Skip to main content

SMA MAL A/S

CVR-nummer

18145170

Adresse

Herstedvang 7 a.

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

01.11.1994

Ophørsdato

03.03.2015

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kreditoplysninger

Regnskab og boafslutning

Telefon

45412214

Fax

45413214

Mail

admin@blic.dk

Kommune

Albertslund

Branchekode

464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Bibrancher

524820 Optikere

Formål

Selskabets formål er at drive håndværks-, handels- samt dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

01.01.2011

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1994 - 31.12.1995
Dato: 02.08.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.07.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 08.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.07.2001
Periode: 01.04.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.10.2000
Periode: 01.04.1999 - 31.03.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.12.1999
Periode: 01.04.1998 - 31.03.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.10.1998
Periode: 01.04.1997 - 31.03.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.10.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.03.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1996
Periode: 01.11.1994 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

BLIC OPTIK A/S

P-nummer

Adresse

15

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.11.1994

Ophørsdato

12.01.1995

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

BLIC OPTIK A/S

P-nummer

Adresse

Storegade 33

Postnummer og by

6100 Haderslev

Startdato

26.06.1970

Ophørsdato

31.12.1998

Branchekode

524820 Optikere

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

SMA MAL A/S

P-nummer

Adresse

Herstedvang 7 a.

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

01.11.1994

Ophørsdato

03.03.2015

Branchekode

464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

45412214

Mail

admin@blic.dk


19.03.2015 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer

18145170.

NAVN:

SMA MAL A/S UNDER KONKURS.

Adresse: Herstedvang 7 a., 2620 Albertslund.
Kommune: Albertslund.

Binavne:

Konkursbehandlingen afsluttet 03.03.2015, selskabet opløst

Likvidatorer:

Rekonstruktører:

Revision:

Fratrådte:

OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS, den 03.03.2015.


29.01.2014 Statusændring

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SMA MAL A/S
Herstedvang 7, a., 2620 Albertslund

Konkursdekret afsagt 24.01.2014 af Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling.


27.12.2013 Statusændring

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SMA MAL A/S
Herstedvang 7, a., 2620 Albertslund

Den 18.12.2013 har Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling udnævnt Advokat Henrik Sjørslev, c/o LETT ADVOKATFIRMA, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


30.09.2013 Statusændring

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SMA MAL A/S
Herstedvang 7, a., 2620 Albertslund

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling den 30.09.2013.


03.02.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SMA MAL A/S
Herstedvang 7, a., 2620 Albertslund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Brian Larsen, den 16.01.2012.
28.01.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SMA MAL A/S
Klokkekildevej 10A, Slagslunde, 2620 Albertslund

Ny adresse:

Herstedvang 7, a., 2620 Albertslund.

Ny kommune:

Albertslund.


13.01.2011 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BI II A/S
Malmparken 6, 3660 Stenløse

Vedtægter ændret:

01.01.2011.

Ny adresse:

Klokkekildevej 10A, Slagslunde, 3660 Stenløse.

Ny kommune:

Egedal.

Kapitalnedsættelse besluttet 01.01.2011 og gennemført 13.01.2011 til dækning af underskud kr. 12.948.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven Madsen, den 01.01.2011, Allan Jørgensen, den 01.01.2011, Nikolaj Larsen, den 01.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tjener Elisabeth Hansen (formand), den 01.01.2011, Direktør Alice Boe Andersen, den 01.01.2011, Brian Larsen, den 01.01.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Jørgensen, den 01.01.2011.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Alice Boe Andersen (adm. dir), den 01.01.2011.


13.01.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BI II A/S
Klokkekildevej 10A, Slagslunde, 3660 Stenløse

Vedtægter ændret:

01.01.2011.

Nyt navn:

SMA MAL A/S.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 01.01.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 68216214 OK REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS, Jernbanegade 23, 1., postboks 165, 3600 Frederikssund, den 01.01.2011.


15.02.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
CHV II AF 5.12.2006 A/S
Fredheimvej 9, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

11.12.2009.

Nyt navn:

BI II A/S.

Ny adresse:

Malmparken 6, 2750 Ballerup.

Ny kommune:

Ballerup.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Sven Madsen, den 11.12.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Rosenstand Kunøe, den 11.12.2009, Lone Schøtt Kunøe, den 11.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Allan Jørgensen, den 11.12.2009, Nikolaj Larsen, den 11.12.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Sven Madsen, den 11.12.2009, den 11.12.2009.

Indtrådt i direktionen:

Allan Jørgensen (adm. dir), den 11.12.2009.


04.06.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
CHV II AF 5.12.2006 A/S
Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk

Vedtægter ændret:

28.05.2008.

Slettede binavne:

BLIC DANMARK A/S (CHV II AF 5.12.2006 A/S), OPTIKMAGASINET A/S (CHV II AF 5.12.2006 A/S).

