Skip to main content

LCK AF 22. FEBRUAR 2000 ApS

CVR-nummer

19468739

Adresse

Bakkegårdsvej 201

Postnummer og by

3050 Humlebæk

Startdato

15.08.1996

Ophørsdato

09.06.2000

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

49190688

Kommune

Fredensborg-Humlebæk

Branchekode

524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.

Formål

Selskabets formål er drive handelsvirksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

22.02.2000

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.08.1996 - 30.06.1997
Dato: 15.06.2000
Periode: 01.07.1999 - 09.06.2000
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 04.04.2000
Periode: 01.07.1999 - 25.02.2000
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 04.11.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.10.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.01.1998
Periode: 15.08.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF


Ophørte p-enheder

Navn

LA CARTA KØKKEN ApS

P-nummer

Adresse

201

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

15.08.1996

Ophørsdato

31.05.1997

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

LCK AF 22. FEBRUAR 2000 ApS

P-nummer

Adresse

Bakkegårdsvej 201

Postnummer og by

3050 Humlebæk

Startdato

01.06.1997

Ophørsdato

09.06.2000

Branchekode

524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.

Reklamebeskyttelse

Nej


15.06.2000 Statusændring

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
LCK AF 22. FEBRUAR 2000 ApS
Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


29.02.2000 Øvrige ændringer, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
LCK AF 22. FEBRUAR 2000 ApS
Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk

Likvidation vedtaget 25.02.2000.

Tiltrådt som likvidator:

Fabrikant Aage Jensen, Fredensborgvej 3A, 3080 Tikøb, den 25.02.2000.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


23.02.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
LA CARTA KØKKEN ApS
Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk

Vedtægter ændret:

22.02.2000.

Nyt navn:

LCK AF 22. FEBRUAR 2000 ApS.


05.10.1999 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
LA CARTA KØKKEN ApS
Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk

Vedtægter ændret:

19.08.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 59.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 102,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 19.08.1999 til dækning af underskud kr. 59.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Munksgård, den 19.08.1999, Ramon Tor del Spar Lacarta, den 19.08.1999.

Indtrådt i direktionen:

Fabrikant Aage Jensen, den 01.07.1999.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Hans Christian Bayer, M.D.Madsens Vej 13, 3450 Allerød, den 01.10.1999.


17.08.1999 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
LA CARTA KØKKEN ApS
Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S106958 ND REVISION KØBENHAVN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
30.09.1997 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 2083
Harreshøjvej 14, 3050 Humlebæk

Vedtægter ændret:

13.08.1997.

Nyt navn:

LA CARTA KØKKEN ApS.

Ny adresse:

Bakkegårdsvej 201, 3050 Humlebæk.

Ny kommune:

Fredensborg-Humlebæk.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lone Jensen, den 13.08.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ejendomsmægler Arne Tvorup Christensen, den 13.08.1997, Edith Elisabeth Jensen, den 13.08.1997, Fabrikant Aage Jensen, den 13.08.1997.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Ramon Tor del Spar Lacarta, den 13.08.1997.

Selskabet tegnes af direktionen i fællesskab eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Henrik Ardal Andersen, den 13.08.1997.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S106958 ND REVISION KØBENHAVN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hanebred 2, 2720 Vanløse, den 13.08.1997.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Første regnskabsår:

15.08.1996 - 30.06.1997.


19.08.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 2083
Stationsvej 16, 3080 Tikøb

statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen fejlagtigt registreret som indtrådt i selskabets direktion den 15. august 1996. Den 7. juli 1997 blev han registreret som udtrådt af direktionen den 10. januar 1997. Begge registreringer beror på en fejl. Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen fratrådte som revisor for selskabet den 10. januar 1997 og har aldrig været direktør i selskabet.


07.07.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 2083
Harreshøjvej 14, 3080 Tikøb

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Tronborg Andersen, den 10.01.1997.

Indtrådt i direktionen:

Per Munksgård, den 10.01.1997.


21.03.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 2083
Avedøreholmen 86, 3080 Tikøb

Vedrørenden den under 14.03.1997 registrerede ændring for Reg.nr. ApS230608 ApS KBIL 38 NR. 2083 meddeles, at registrering vedrørende kapitalforhøjelse beror på en fejl. Selskabets kapital udgør kr. 125.000;00 fuldt indbetalt.


14.03.1997 Ændring af kapital, Ændring af adresse, Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 2083
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 3080 Tikøb

Vedtægter ændret:

10.01.1997.

Ny adresse:

Harreshøjvej 14, 3080 Tikøb.

Ny kommune:

Helsingør.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 250.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 10.01.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lone Jensen, den 10.01.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ulf Svejgaard Poulsen, den 10.01.1997.

Indtrådt i direktionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, den 15.08.1996.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen, den 10.01.1997.

Indtrådt i revisionen:

Reg.revisor Henrik Ardal Andersen, Vedbæk Stationsvej 12, 2950 Vedbæk, den 10.01.1997.


06.11.1996 Nye selskaber

CVR-nummer: 19468739

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 2083
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

15.08.1996.

Seneste vedtægtsdato:

15.08.1996.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS181877 VX 20.182 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 15.08.1996.

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 15.08.1996.

Direktion:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, den 15.08.1996.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde, den 15.08.1996.

Første regnskabsår:

15.08.1996 - 31.12.1997.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
14.08.1997
21.02.2000
LA CARTA KØKKEN ApS
15.08.1996
13.08.1997
ApS KBIL 38 NR. 2083
Status
Fra
Til
25.02.2000
08.06.2000
Under frivillig likvidation
15.08.1996
24.02.2000
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
22.08.1996
18.08.1999
125.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2000
0 medarbejdere
1. kvt2000
1 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
5-9 medarbejdere
2. kvt1999
5-9 medarbejdere


1. kvt1999
5-9 medarbejdere