Skip to main content

REDERIET AF 9/12-1994 K/S

CVR-nummer

18293749

Adresse

c/o Nielsen & Nørager Advokatfirma
Frederiksberggade 16

Postnummer og by

1459 København K

Startdato

09.12.1994

Ophørsdato

12.01.2004

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Slettet

Telefon

45766960

Fax

45766940

Kommune

København

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at indgå kontrakt om bygning af et skib hos Incat Australia Pty Ltd. og umiddelbart efter levering af dette skib at indgå på et "sale and lease back" arrangement på bareboatvilkår med selskabets helejede Singapore datterselskab og derefter at timechartre skibet gennem Broadstreet Shipping Co. Ltd. som mellembefragter til Condor Pte Ltd. samt at finansiere købet gennem optagelse af lån på i alt USD 68.000.000 og at yde sikkerhed for lånet, herunder sikkerhed i form af pant i skibet og timecharteraftalen samt at indgå kontrakter forbundet med de nævnte aktiviteter. Selskabet er ikke berettiget til at drive anden virksomhed end her nævnt.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

01.08.2001

Første regnskabsperiode

01.01.1995 - 31.12.1995
Dato: 28.01.2004
Periode: 01.01.2003 - 04.12.2003
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 19.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.02.2003
Periode: 01.01.2002 - 21.10.2002
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 28.10.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 03.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

REDERIET AF 9/12 1994 K/S

P-nummer

Adresse

c/o Nielsen & Nørager Advokatfirma
Frederiksberggade 16

Postnummer og by

1459 København K

Startdato

09.12.1994

Ophørsdato

03.12.2003

Branchekode

611010 Rederivirksomhed, fragtfart

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

45766960

Navn

REDERIET AF 9/12-1994 K/S

P-nummer

Adresse

c/o Nielsen & Nørager Advokatfirma
Frederiksberggade 16

Postnummer og by

1459 København K

Startdato

04.12.2003

Ophørsdato

12.01.2004

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


28.01.2004 Statusændring

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
c/o Nielsen & Nørager Advokatfirma, Frederiksberggade 16, 1459 Frederiksberggade

Retsform:

Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder par. 2, stk. 3.


13.11.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
c/o Pelby, Åboulevard 18, 1. tv., 1459 Frederiksberggade

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Nielsen & Nørager Advokatfirma, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Likvidator:
Indtrådt: Advokat Arne Gerlyng-Hansen, den 21.10.2002.
Selskabet tegnes af likvidator.


13.11.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
c/o Pelby, Åboulevard 18, 1. tv., 2200 København N

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marcus Choleva, den 21.10.2002, Flemming Bo Pelby, den 21.10.2002, Thor Stadil, den 21.10.2002, Niels Wendelboe-Nielsen, den 21.10.2002.

Administrator:

Udtrådt:

CVR-NR. 17009095 NORDIC EQUIPMENT FINANCE ApS, den 21.10.2002.


20.08.2001 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
Slotsmarken 18, st. tv., 2200 København N

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

01.08.2001.

Ny adresse:

c/o Pelby, Åboulevard 18, 1. tv., 2200 København N.

Ny kommune:

København.


04.05.2000 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
Højbro Plads 13, 2., 2970 Hørsholm

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

26.04.2000.

Ny adresse:

Slotsmarken 18, st. tv., 2970 Hørsholm.

Ny kommune:

Hørsholm.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Andrew Cameron, den 26.04.2000.
06.05.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
Højbro Plads 13, 2., 1200 Højbro Plads

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Ravnkilde Olsen, den 19.03.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Director Andrew Cameron, Direktør Marcus Choleva.


15.01.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
Højbro Plads 13, 2., 1200 Højbro Plads

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

07.11.1996.


10.07.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
Højbro Plads 13, 2., 1200 Højbro Plads

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Thor Stadil.


20.05.1996 Nye selskaber

CVR-nummer: 18293749

Navn og adresse:
REDERIET AF 9/12-1994 K/S
Højbro Plads 13, 2., 1200 Højbro Plads

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

27.12.1995.

Komplementar: REG.NR. ApS212532 NORDIC EQUIPMENT FINANCE ApS, Højbro Plads 13, 2., 1200 København K.

Bestyrelse:

Salgschef Niels Ravnkilde Olsen, Flemming Bo Pelby, Direktør Niels Wendelboe-Nielsen.

Administrator: REG.NR. ApS212532 NORDIC EQUIPMENT FINANCE ApS, Højbro Plads 13, 2., 1200 København K.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med det af Nordic Finance A/S udpegede bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

REG.NR. A/S3925 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V.

Første regnskabsår:

01.01.1995 - 31.12.1995.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
26.04.2000
31.07.2001
Slotsmarken 18, st. tv. 2970 Hørsholm
09.12.1994
25.04.2000
Højbro Plads 13, 2. 1200 København K
Virksomhedsform
Fra
Til
09.12.1994
11.01.2004
Kommanditselskab
Status
Fra
Til
09.12.1994
11.01.2004
Normal
Branchekode
Fra
Til
09.12.1994
03.12.2003
611010 Rederivirksomhed, fragtfart