Selskabet tegnes af den administrende direktør alene, eller af 2 bestyrelses medlemmer i forening.


19.02.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
CHV II AF 5.12.2006 A/S
Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19527476 PKF REVISORSAMVIRKET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.01.2008.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Dynamovej 11, 2730 Herlev, den 01.01.2008.


02.07.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
CHV II AF 5.12.2006 A/S
c/o Unicare Nordic A/S, Baltorpbakken 8, 2950 Vedbæk

Vedtægter ændret:

02.07.2007.

Ny adresse:

Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk.

Ny kommune:

Hørsholm.


07.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
c/o Unicare Nordic A/S, Baltorpbakken 8, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

18.04.2007.

Nyt navn:

CHV II AF 5.12.2006 A/S.

Binavne:

BLIC DANMARK A/S (CHV II AF 5.12.2006 A/S), OPTIKMAGASINET A/S (CHV II AF 5.12.2006 A/S).


15.02.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
c/o Unicare Nordic A/S, Baltorpbakken 8, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Kunøe, den 15.02.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jacob Rosenstand Kunøe (formand), den 15.02.2005.


16.02.2004 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Dronninggårds Allé 88, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

13.02.2004.

Ny adresse:

c/o Unicare Nordic A/S, Baltorpbakken 8, 2750 Ballerup.

Ny kommune:

Ballerup.


24.11.2003 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Dronninggårds Allé 88, 2840 Holte

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.11.2003.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 19527476 REVISORSAMVIRKET AF 1975 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Dynamovej 11, 2., 2730 Herlev, den 21.11.2003.


30.10.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Dronninggårds Allé 88, 2840 Holte

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ib Kunøe, den 24.10.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Wordenskjold Nørregaard, den 24.10.2003, Kirsten Hartmann Nørregaard, den 24.10.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fuldmægtig Lone Schøtt Jensen, den 24.10.2003, Økonomidirektør Sven Madsen, den 24.10.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ib Kunøe, den 24.10.2003, den 24.10.2003.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Sven Madsen, den 24.10.2003.


28.01.2003 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
c/o Blic Gruppen, Skovlytoften 26B, 1., 2840 Holte

Ny adresse:

Dronninggårds Allé 88, 2840 Holte.


09.10.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
c/o Blic Gruppen, Skovlytoften 26B, 1., 2840 Holte

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Wordenskjold Nørregaard, den 08.10.2002.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Ib Kunøe, den 08.10.2002.


11.07.2001 Ændring af adresse

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Skovlytoften 26, Øverød, 2840 Holte

Ny adresse:

c/o Blic Gruppen, Skovlytoften 26B, 1., Øverød, 2840 Holte.


11.07.2001 Ændring af adresse

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
c/o Blic Gruppen, Skovlytoften 26B, 1., Øverød, 2840 Holte

Ny adresse:

c/o Blic Gruppen, Skovlytoften 26B, 1., 2840 Holte.


02.05.2001 Ændring af adresse

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Ny adresse:

Skovlytoften 26, Øverød, 2840 Holte.


11.01.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Vedtægter ændret:

19.12.2000.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.04.2000 - 31.12.2000.


07.11.2000 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bo Ingemar Vilhelm Törnblom.


07.11.2000 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Kirsten Hartmann Nørregaard.


01.11.2000 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Lennart Jybe.


23.04.1999 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Vedtægter ændret:

15.03.1999.

Kapitalforhøjelse kr. 6.038.000,00: kr. 4.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 2.038.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 13.448.000,00.


25.09.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Berg, den 29.06.1998, Oluf Gunnar Dahlquist, den 29.06.1998.


24.04.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CITY REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORIS REVISIONSAKTIESELSKAB, KLædemålet 9, 2100 København Ø.


14.08.1997 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Fritz Henrik Schur.


16.05.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Vedtægter ændret:

31.03.1997.

Kapitalforhøjelse kr. 5.110.000,00: kr. 1.100.000,00 indbetalt kontant, kurs 180,00, kr. 4.010.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 7.410.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Flemming Berg, den 31.03.1997.


02.04.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Vedtægter ændret:

30.12.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.460.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.300.000,00.


02.04.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Per Lennart Jybe, den 30.12.1996, Statsaut. revisor (beskikkelsen deponeret) Mogens Wordenskjold Nørregaard, den 30.12.1996.

Regnskabsår ændret til:

01.04 - 31.03.

Omlægningsperiode:

01.01.1996 - 31.03.1997.


10.01.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Ola Magnus Bartholdsson.

Indtrådt i bestyrelsen:

Verkställande direktör Oluf Gunnar Dahlquist.


03.06.1996 Ændring i revision

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Røjelskær 15, 2840 Holte

Revision:

Udtrådt af revisionen:

EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S.

