Skip to main content

ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS

CVR-nummer

17875302

Adresse

Ny Østergade 7, 2.

Postnummer og by

3600 Frederikssund

Startdato

27.06.1994

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

47360020

Fax

47360039

Kommune

Frederikssund

Branchekode

691000 Juridisk bistand

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Herbst Thoregaard Advokater ApS.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

11.09.2019

Registreret Kapital

260.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1994 - 31.12.1994

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Direktion

Jens Thoregaard
Rolf Krakesvej 35
3600 Frederikssund

Stiftere

Jens Thoregaard
Rolf Krakesvej 35
3600 Frederikssund

Legale Ejere

Jens Thoregaard
Rolf Krakesvej 35
3600 Frederikssund
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 27.06.1994

Reelle Ejere

Jens Thoregaard
Rolf Krakesvej 35
3600 Frederikssund
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 27.06.1994

Dato: 12.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 11.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 20.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.10.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

ADVOKATFIRMAET THOREGAARD APS

P-nummer

Adresse

Ny Østergade 7, 2.

Postnummer og by

3600 Frederikssund

Startdato

01.04.1996

Branchekode

691000 Juridisk bistand

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

47360020

Ophørte p-enheder

Navn

ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS

P-nummer

Adresse

21

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

27.06.1994

Ophørsdato

31.03.1996

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


11.09.2019 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund

Vedtægter ændret: 11.09.2019
Formål ændret: Selskabets formål er at eje anparter i Herbst Thoregaard Advokater ApS.
18.05.2015 Ændring i revision

CVR-nummer:

17875302.

NAVN:

ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS.

Adresse: Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund.
Kommune: Frederikssund.
Vedtægter ændret: 16.05.2015

Revision:

Fratrådte:

OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS, den 16.05.2015.


06.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

HR REVISION - OK REVISION ApS, den 05.12.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 68216214 OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS, Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund, den 05.12.2014.


10.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 68216214 OK REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS, den 01.07.2012.

Indtrådt i revisionen:

HR REVISION - KENNETH BARRETT ApS, Jernbanegade 23, 3600 Frederikssund, den 01.07.2012.


12.09.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund

Vedtægter ændret:

12.09.2011.
16.03.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til anpartsselskabslovens § 65,
jf. aktieselskabslovens § 134 a for fusion mellem
CVR-NR. 19365034 JENS THOREGAARD ApS (ophørende).
CVR-NR. 17875302 ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS (fortsættende).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.
anpartsselskabslovens § 65, jf. aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


22.05.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Havnegade 21, 3600 Frederikssund

Ny adresse:

Ny Østergade 7, 2., 3600 Frederikssund.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Havnegade 21, 3600 Frederikssund

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


19.10.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Havnegade 21, 3600 Frederikssund

Vedtægter ændret:

05.10.2005.


01.04.1996 Ændring af adresse

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Jernbanegade 23, 3600 Frederikssund

Ny adresse:

Havnegade 21, 3600 Frederikssund.


01.09.1994 Nye selskaber

CVR-nummer: 17875302

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET THOREGAARD ApS
Jernbanegade 23, 3600 Frederikssund

Stiftelsesdato:

27.06.1994.

Seneste vedtægtsdato:

27.06.1994.

Kapital:

kr. 260.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 260.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Advokat Jens Thoregaard.

Direktion:

Advokat Jens Thoregaard.

Selskabet tegnes af direktionen.

Revision:

REG.NR. ApS108590 OK REVISION ApS, Jernbanegade 13, 2., 3600 Frederikssund.

Første regnskabsår:

01.01.1994 - 31.12.1994.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
21.05.2007
Havnegade 21 3600 Frederikssund
27.06.1994
31.12.2006
Havnegade 21 3600 Frederikssund
Branchekode
Fra
Til
27.06.1994
31.12.2007
741100 Advokatvirksomhed
Formål
Fra
Til
12.09.2011
10.09.2019
Selskabets formål er at eje anparter i Advokatfirmaet Viuff, Thoregaard & Clasen ApS.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
16.05.2015
10.09.2019
16.05.2015
12.09.2011
15.05.2015
12.09.2011
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2008
0 medarbejdere
1. kvt2008
1 medarbejdere
4. kvt2007
1 medarbejdere
3. kvt2007
1 medarbejdere
2. kvt2007
1 medarbejdere


1. kvt2007
1 medarbejdere
4. kvt2006
1 medarbejdere
3. kvt2006
1 medarbejdere
2. kvt2006
1 medarbejdere
1. kvt2006
1 medarbejdere
4. kvt2005
1 medarbejdere
3. kvt2005
1 medarbejdere
2. kvt2005
1 medarbejdere
1. kvt2005
1 medarbejdere
4. kvt2004
1 medarbejdere
3. kvt2004
1 medarbejdere
2. kvt2004
1 medarbejdere
1. kvt2004
1 medarbejdere
4. kvt2003
1 medarbejdere
3. kvt2003
1 medarbejdere
2. kvt2003
1 medarbejdere
1. kvt2003
1 medarbejdere
4. kvt2002
1 medarbejdere
3. kvt2002
1 medarbejdere
2. kvt2002
1 medarbejdere
1. kvt2002
1 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
1 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere
4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
1 medarbejdere
2. kvt2000
1 medarbejdere
1. kvt2000
1 medarbejdere
4. kvt1999
1 medarbejdere
3. kvt1999
1 medarbejdere
2. kvt1999
1 medarbejdere
1. kvt1999
1 medarbejdere