Skip to main content

RDYN 17.9.2012 A/S

CVR-nummer

20052473

Adresse

Marielundvej 41

Postnummer og by

2730 Herlev

Startdato

01.02.1997

Ophørsdato

14.12.2015

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

46907200

Fax

44200801

Kommune

Herlev

Branchekode

582900 Anden udgivelse af software

Formål

Selskabets formål er at drive handel, produktion og rådgivning inden for højteknologiske forretningsområder samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

30.11.2012

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

51.269.479,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.02.1997 - 30.06.1997

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

ABN AMRO Nordic Ventures N.V.
Regentlaan 53
B - 1000 Brussels
Belgien
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Kapitalklasse: A, C, D, E, F
Afhændelsesdato: 14.12.2015

SUNSTONE TECHNOLOGY VENTURES FUND I K/S
Højbro Plads 10, 2.
1200 København K
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmerettigheder: 15-19,99%
Kapitalklasse: C, D, E, F
Afhændelsesdato: 14.12.2015

VERDANE NVP SEED SPV K/S
c/o Harbour House
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
Ejerandel: 20-24,99%
Stemmerettigheder: 20-24,99%
Kapitalklasse: E, F
Afhændelsesdato: 14.12.2015

VERDANE NVP I SPV K/S
c/o Harbour House
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmerettigheder: 5-9,99%
Kapitalklasse: C, D, E, F
Afhændelsesdato: 14.12.2015Dato: 06.12.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.12.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.10.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.10.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.10.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 14.10.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.11.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.12.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.10.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.12.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.01.1998
Periode: 01.02.1997 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

RDYN 17.9.2012 A/S

P-nummer

Adresse

Marielundvej 41

Postnummer og by

2730 Herlev

Startdato

01.07.1997

Ophørsdato

14.12.2015

Branchekode

582900 Anden udgivelse af software

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

46907200

Navn

ROVSING DYNAMICS A/S

P-nummer

Adresse

16 C

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.02.1997

Ophørsdato

30.06.1997

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


14.12.2015 Ændring i personkreds, Statusændring, Ændring i revision

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
RDYN 17.9.2012 A/S I LIKVIDATION
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Jakob Mosegaard Larsen, den [DD.MM.YYYY].

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den [DD.MM.YYYY].


28.08.2015 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer:

20052473.

NAVN:

RDYN 17.9.2012 A/S.

Adresse: Marielundvej 41, 2730 Herlev.
Kommune: Herlev.

Likvidation vedtaget 28.08.2015

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Jakob Mosegaard Larsen, den 28.08.2015.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Merete Lundbye Møller, den 28.08.2015, Jimmy Fussing Nielsen (formand), den 28.08.2015, Jørgen Smidt, den 28.08.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Mogens Kokholm, den 28.08.2015.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


19.12.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
RDYN 17.9.2012 A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johan Gustaf Olof Bjurstrøm, den 19.12.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Jørgen Smidt, den 19.12.2013.


27.09.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
RDYN 17.9.2012 A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eric Alan Rapp, den 26.09.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jimmy Fussing Nielsen (formand), den 26.09.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, den 26.09.2013.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, den 26.09.2013.


02.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
RDYN 17.9.2012 A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Eric Alan Rapp, den 08.03.2013.
22.02.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
RDYN 17.9.2012 A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

30.11.2012.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Højbjerg Andersen, den 30.11.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Merete Lundbye Møller, den 30.11.2012.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


03.10.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

02.10.2012.

Nyt navn:

RDYN 17.9.2012 A/S.


03.10.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
RDYN 17.9.2012 A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Henrik Lund, den 01.10.2012.


17.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ann-Dorthea Larsen, den 17.09.2012.

Indtrådt i direktionen:

Mogens Kokholm, den 17.09.2012.


13.07.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

22.06.2012.


11.10.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

30.09.2011.


28.08.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 26.08.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 26.08.2011.


01.11.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

01.10.2010.


22.09.2009 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

29.05.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 40.964.817,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 51.269.479,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.692.729,00, C kr. 6.175.978,00, D kr. 777.078,00, E kr. 519.483,00, F kr. 40.964.817,00, R kr. 139.394,00.


22.09.2009 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

29.04.2009.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 29.04.2009.


16.09.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Flemming Stæhr, den 12.12.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Henrik Lund (formand), den 12.12.2008.


30.05.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Interessentskabet af 1. januar 2001 Statsautoriseret Revisionsvirksomhed.


19.12.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Masayuki Hashimoto, den 02.11.2008.


14.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

05.11.2008.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 700.000,00. Konverteringsperioden 26.10.2007 - 01.03.2010. Ikke konverteret beløb kr. 700.000,00.


30.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

12.06.2008.


30.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 17.974.053,00. Konverteringsperioden 26.10.2007 - 01.03.2010. Ikke konverteret beløb kr. 17.974.053,00.


08.05.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

25.04.2008.


07.04.2008 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

22.02.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.405.955,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 1.267,00,

Klasser:

R kr. 109.394,00, D kr. 777.078,00, E kr. 519.483,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.304.662,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.692.729,00, C kr. 6.175.978,00, D kr. 777.078,00, E kr. 519.483,00, R kr. 139.394,00.


20.02.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

26.10.2007.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.692.729,00, C kr. 6.175.978,00, R kr. 30.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Per Flemming Stæhr, den 26.10.2007.

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Borch, den 26.10.2007, Klaus Falkesen, den 26.10.2007, Arne Gillin, den 26.10.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Eric Alan Rapp, den 26.10.2007.


07.11.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 18.258.000,00. Konverteringsperioden 14.09.2007 - 01.03.2010. Ikke konverteret beløb kr. 18.258.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.692.729,00, C kr. 6.175.978,00, R kr. 30.000,00.


23.10.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

14.09.2007.


08.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

20.04.2007.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 6.704.240,00. Konverteringsperioden 20.04.2007 - 08.05.2008. Ikke konverteret beløb kr. 6.704.240,00.


06.12.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

10.11.2006.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 10.000.000,00. Konverteringsperioden 15.11.2006 - 08.05.2008. Ikke konverteret beløb kr. 10.000.000,00.


22.11.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Marielundvej 41, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

David Packness Meyer, den 18.11.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Arne Gillin, den 18.11.2005.


30.09.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

16.09.2005.

Ny adresse:

Marielundvej 41, 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.


01.06.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hiromichi Mizuno, den 01.06.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Masayuki Hashimoto, den 01.06.2005, Direktør Per Flemming Stæhr, den 18.05.2005.


29.03.2005 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

14.03.2005.

Kapitalforhøjelse kr. 3.087.987,00: kr. 2.772.281,00 indbetalt kontant, kurs 1.267,00, kr. 315.706,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 1.267,00,

Klasser:

C kr. 3.087.987,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 8.898.707,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.722.729,00, C kr. 6.175.978,00.


24.02.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

31.01.2005.


23.09.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør David Packness Meyer, den 10.09.2004.


17.05.2004 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

14.05.2004.

Vedr. beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve for kr. 10.150.000,00, der kan konverteres i perioden 22.10.2003 - 30.04.2004, meddeles at konverteringen er gennemført.
Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 4.000.000,00. Konverteringsperioden 01.03.2004 - 01.02.2005. Ikke konverteret beløb kr. 4.000.000,00.
Vedr. beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve for kr. 4.000.000,00, der kan konverteres i perioden 01.03.2004 - 30.06.2004, meddeles at konverteringen er gennemført.
Kapitalforhøjelse kr. 4.049.320,00: kr. 961.329,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 2.298.725,00 indbetalt kontant, kurs 1.267,00, kr. 789.266,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 1.267,00,

Klasser:

A kr. 1.836.329,00, C kr. 2.212.991,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.810.720,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 2.722.729,00, C kr. 3.087.991,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Christensen, den 14.05.2004, Søren Anker Rasmussen, den 14.05.2004, Christian Foldberg Rovsing, den 14.05.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Partner Claus Højbjerg Andersen, Solsortvej 107, 2000 Frederiksberg, den 14.05.2004, Hiromichi Mizuno, 4-36-14-409 Kita-Karasuyama, Setagaya-Ku, Tokyo 157-0061, Japan, den 14.05.2004.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Eskil Trolle, den 14.05.2004, for Søren Anker Rasmussen, Eric Korre Horten, den 14.05.2004, for Christian Foldberg Rovsing.


22.03.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

27.02.2004.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 4.000.000,00. Konverteringsperioden 01.03.2004 - 30.06.2004. Ikke konverteret beløb kr. 4.000.000,00.


10.12.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

21.11.2003.


05.11.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

22.10.2003.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til aktier.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 10.150.000,00. Konverteringsperioden 22.10.2003 - 30.04.2004. Ikke konverteret beløb kr. 10.150.000,00.


13.08.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

20.06.2003.


15.07.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Balser, den 03.06.2003.


17.03.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Anker Rasmussen, den 01.03.2003.


28.01.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Eric Korre Horten, den 29.11.2002, den 29.11.2002.

Tiltrådt som suppleant:

Advokat Eric Korre Horten, den 29.11.2002, for Christian Foldberg Rovsing.


03.01.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

29.11.2002.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Advokat Eric Korre Horten, den 29.11.2002.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.


27.11.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

21.11.2002.

Kapitalforhøjelse kr. 887.400,00: kr. 12.400,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 825.000,00 indbetalt kontant, kurs 4.000,00, kr. 50.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 4.000,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 1.761.400,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 886.400,00, C kr. 875.000,00.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Søren Anker Rasmussen

Indtrådt i direktionen:

Adm.direktør Ann-Dorthea Larsen, den 21.11.2002.