Indtrådt i revisionen:

CITY REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Klædemålet 9, 2100 København Ø.


11.03.1996 Ændring af adresse

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Tesch Alle 4, 2840 Holte

Ny adresse:

Røjelskær 15, 2840 Holte.


20.11.1995 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
OPTIKMAGASINET A/S
Tesch Alle 4, 2840 Holte

Vedtægter ændret:

05.10.1995.

Nyt navn:

BLIC OPTIK A/S.

Slettede binavne:

OPTIKERMAGASINET A/S (OPTIKMAGASINET A/S) BRILLEMAGASINET A/S (OPTIKMAGASINET A/S) OPTIKMAGASINET DANMARK A/S (OPTIKMAGASINET A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Erik Åvall.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bo Ingemar Vilhelm Törnblom.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.


20.11.1995 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
BLIC OPTIK A/S
Tesch Alle 4, 2840 Holte

Nye binavne:

BLIC DANMARK A/S (BLIC OPTIK A/S) OPTIKMAGASINET A/S (BLIC OPTIK A/S).


23.03.1995 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SCSK 3080 A/S
c/o Advokatkontoret, Store Kongensgade 118, 1264 Store Kongensgade

Vedtægter ændret:

13.01.1995.

Nyt navn:

OPTIKMAGASINET A/S.

Ny adresse:

Tesch Alle 4, 2840 Holte.

Ny kommune:

Søllerød.

Nye binavne:

OPTIKERMAGASINET A/S (OPTIKMAGASINET A/S) BRILLEMAGASINET A/S (OPTIKMAGASINET A/S) OPTIKMAGASINET DANMARK A/S (OPTIKMAGASINET A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 340.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 840.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Eriksen, Steen Schierbeck, Jens Jørgen Skytte.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Ola Magnus Bartholdsson (formand), Carl Erik Åvall, Adm. direktør Ib Kunøe, Direktør Fritz Henrik Schur.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Schierbeck.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Wordenskjold Nørregaard.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Frans Thomsen Statsaut. revisorer.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S184359 CITY REVISION A/S, Klædemålet 9, 2100 København Ø.


01.12.1994 Nye selskaber

CVR-nummer: 18145170

Navn og adresse:
SCSK 3080 A/S
c/o Advokatkontoret, Store Kongensgade 118, 1264 Store Kongensgade

Stiftelsesdato:

01.11.1994.

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1994.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS150094 ASX 9667 ApS, St. Kongensgade 118, 1264 København K.

Bestyrelse:

Advokat Carsten Eriksen, Advokat Steen Schierbeck, Advokat Jens Jørgen Skytte.

Direktion:

Advokat Steen Schierbeck.

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Revisionsfirmaet Frans Thomsen Statsaut. revisorer, Stamholmen 151, 2650 Hvidovre.

Første regnskabsår:

01.11.1994 - 31.12.1995.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
11.12.2009
31.12.2010
BI II A/S
18.04.2007
10.12.2009
CHV II AF 5.12.2006 A/S
14.10.1995
17.04.2007
BLIC OPTIK A/S
11.02.1995
13.10.1995
OPTIKMAGASINET A/S
01.11.1994
10.02.1995
SCSK 3080 A/S
Adresse
Fra
Til
13.01.2011
27.01.2011
Klokkekildevej 10 A
Slagslunde 3660 Stenløse
11.12.2009
12.01.2011
Malmparken 6 2750 Ballerup
02.07.2007
10.12.2009
Fredheimvej 9 2950 Vedbæk
13.02.2004
01.07.2007
c/o Unicare Nordic A/S
Baltorpbakken 8 2750 Ballerup
19.12.2000
12.02.2004
Dronninggårds Alle 88 2840 Holte


01.11.1994
18.12.2000
Røjelskær 15 2840 HolteStatus
Fra
Til
24.01.2014
02.03.2015
Under konkurs
30.09.2013
23.01.2014
Under tvangsopløsning
01.11.1994
29.09.2013
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.11.1994
31.12.2007
514720 Engroshandel med ure og optik
Bibranche
Fra
Til
01.11.1994
31.12.1998
524820 Optikere
Registreret kapital
Fra
Til
15.03.1999
31.12.2010
13.448.000,00 DKK
31.03.1997
14.03.1999
7.410.000,00 DKK
13.01.1997
30.03.1997
2.300.000,00 DKK
10.02.1995
12.01.1997
840.000,00 DKK
02.11.1994
09.02.1995
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2012
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2012
1 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere


2. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2002
0 medarbejdere
2. kvt2002
0 medarbejdere
1. kvt2002
0 medarbejdere
4. kvt2001
0 medarbejdere
3. kvt2001
0 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
5-9 medarbejdere
1. kvt2000
5-9 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere