Skip to main content

BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S

CVR-nummer

18491796

Adresse

Kokkedal Industripark 14

Postnummer og by

2980 Kokkedal

Startdato

01.04.1995

Ophørsdato

01.09.2005

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

45765877

Mail

bulownielsen@post.tele.dk

Kommune

Hørsholm

Branchekode

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Formål

Selskabets formål er fremstilling af og handel med huse og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.12.1999

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.1995 - 30.06.1996

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 28.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 10.07.2000
Periode: 01.07.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.12.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.12.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.11.1996
Periode: 01.04.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S

P-nummer

Adresse

Kokkedal Industripark 14

Postnummer og by

2980 Kokkedal

Startdato

01.04.1995

Ophørsdato

01.09.2005

Branchekode

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

45765877

Mail

bulownielsen@post.tele.dk


14.09.2005 Statusændring

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BÜLOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 89944414 B & N HOLDING A/S.


21.06.2005 Statusændring

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BÜLOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 89944414 B & N HOLDING A/S.
CVR-NR. 12371241 BÜLOW & NIELSEN ENFAMILIEHUSE A/S.
CVR-NR. 18491796 BÜLOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S.
CVR-NR. 16987905 RESORT GRUPPEN A/S.
CVR-NR. 56370013 HOLMBO-HUSE A/S. der tillige driver virksomhed under navnet HOLMBO HANDEL A/S (HOLMBO-HUSE A/S).
CVR-NR. 16316571 O.C. HUSET A/S. der tillige driver virksomhed under navnene TØMMERGÅRDEN, HASLEV A/S (O.C. HUSET A/S), HASLEV BETON OG ELEMENTFABRIK A/S (O.C. HUSET A/S), DANLINE MILJØER A/S (O.C. HUSET A/S).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


26.06.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Torben Biilmann, den 26.06.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Holger Brogaard Pedersen, den 26.06.2003.


12.06.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kaj Kristensen, den 12.06.2003.


01.04.2003 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2980 Kokkedal

Ny adresse:

Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal.
12.02.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nikolaj Finn Hertel, den 06.02.2002, Niels Nedergaard Jensen, den 06.02.2002, Niels Ørskov Kristiansen, den 06.02.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steffen Martin Baungaard, den 06.02.2002, Koncerndirektør Torben Biilmann, den 06.02.2002, Koncerndirektør Henrik Tyge Krabbe, den 06.02.2002.


24.09.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Kaj Kristensen.


19.09.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Bülow, den 18.09.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karsten Bülow, den 18.09.2001.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Steffen Mertin Baungaard, den 18.09.2001.


28.02.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Holger Brogaard Pedersen, den 26.01.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direltør Nikolaj Finn Hertel, den 26.01.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Holger Brogaard Pedersen, den 26.01.2001, den 26.01.2001.


03.02.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Vedtægter ændret:

29.12.1999.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.1999 - 31.12.1999.


02.02.2000 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kirsten Bülow, den 22.12.1999, Preben Edvard Kønig, den 22.12.1999, Karen Nielsen, den 22.12.1999, Torben Bernt Nielsen, den 22.12.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør, civilingeniør Kaj Kristensen (formand), den 22.12.1999, Direktør Niels Nedergaard Jensen, den 22.12.1999, Direktør Niels Ørskov Kristiansen, den 22.12.1999, Direktør Holger Brogaard Pedersen, den 22.12.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Bernt Nielsen, den 22.12.1999.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Holger Brogaard Pedersen, den 22.12.1999.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 31393418 BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.12.1999.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 22.12.1999.


08.01.1996 Ændring i revision

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S
Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Jørgen Peter Sejling.

Indtrådt i revisionen:

BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Ørstedsvej 50C, 1879 Fr.berg C, den 08.12.1995.


28.12.1995 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1756
c/o landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

09.11.1995.

Nyt navn:

BULOW & NIELSEN FÆRDIGHUSPROJEKTER A/S.

Ny adresse:

Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm.

Ny kommune:

Hørsholm.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sekretær Kirsten Bülow, Direktør Karsten Bülow, Advokat Preben Edvard Kønig, Sekretær Karen Nielsen, Direktør Torben Bernt Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Karsten Bülow, Direktør Torben Bernt Nielsen.

Selskabet tegnes af een direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Jørgen Peter Sejling, c/o Coopers & Lybrand, Toldbuen 1, postboks 430, 4700 Næstved.


03.05.1995 Nye selskaber

CVR-nummer: 18491796

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1756
c/o landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.04.1995.

Seneste vedtægtsdato:

01.04.1995.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS181877 VX 20.182 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokat Hans Christian Galst, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 1., 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.04.1995 - 30.06.1996.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.04.1995
25.10.1995
A/S PSE 38 NR. 1756
Adresse
Fra
Til
01.04.1995
28.12.1999
Ådalsvej 95 2970 Hørsholm
Status
Fra
Til
01.04.1995
31.08.2005
Normal
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2002
0 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
1 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere


4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
1 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
2-4 medarbejdere