (formand), den 13.09.2011, Anders Rickard Herngren, den 13.09.2011.


05.01.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Ny adresse:

Carsten Niebuhrs Gade 10, 1., 1577 København V.


19.11.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 30.09.2008.


08.05.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kristian Hultin, den 01.05.2008, Anita Rogard, den 01.05.2008, Berit Lena Karin Wernmo, den 01.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Akademiing Per Bredesgaard, den 01.05.2008, Bo Göran Lönn, den 01.05.2008.


04.02.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erik Ingmar Nihlen, den 31.12.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Nihlén, den 31.12.2007.

Indtrådt i direktionen:

Akademiing Per Bredesgaard, den 01.01.2008.


17.07.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Vedtægter ændret:

17.07.2007.

Nyt navn:

BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kristian Hultin, den 17.07.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sture Magnus Jonasson (formand), den 17.07.2007, Berit Lena Karin Wernmo, den 17.07.2007.


24.10.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kristian Hultin, den 24.10.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ian Wallace Rees Bailey, den 24.10.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anita Rogard, den 24.10.2006.


19.12.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Herman Sørlie, den 17.12.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Herman Sørlie, den 17.12.2005.

Indtrådt i direktionen:

Lars Nihlén, den 17.12.2005.


21.06.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 Bernstorffsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dan Erik Jonas Andersson, den 16.06.2005.


11.10.2004 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1577 Bernstorffsgade

Vedtægter ændret:

08.10.2004.

Ny adresse:

Bernstorffsgade 44B, 1., 1577 København V.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Per Herman Sørlie, den 08.10.2004.


24.09.2004 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Vedtægter ændret:

13.08.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 11.200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.100.000,00.


09.03.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Erik Ingmar Nihlen, den 26.02.2004.

Indtrådt i direktionen:

Per Herman Sørlie, den 26.02.2004.


28.01.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 28.01.2004.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisorinteressentskab, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 28.01.2004.


12.09.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
CARILLION RAIL DANMARK A/S
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Dan Erik Jonas Andersson, den 04.08.2003.


12.08.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Vedtægter ændret:

05.06.2003.

Nyt navn:

CARILLION RAIL DANMARK A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bengt Olof Berg, den 05.06.2003, Thomas Ekholm, den 05.06.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ian Wallace Rees Bailey (formand), den 05.06.2003, Kristian Hultin, den 05.06.2003.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.


29.10.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klaus Søgaard, den 21.10.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomichef Thomas Ekholm, den 21.10.2002.


08.05.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Tommy Per-Olof Andersson, den 18.03.2002.

Indtrådt i direktionen:

Lars Erik Ingmar Nihlen.


08.03.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Nordling, den 01.03.2002, Tommy Per-Olof Andersson, den 01.03.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bengt Olof Berg (formand), den 01.03.2002, Lars Erik Ingmar Nihlen, den 01.03.2002.


15.01.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Vedtægter ændret:

14.12.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 900,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


15.07.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alf Göransson, den 07.05.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tommy Per-Olof Andersson, den 07.05.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Alf Göransson, den 07.05.1998.

Indtrådt i direktionen:

Tommy Per-Olof Andersson, den 07.05.1998.


28.11.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAI SYSTEM A/S DRS
Herlev Hovedgade 82D, 1553 Langebro

Vedrørende den under 25.11.1997 registrerede ændring for Reg.nr. A/S240440 DANISH RAI SYSTEM A/S DRS meddeles, at selskabets navn blev registreret forkert. Selskabets navn er: DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS.


25.11.1997 Nye selskaber

CVR-nummer: 20286547

Navn og adresse:
DANISH RAI SYSTEM A/S DRS
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens boulevard 12, 1553 Langebro

Stiftelsesdato:

05.09.1997.

Seneste vedtægtsdato:

05.09.1997.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Swedish Rail System AB SRS, den 05.09.1997.

Bestyrelse:

Lars Nordling (formand), den 05.09.1997, Alf Göransson, den 05.09.1997, Advokat Klaus Søgaard, den 05.09.1997.

Direktion:

Alf Göransson, den 05.09.1997.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 05.09.1997.

Første regnskabsår:

05.09.1997 - 31.12.1998.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
21.03.2014
10.01.2016
STRUKTON RAIL DANMARK A/S
17.07.2007
20.03.2014
BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S
05.06.2003
16.07.2007
CARILLION RAIL DANMARK A/S
29.11.1997
04.06.2003
DANISH RAIL SYSTEM A/S DRS
05.09.1997
28.11.1997
DANISH RAI SYSTEM A/S DRS
Adresse
Fra
Til
01.02.2017
13.06.2017
Torveporten 2 2500 Valby
15.10.2015
31.01.2017
Torveporten 2 2500 Valby
05.01.2010
14.10.2015
Carsten Niebuhrs Gade 10, 1. 1577 København V
11.10.2004
04.01.2010
Bernstorffsgade 44 B, 1. 1577 København V
05.09.1997
10.10.2004
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard
H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2013
421000 Anlæg af veje og jernbaner
05.09.1997
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Formål
Fra
Til
21.03.2014
11.01.2016
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
21.03.2014
10.01.2016
21.03.2014
Registreret kapital
Fra
Til
14.12.2000
12.08.2004
1.000.000,00 DKK
05.09.1997
13.12.2000
500.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
21.03.2014
11.01.2016
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2019
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk


2. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2016
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2014
50-99 medarbejdere
1. kvt2014
20-49 medarbejdere
4. kvt2013
50-99 medarbejdere
3. kvt2013
50-99 medarbejdere
2. kvt2013
20-49 medarbejdere
1. kvt2013
20-49 medarbejdere
4. kvt2012
20-49 medarbejdere
3. kvt2012
20-49 medarbejdere
2. kvt2012
20-49 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
20-49 medarbejdere
3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
20-49 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere