Skip to main content

LAURITZ BALLE A/S

CVR-nummer

18115441

Adresse

Ndr. Ringvej 89

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

21.10.1994

Ophørsdato

19.12.2017

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Telefon

75536211

Fax

75536105

Mail

lauritzballe@lauritzballe.dk

Kommune

Kolding

Branchekode

432100 El-installation

Formål

Selskabets formål er at drive el-installation og handel samt enhver anden virksomhed, som efter bestyrelsens bestemmelse står i forbindelse hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

16.06.2017

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

21.10.1994 - 30.09.1995

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør alene.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

JANSSON EL A/S
Dianavej 13
7100 Vejle
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 19.12.2017

J.B.HOLDING ØDIS ApS
Fløjbjergvej 1
Ødis
6580 Vamdrup
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 08.12.2016Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Axel Ørum Meier
Ved Bølgen 19, 02.
7100 Vejle
Ejerandel: 56,00%
Stemmerettigheder: 56,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 19.12.2017Dato: 27.09.2017
Periode: 01.10.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.12.2016
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 19.12.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.2014
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2013
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 27.11.2012
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.12.2011
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.2010
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.11.2009
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2008
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.12.2007
Periode: 01.10.2006 - 30.09.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2006
Periode: 01.10.2005 - 30.09.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2005
Periode: 01.10.2004 - 30.09.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2004
Periode: 01.10.2003 - 30.09.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2003
Periode: 01.10.2002 - 30.09.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.12.2002
Periode: 01.10.2001 - 30.09.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.12.2001
Periode: 01.10.2000 - 30.09.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.12.2000
Periode: 01.10.1999 - 30.09.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.12.1999
Periode: 01.10.1998 - 30.09.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.1998
Periode: 01.10.1997 - 30.09.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.12.1997
Periode: 01.10.1996 - 30.09.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.12.1996
Periode: 01.10.1995 - 30.09.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.01.1996
Periode: 21.10.1994 - 30.09.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

LAURITZ BALLE A/S

P-nummer

Adresse

Ndr. Ringvej 89

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

01.10.1994

Ophørsdato

19.12.2017

Branchekode

432100 El-installation

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

75536211

Mail

lauritzballe@lauritzballe.dk


18.01.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITZ BALLE A/S
Ndr. Ringvej 89, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 19.12.2017 opløst ved fusion med CVR-nummer: 73289319 JANSSON EL A/S.


17.11.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITZ BALLE A/S
Ndr. Ringvej 89, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 73289319 JANSSON EL A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene KG EL-INSTALLATIONER A/S, KG INDUSTRI AUTOMATIK A/S, A/S LYSET HORSENS, CVR-nummer: 36901047 AllTek ApS (ophørende) og CVR-nummer: 18115441 LAURITZ BALLE A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 73289319 JANSSON EL A/S, CVR-nummer: 36901047 AllTek ApS og CVR-nummer: 18115441 LAURITZ BALLE A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


23.06.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITZ BALLE A/S
Ndr. Ringvej 89, 6000 Kolding

Vedtægter ændret: 16.06.2017

Regnskabsår ændret til: 01.07 - 30.06

Omlægningsperiode: 01.10.2016 - 30.06.2017


14.12.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITZ BALLE A/S
Ndr. Ringvej 89, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jørgen Balle, den 09.12.2016, Susanne Balle, den 09.12.2016, Erik Møberg, den 09.12.2016.

Tiltrådte:

Morten Juhler, den 09.12.2016, Preben Thorius Lund, den 09.12.2016, Axel Ørum Meier, den 09.12.2016.

Direktion:

Fratrådte:

.

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 09.12.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Herredsvej 32, 7100 Vejle, den 09.12.2016.


11.02.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITZ BALLE A/S
Ndr Ringvej 89, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jakob Møberg, den 29.11.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Murer Erik Møberg, den 29.11.2001.
07.12.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITZ BALLE A/S
Ndr Ringvej 89, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Kaj Olsen, den 03.12.1998.

Indtrådt i revisionen:

BDO Scanrevision A/S, Dalbygade 42, 6000 Kolding, den 03.12.1998.


22.11.1994 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITS BALLE A/S
Ndr. Ringvej 89, 6000 Kolding

Nyt navn:

LAURITZ BALLE A/S.


16.11.1994 Nye selskaber

CVR-nummer: 18115441

Navn og adresse:
LAURITS BALLE A/S
Ndr. Ringvej 89, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

21.10.1994.

Seneste vedtægtsdato:

21.10.1994.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Jørgen Balle, Susanne Kristiansen, Direktør Jakob Møberg.

Bestyrelse:

Jørgen Balle, Susanne Kristiansen, Direktør Jakob Møberg.

Direktion:

Jørgen Balle.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør alene.

Revision:

Revisionsfirmaet Kaj Olsen, Dalbygade 42, 6000 Kolding.

Første regnskabsår:

21.10.1994 - 30.09.1995.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
21.10.1994
22.11.1994
LAURITS BALLE A/S
Adresse
Fra
Til
21.10.1994
02.02.2016
Ndr. Ringvej 89 6000 Kolding
Status
Fra
Til
21.10.1994
18.12.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
21.10.1994
31.12.2007
453100 El-installation
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
21.10.1994
15.06.2017
21.10.1994
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk


1. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2014
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2013
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2013
10-19 medarbejdere
4. kvt2012
10-19 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
10-19 medarbejdere
4. kvt2011
10-19 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
10-19 medarbejdere
1. kvt2011
10-19 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
20-49 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
20-49 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
20-49 medarbejdere
3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere