Skip to main content

FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S

CVR-nummer

20247002

Adresse

Gammel Køgegaard

Postnummer og by

4600 Køge

Startdato

15.06.1997

Ophørsdato

11.06.2004

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Køge

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at eje og drive landbrug og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

28.05.2001

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.06.1997 - 31.12.1997
Dato: 01.07.2004
Periode: 01.07.2003 - 01.06.2004
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 10.03.2004
Periode: 01.07.2003 - 16.02.2004
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 08.12.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.11.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.12.2001
Periode: 01.01.2001 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 11.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1998
Periode: 15.06.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S

P-nummer

Adresse

c/o FUGLESANGSGAARD
Gammel Køgegaard 9

Postnummer og by

4600 Køge

Startdato

15.06.1997

Ophørsdato

11.06.2004

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


01.07.2004 Statusændring

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S
Gammel Køgegaard, 4600 Køge

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


25.02.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S
Gammel Køgegaard, 4600 Køge

Likvidation vedtaget 16.02.2004.

Tiltrådt som likvidator:

Statsaut. revisor. m. depo beskikkelse Max Klarskov Vilby, c/o Revisorgården, Ørnevej 2, 4600 Køge, den 16.02.2004.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


11.06.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S
Gammel Køgegaard, 4600 Køge

Vedtægter ændret:

28.05.2001.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.2001 - 30.06.2001.


28.06.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S
Gammel Køgegaard, 4600 Køge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Werner Willerslev-Olsen, den 28.02.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Afd. Chef Emil le Maire, den 12.05.2000.


01.07.1999 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S
Gammel Køgegaard, 4600 Køge

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Orla Haugård Nielsen.
29.06.1999 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S
Gammel Køgegaard, 4600 Køge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Orla Haugård Nielsen.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Knud Verner Jensen.


06.04.1998 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 5208
c/o Lrs Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 4600 Køge

Vedtægter ændret:

28.01.1998.

Nyt navn:

FUGLESANGSGAARD LANDBRUG A/S.

Ny adresse:

Gammelkjøgegaard 9, 4600 Køge.

Ny kommune:

Køge.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 50.000,00, B-aktier kr. 450.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Madsen, den 28.01.1998, Annemette Kristoffersen, den 28.01.1998, Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 28.01.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kammerherre, civilingeniør Niels greve Brockenhuus-Schack, (formand), Giesegårdvej 70, Giesegård, 4100 Ringsted, den 28.01.1998, Civilingeniør Holger Peter Ferdinand Johan Collet, den 28.01.1998, Orla Haugård Nielsen, den 28.01.1998, Overpræsident Werner Willerslev-Olsen, den 28.01.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 28.01.1998.

Indtrådt i direktionen:

Orla Haugård Nielsen, den 28.01.1998.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen, den 28.01.1998.

Indtrådt i revisionen:

Revisorgården Køge I/S statsautoriserede revisorer, Bjerggade 7, 4600 Køge, den 28.01.1998.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

15.06.1997 - 31.12.1997.


29.10.1997 Nye selskaber

CVR-nummer: 20247002

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 5208
c/o Lrs Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

15.06.1997.

Seneste vedtægtsdato:

15.06.1997.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 15.06.1997.

Bestyrelse:

Kim Madsen (formand), den 15.06.1997, Annemette Kristoffersen, den 15.06.1997, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 15.06.1997.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 15.06.1997.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, c/o ERNST & YOUNG A/S, Østergade 9 - 11, 4000 Roskilde, den 15.06.1997.

Første regnskabsår:

15.06.1997 - 30.06.1998.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
15.06.1997
28.01.1998
A/S PSE NR. 5208
Status
Fra
Til
16.02.2004
10.06.2004
Under frivillig likvidation
15.06.1997
15.02.2004
Normal
Branchekode
Fra
Til
15.06.1997
17.10.1999
011110 Kornavl