Skip to main content

K/S FREDERIKSBORGGADE 12. KØBENHAVN

CVR number

18863839

Address

Valhøjs Alle 174 - 176

Postal code and city

2610 Rødovre

Start date

19.04.1995

Cessation date

22.11.2007

Business type

Kommanditselskab

Advertising protection

No

Status

Slettet

Municipality

Rødovre

Activity code

702040 Udlejning af erhvervsejendomme

Objects

Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen: Frederiksborggade 12, 1360 København K. Matr. nr. 144 Klædebo Kvarter.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

15.11.2005

First accounting period

19.04.1995 - 31.12.1995

Powers to bind

Kommanditselskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af formanden i henhold til fuldmagt.

Dato: 05.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 01.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.07.1996
Periode: 19.04.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

K/S FREDERIKSBORGGADE 12,KØBENHAVN

P-number

Address

Valhøjs Alle 174 - 176

Postal code and city

2610 Rødovre

Start date

24.06.1996

Ophørsdato

22.11.2007

Sector code

702040 Udlejning af erhvervsejendomme

Advertising protection

No

Name

K/S FREDERIKSBORGGADE 12. KØBENHAVN

P-number

Address

1

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

19.04.1995

Ophørsdato

23.06.1996

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No


22.11.2007 Statusændring

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 10.


24.11.2005 Øvrige ændringer

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedrørende den under 23.11.2005 registrerede ændring for CVR-nr. 18863839 K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN meddeles, at hjemstedskommunen er registreret forkert. Selskabets hjemsted er: Rødovre.


23.11.2005 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
c/o Kai Ingolf Edelved, Egøje Byvej 8A, 4600 Køge

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

15.11.2005.

Ny adresse:

Egøje Byvej 8A, 4600 Køge.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kai Ingolf Edelved, den 15.11.2005, Poul Viggo Antvorskov, den 15.11.2005, Niels Overvad Bruun, den 15.11.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal (formand), den 15.11.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.11.2005.

Indtrådt i revisionen:

Kurt Lægård Statsaut. Revisor, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, den 15.11.2005.


07.12.2004 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
c/o Kai Ingolf Edelved, Egelundsvej 1, Strøby Egede, 4600 Køge

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Kai Ingolf Edelved, Egøje Byvej 8A, 4600 Køge.

Ny kommune:

Køge.


07.08.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
c/o Kai Ingolf Edelved, Egelundsvej 1, Strøby Egede, 4600 Køge

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Poul Viggo Antvorskov, den 22.05.2001, Niels Overvad Bruun, den 22.05.2001.
24.04.2001 Ændring i revision

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
c/o Kai Ingolf Edelved, Egelundsvej 1, Strøby Egede, 4600 Køge

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, den 09.10.2000.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Datavej 58, 3460 Birkerød, den 09.10.2000.


26.08.1999 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
c/o Kai Ingolf Edelved, Egelundsvej 1, Strøby Egede, 4600 Køge

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

19.08.1999.

Ny kommune:

Vallø.


25.06.1996 Nye selskaber

CVR number: 18863839

Navn og adresse:
K/S FREDERIKSBORGGADE 12, KØBENHAVN
c/o Kai Ingolf Edelved, Egelundsvej 1, Strøby Egede, 4600 Køge

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

21.05.1996.

Komplementar: REG.NR. ApS220637 FREDERIKSBORGGADE 12, 1995 ApS, Studiestræde 51, 1554 København V.

Bestyrelse:

Ingeniør Kai Ingolf Edelved (formand).

Kommanditselskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af formanden i henhold til fuldmagt.

Revision:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N.

Første regnskabsår:

01.01.1995 - 31.12.1995.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Address
From
Till
15.11.2005
23.11.2005
Egøje Byvej 8 A 4600 Køge
12.11.2004
14.11.2005
c/o Kai Ingolf Edelved
Egøje Byvej 8 A 4600 Køge
19.04.1995
11.11.2004
c/o Kai Ingolf Edelved
Egelundsvej 1
Strøby Egede 4600 Køge
Business type
From
Till
19.04.1995
21.11.2007
Kommanditselskab
Status
From
Till
19.04.1995
21.11.2007
Normal