Skip to main content

CARL BRO FOOD A/S

Reg-nummer

A/S216140

Adresse

Granskoven 8

Postnummer og by

2600 Glostrup

Startdato

01.01.1994

Ophørsdato

20.02.1997

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Glostrup

Formål

Selskabets formål er at udføre rådgivningsopgaver for levnedsmiddelindustrien og beslægtede industrier i Danmark og i udlandet, herunder projektering af levneds- middelvirksomheder og rådgivning inden for levnedsmid- delteknologi, hygiejne, fødevaresikkerhed og kvalitet. Selskabet kan til fremme af de i stk. 1 nævnte formål optage enhver form for virksomhed, herunder erhverve fast ejendom med henblik på kapitalinvestering.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

21.12.1995

Registreret Kapital

1.100.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1994 - 30.06.1995

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør.

Dato: 10.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.01.1996
Periode: 01.01.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

15.07.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
CARL BRO FOOD A/S
Granskoven 8, 2600 Glostrup

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S46103 CARL BRO A/S, og selskabets binavn DAN-PROJECT A/S (CARL BRO FOOD A/S) er slettet.


23.12.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
CARL BRO FOOD A/S
c/o Pipers, Nørrebrogade 22, 2600 Glostrup

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S46103 CARL BRO GRUPPEN A/S, der tillige driver virksomhed under navnet CARL BRO GROUP A/S (CARL BRO GRUPPEN A/S).
REG.NR. A/S30192 CARL BRO ANLÆG A/S, der tillige driver virksomhed under navnene DANSK GEOTEKNIK A/S (CARL BRO ANLÆG A/S), SAKNDINAVISK GEOTEKNIK A/S (CARL BRO ANLÆG A/S), NORDISK GEOTEKNIK A/S (CARL BRO ANLÆG A/S), INTERNATIONAL GEOTEKNIK A/S (CARL BRO ANLÆG A/S), JYDSK GEOTEKNIK A/S (CARL BRO ANLÆG A/S), FYNS GEOTEKNIK A/S (CARL BRO ANLÆG A/S).
REG.NR. A/S189994 CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S, der tillige driver virksomhed under navnene CARL BRO WATER & ENERGY A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S), ACOUSTICA A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S), JOHS. JØRGENSEN AKUSTIK A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S), SKANDINAVISK LYDTEKNIK A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S), CARL BRO MILJØ A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S), CARL BRO ENVIRONMENT A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S), CARL BRO ENERGI & FORSYNING A/S (CARL BRO ENERGI & MILJØ A/S).
REG.NR. A/S54464 CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S, der tillige driver virksomhed under navnene DIS INDUSTRIRÅDGIVNING A/S (CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S), DWINGER MARINECONSULT A/S (CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S), NORDISK MATERIALKONTROL A/S (CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S), DANSK INGENIØR SYSTEM A/S (CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S), CARL BRO MASKINTEKNIK A/S (CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S), DIS INDUSTRIAL CONSULTANTS A/S (CARL BRO INDUSTRI & MARINE A/S).
REG.NR. A/S216140 CARL BRO FOOD A/S, der tillige driver virksomhed under navnet DAN-PROJECT A/S (CARL BRO FOOD A/S).
REG.NR. A/S38747 CARL BRO INFORMATIK A/S, der tillige driver virksomhed under navnene OAC CONSULT A/S (CARL BRO INFORMATIK A/S), MICRO CONSULT A/S (CARL BRO INFORMATIK A/S), J.O. INDUSTRI CONTROL A/S (CARL BRO INFORMATIK A/S), MASTER CONTROL A/S (CARL BRO INFORMATIK A/S), SILKOTRONIK A/S (CARL BRO INFORMATIK A/S).
REG.NR. A/S167002 CARL BRO SERVICE A/S, der tillige driver virksomhed under navnet CARL BRO DRIFT A/S (CARL BRO SERVICE A/S).
REG.NR. A/S42857 CARL BRO GRUPPENS EJENDOMSAKTIESELSKAB AF 1990.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤
134 c, stk. 4.


23.07.1996 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
CARL BRO FOOD A/S
Granskoven 8, 2600 Glostrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Ulrik Svendsen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Birger Ritmeyer.


02.02.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
CARL BRO FOOD A/S
Granskoven 8, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

21.12.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 600.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.100.000,00.


26.01.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
CARL BRO FOOD A/S
Granskoven 8, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Waarst.
23.08.1994 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1660
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

22.06.1994.

Nyt navn:

CARL BRO FOOD A/S.

Ny adresse:

Granskoven 8, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Glostrup.

Nyt binavn: DAN-PROJECT A/S (CARL BRO FOOD A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Jesper Rasmussen (formand), Civilingeniør Erling Frederik Johnstad Rasmussen (næstformand), Direktør Tom Kristensen, Civilingeniør Christian Waarst.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør cand. brom Finn Ulrik Svendsen.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstfor- mand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

PRICE WATERHOUSE/SEIER- PETERSEN, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.


22.03.1994 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S216140

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1660
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1994.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1994.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokatfuldmægtig Hans Christian Galst Nielsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.01.1994 - 30.06.1995.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.1994
05.07.1994
A/S PSE 38 NR. 1660
Status
Fra
Til
01.01.1994
19.02.1997
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
27.01.1994
16.01.1996
500.000,00 DKK