Skip to main content

ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS

CVR number

18935937

Address

Kongens Nytorv 26

Postal code and city

1050 København K

Start date

01.11.1995

Cessation date

31.10.2008

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

København

Activity code

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Objects

Selskabets formål er at foretage bygningsrenovering og bygningsvedligeholdelse samt servicering af bygge- og anlægsvirksomhed. Herudover administration af fast ejendom.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

21.10.2003

Registered capital

200.000,00 DKK

First accounting period

01.11.1995 - 31.12.1996
Dato: 18.11.2008
Periode: 01.01.2008 - 20.09.2008
Get documents:
PDF

Dato: 16.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 07.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.1997
Periode: 01.11.1995 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

ADMINISTRATIONSSELSKABET APS

P-number

Address

Kongens Nytorv 26

Postal code and city

1050 København K

Start date

01.11.1995

Ophørsdato

31.10.2008

Sector code

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Advertising protection

No


18.11.2008 Statusændring

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Binavn:

EJENDOMSPENSION ApS (ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


21.05.2008 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Binavn:

EJENDOMSPENSION ApS (ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS) I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 19.05.2008.

Tiltrådt som likvidator:

Underdirektør Ole Steensbro, Ulspilsager 67, 2791 Dragør, den 19.05.2008.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


19.02.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jeppe Bo Petersen, den 18.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Ole Steensbro, den 18.02.2008.


19.10.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Edelbo, den 20.04.2005, MAZARS, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 20.04.2005.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tuborg Havnevej 18, postboks 100, 2900 Hellerup, den 20.04.2005.


11.05.2005 Statusændring

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 26996341 NORDICOM EJENDOM A/S.
28.02.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Nørkær Hansen, den 23.02.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Torben Schøn (formand), den 23.02.2005.


09.07.2004 Statusændring

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 26, 1050 Kongens Nytorv

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
spaltningsplan i henhold til anpartsselskabslovens §
67a, stk. 2 angående den påtænkte spaltning af
CVR-NR. 18935937 ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS. der tillige driver virksomhed under navnet EJENDOMSPENSION ApS (ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS).
De øvrige deltagende selskaber er:
CVR-NR. 26996341 NORDICOM EJENDOM A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til anpartsselskabslovens §
67a, stk. 2.


23.02.2004 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Ny adresse:

Kongens Nytorv 26, 1050 København K.


12.01.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gunnar Christian Kristensen, den 30.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Nørkær Hansen (formand), den 30.12.2003.


16.12.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Nørkær Hansen, den 04.12.2003, Aksel Bjødstrup Andreasen, den 04.12.2003, Bent Vestergaard Christensen, den 04.12.2003, Peter Højland, den 04.12.2003, Torben Schøn, den 04.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Mette Kristine Eriksen, den 04.12.2003, Direktør Gunnar Christian Kristensen, den 04.12.2003, Økonomidirektør Jeppe Bo Petersen, den 04.12.2003.


16.12.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Gunnar Christian Kristensen.


27.10.2003 Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Vedtægter ændret:

21.10.2003.

Nyt binavn: EJENDOMSPENSION ApS (ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS).


09.07.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Torben Schøn, den 25.06.2003.


28.04.2000 Ændring i personkreds

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Merete Helga Lund-Larsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernchef, adm. direktør Peter Højland, Koncerndirektør Bent Vestergaard Christensen.


09.03.2000 Ændring i personkreds

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Berg.


05.05.1999 Ændring i revision

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Revision:

Indtrådt i revisionen:

MAZARS & GUERARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Øster Alle 56, 2100 København Ø.


22.10.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johan Peter Forchhammer, den 06.10.1998.


31.03.1998 Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
NORDICOM DETAIL ApS
Kongens Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Vedtægter ændret:

01.02.1998.

Nyt navn:

ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS.


01.09.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
NORDICOM DETAIL ApS
Kgs. Nytorv 21, 1050 Kongens Nytorv

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Aksel Bjødstrup Andreasen, Direktør Merete Helga Lund-Larsen.


02.07.1997 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
JRM 1995 ApS
c/o Advokat Jes R. Møller, St. Kongensgade 67 A, 1050 Kongens Nytorv

Vedtægter ændret:

13.02.1997.

Nyt navn:

NORDICOM DETAIL ApS.

Ny adresse:

Kgs. Nytorv 21, 1050 København K.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Nørkær Hansen (formand), Direktør Flemming Berg, Johan Peter Forchhammer.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jes Reinholdt Møller.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Gunnar Christian Kristensen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S195403 HAUGBYRD & GUNNI PEDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Edelbo, Havnepladsen 3 A, 3., Det Gule Pakhus, 5700 Svendborg.


22.02.1996 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 4248
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1264 Store Kongensgade

Vedtægter ændret:

22.12.1995.

Nyt navn:

JRM 1995 ApS.

Ny adresse:

c/o Advokat Jes R. Møller, St. Kongensgade 67 A, 1264 København K.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 22.12.1995.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Jes Reinholdt Møller, den 22.12.1995.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen, den 22.12.1995.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S195403 HAUGBYRD & GUNNI PEDERSEN A/S, Vagtelvej 58, 2000 Frederiksberg, den 22.12.1995.


24.11.1995 Nye selskaber

CVR number: 18935937

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 4248
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1995.

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1995.

Kapital:

kr. 200.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o Landsretssagfører Per Stakeman, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 01.11.1995.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 01.11.1995.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Østergade 11, 4., 4000 Roskilde, den 01.11.1995.

Første regnskabsår:

01.11.1995 - 31.03.1997.

Regnskabsår:

01.04 - 31.03.
Name of business
From
Till
14.02.1997
01.02.1998
NORDICOM DETAIL ApS
24.01.1996
13.02.1997
JRM 1995 ApS
01.11.1995
23.01.1996
ApS KBUS 8 NR. 4248
Address
From
Till
01.11.1995
20.10.2003
Kongens Nytorv 21 1050 København K
Status
From
Till
19.05.2008
30.10.2008
Under frivillig likvidation
01.11.1995
18.05.2008
Normal
Activity code
From
Till
01.11.1995
31.12.2007
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 2006
10-19 employees
3. QTR 2006
10-19 employees
2. QTR 2006
10-19 employees
1. QTR 2006
10-19 employees
4. QTR 2005
10-19 employees


3. QTR 2005
5-9 employees
2. QTR 2005
5-9 employees
1. QTR 2005
5-9 employees
4. QTR 2004
10-19 employees
3. QTR 2004
10-19 employees
2. QTR 2004
10-19 employees
1. QTR 2004
10-19 employees
4. QTR 2003
10-19 employees
3. QTR 2003
10-19 employees
2. QTR 2003
10-19 employees
1. QTR 2003
10-19 employees
4. QTR 2002
10-19 employees
3. QTR 2002
10-19 employees
2. QTR 2002
10-19 employees
1. QTR 2002
10-19 employees
4. QTR 2001
10-19 employees
3. QTR 2001
10-19 employees
2. QTR 2001
10-19 employees
1. QTR 2001
5-9 employees
4. QTR 2000
5-9 employees
3. QTR 2000
5-9 employees
2. QTR 2000
5-9 employees
1. QTR 2000
5-9 employees
4. QTR 1999
5-9 employees
3. QTR 1999
5-9 employees
2. QTR 1999
5-9 employees
1. QTR 1999
5-9 employees