01.03.2002 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde

Ny adresse:

Dyregårdsvej 2, postboks 30, 2740 Skovlunde.


25.10.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2740 Skovlunde

Vedtægter ændret:

22.10.2001.

Ny adresse:

Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Ny kommune:

Ballerup.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Christian Foldberg Rovsing, den 22.10.2001.


01.08.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Vedtægter ændret:

23.07.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 124.000,00 indbetalt kontant, kurs 46.700,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 874.000,00.


01.08.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Vedtægter ændret:

18.06.2001.


03.07.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Bestyrelse:

Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Stig Christensen, den 16.05.2001.

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Foldberg Rovsing, den 16.05.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Karsten Borch (formand), den 16.05.2001.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Eric Korre Horten for Christian Foldberg Rovsing.


29.06.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Hauskov, den 28.03.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Johan Gustaf Olof Bjurstrøm.


29.06.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Vedtægter ændret:

16.11.2000.


31.08.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jesper Balser, den 18.08.2000.


28.08.2000 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Vedtægter ændret:

18.08.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000,00 indbetalt kontant, kurs 16.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 750.000,00.


11.02.2000 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Vedtægter ændret:

17.01.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000,00 indbetalt kontant, kurs 16.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 625.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

underdirektør Klaus Falkesen, den 17.01.2000, Ole Hauskov, den 17.01.2000.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PJ-Revision, den 17.01.2000.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 17.01.2000.


28.12.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
ROVSING DYNAMICS A/S
Berlingsbakke 16 C, 2920 Charlottenlund

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Christian Foldberg Rovsing, den 30.11.1999.

Udtrådt af bestyrelsen:

Conny Rasmussen, den 30.11.1999, Sidsel Elisabeth Rovsing, den 30.11.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Stig Christensen (formand), den 30.11.1999.


01.11.1997 Ændring af adresse, Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 5153
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 2920 Charlottenlund

Vedtægter ændret:

27.06.1997.

Nyt navn:

ROVSING DYNAMICS A/S.

Ny adresse:

Berlingsbakke 16 C, 2920 Charl.

Ny kommune:

Gentofte.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, den 27.06.1997, Hans Christian Galst, den 27.06.1997, Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 27.06.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Christian Foldberg Rovsing (formand), den 27.06.1997. (Suppleant: Advokat Eric Korre Horten, den 27.06.1997), Lærer Conny Rasmussen, den 27.06.1997, Civilingeniør Søren Anker Rasmussen, den 27.06.1997. (Suppleant: Advokat Eskil Trolle, den 27.06.1997), Civilingeniør Sidsel Elisabeth Rovsing, den 27.06.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 27.06.1997.

Indtrådt i direktionen:

Civilingeniør Søren Anker Rasmussen, den 27.06.1997.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen, den 27.06.1997.

Indtrådt i revisionen:

PJ-Revision, Ledøje Bygade 26, Ledøje, 2765 Smørum, den 27.06.1997.

Første regnskabsår:

01.02.1997 - 30.06.1997.


24.06.1997 Nye selskaber

CVR-nummer: 20052473

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 5153
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1997.

Seneste vedtægtsdato:

01.02.1997.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 01.02.1997.

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), den 01.02.1997, Advokat Hans Christian Galst, den 01.02.1997, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 01.02.1997.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 01.02.1997.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, c/o ERNST & YOUNG A/S, Østergade 9 - 11, 4000 Roskilde, den 01.02.1997.

Første regnskabsår:

01.02.1997 - 30.06.1998.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.06.1997
01.10.2012
ROVSING DYNAMICS A/S
01.02.1997
27.06.1997
A/S PSE NR. 5153
Adresse
Fra
Til
22.10.2001
29.09.2005
Dyregårdsvej 2 2740 Skovlunde
01.02.1997
21.10.2001
Berlingsbakke 16 C 2920 Charlottenlund
Status
Fra
Til
28.08.2015
13.12.2015
Under frivillig likvidation
01.02.1997
27.08.2015
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2003
31.12.2007
722100 Udvikling af standardsoftware
01.02.1997
31.12.2002
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
Registreret kapital
Fra
Til
22.02.2008
28.05.2009
10.304.662,00 DKK
14.03.2005
21.02.2008
8.898.707,00 DKK
14.05.2004
13.03.2005
5.810.720,00 DKK
21.11.2002
13.05.2004
1.761.400,00 DKK
23.07.2001
20.11.2002
874.000,00 DKK


18.08.2000
22.07.2001
750.000,00 DKK
17.01.2000
17.08.2000
625.000,00 DKK
01.02.1997
16.01.2000
500.000,00 DKKTegningsregel
Fra
Til
30.11.2012
27.08.2015
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2015
0 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere


2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
20-49 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
20-49 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
20-49 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
20-49 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
20-49 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
20-49 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
10-19 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere