Skip to main content

Amd ApS

CVR-nummer

18776987

Adresse

Skanderborgvej 277

Postnummer og by

8260 Viby J

Startdato

01.09.1995

Ophørsdato

25.09.2001

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Århus

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at forske i og udvikle mejeriprodukter, der kan markedsføres og sælges som functional food produkter. Selskabets formål er yderligere at markedsføre og afsætte de ovenfor nævnte produkter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

15.06.1998

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1995 - 30.09.1996
Dato: 03.10.2001
Periode: 01.10.2000 - 25.09.2001
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 21.09.2001
Periode: 01.10.2000 - 24.12.2000
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 19.01.2001
Periode: 01.10.1999 - 30.09.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.12.1999
Periode: 01.10.1998 - 30.09.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.03.1999
Periode: 01.10.1997 - 30.09.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 11.03.1998
Periode: 01.10.1996 - 30.09.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.02.1997
Periode: 01.09.1995 - 30.09.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

AMD APS

P-nummer

Adresse

Bernstorffsgade 33

Postnummer og by

1577 København V

Startdato

01.09.1995

Ophørsdato

25.09.2001

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


03.10.2001 Statusændring

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
AMD ApS
Skanderborgvej 277, 8260 Viby Jylland

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


18.01.2001 Øvrige ændringer, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
AMD ApS
Skanderborgvej 277, 8260 Viby Jylland

Likvidation vedtaget 24.12.2000.

Tiltrådt som likvidator:

advokat Katrine Møller Jacobsen, Blommehaven 6, 8660 Skanderborg, den 24.12.2000.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


25.08.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
AMD ApS
Skanderborgvej 277, 8260 Viby Jylland

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Povl Krogsgaard, den 15.08.2000.

Indtrådt i direktionen:

direktør Peder Tuborgh, den 15.08.2000.


29.12.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
AMD ApS
Skanderborgvej 277, 8260 Viby Jylland

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lars Poulsen, den 09.12.1999, for Peder Tuborgh.

Tiltrådt som suppleant:

Projektchef Anders Fisker Olesen, den 09.12.1999, for Peder Tuborgh.


24.08.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
AMD ApS
Bernstorffsgade 33, 8260 Viby Jylland

Vedtægter ændret:

15.06.1998.

Ny adresse:

Skanderborgvej 277, 8260 Viby J.

Ny kommune:

Århus.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Hans-Åke Hammerstrom, den 15.06.1998.

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Birkjar Bitsch, den 15.06.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claes Eric Gunnar Rantzow, den 15.06.1998. (Suppleant: Anne-Marie Dahlen, den 15.06.1998).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Anne-Marie Dahlenden 15.06.1998, for Finn Birkjar Bitsch.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Coopers & Lybrand Statsautoriserede revisorer, den 15.06.1998.
08.11.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
AMD ApS
Bernstorffsgade 33, 1577 Bernstorffsgade

Vedtægter ændret:

25.08.1997.


26.08.1996 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 4195
Kølskevadvej 6, Stenderup, 1577 Bernstorffsgade

Vedrørende den under 19.08.1996 registrerede ændring for Reg.nr. ApS223435 AMD ApS meddeles, at Håkan Stolt fejlagtigt er registreret som indtrådt som formand for bestyrelsen. Det skal være Direktør Finn Bitsch som indtræder som formand for bestyrelsen.


19.08.1996 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 4195
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1577 Bernstorffsgade

Vedtægter ændret:

20.05.1996.

Nyt navn:

AMD ApS.

Ny adresse:

Bernstorffsgade 33, 1577 København V.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Håkan Stolt (formand), den 20.05.1996. (Suppleant: Staffan Juhlin, den 20.05.1996), Direktør Fritz Hegewald (næstformand). (Suppleant: Henning Jensen, den 20.05.1996), Direktør Finn Birkjar Bitsch, den 20.05.1996. (Suppleant: Anne-Marie Dahlen, den 20.05.1996), Marketingchef Hans-Åke Hammerstrom, den 20.05.1996. (Suppleant: Lennart Freding, den 20.05.1996), Direktør Povl Krogsgaard, den 20.05.1996. (Suppleant: Conny Harald Laursen, den 20.05.1996), Marketingchef Peder Tuborgh, den 20.05.1996. (Suppleant: Lars Poulsen, den 20.05.1996).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 20.05.1996.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Povl Krogsgaard, den 20.05.1996.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af over havldelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer eller direktøren i forening med formanden og næstformanden.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen, den 20.05.1996.

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND Statsautoriserede revisorer, Lyngbyvej 16-28, postboks 2709, 2100 København Ø, den 20.05.1996, KPMG C. Jespersen statsautoriserede revisorer, Clemens Torv 8, postboks 330, 8100 Århus C, den 20.05.1996.

Regnskabsår ændret til:

Selskabets regnskabsår påbegyndes den mandag, der ligger nærmest den 30. september og afsluttes den søndag, der ligger nærmest den 30. september i det følgende år.

Første regnskabsår:

01.09.1995 - 30.09.1996.


04.10.1995 Nye selskaber

CVR-nummer: 18776987

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 4195
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1995.

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1995.

Kapital:

kr. 200.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o Landsretssagfører Per Stakeman, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 01.09.1995.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Østergade 11, 4., 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.09.1995 - 31.12.1996.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.09.1995
31.05.1996
ApS KBUS 8 NR. 4195
Status
Fra
Til
24.12.2000
24.09.2001
Under frivillig likvidation
01.09.1995
23.12.2000
Normal