Skip to main content

INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS

CVR-nummer

17156284

Adresse

Skovvejen 2

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Startdato

01.07.1993

Ophørsdato

25.06.2002

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

86138033

Kommune

Århus

Branchekode

524410 Møbelforretninger

Formål

Selskabets formål er at drive handel og indretningsarkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

22.08.2001

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1993 - 31.12.1994
Dato: 04.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 30.09.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 22.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.1995
Periode: 01.07.1993 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS

P-nummer

Adresse

2

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.07.1993

Ophørsdato

17.10.1993

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

INDRETNING PÅ ØSTBANEN APS

P-nummer

Adresse

Skovvejen 2

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Startdato

01.07.1993

Ophørsdato

25.06.2002

Branchekode

524410 Møbelforretninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86138033


02.08.2002 Statusændring

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 17798170 PAUSTIAN A/S.


03.04.2002 Statusændring

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 17798170 PAUSTIAN A/S.
CVR-NR. 17156284 INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


24.08.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

22.08.2001.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.01.2001 - 30.09.2001.


04.07.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

20.06.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vivian Boje, den 20.06.2001, Anders Borne Fauerskov, den 20.06.2001, Lida Hulgaard, den 20.06.2001, Ernst Henrik Hviid Klæbel, den 20.06.2001, Hans Henrik Sørensen, den 20.06.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Vivian Boje, den 20.06.2001.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Jan Heichelmann, den 20.06.2001, Direktør Christian Peter Kampmann, den 20.06.2001.

Selskabet tegnes af 1 direktør.


19.01.2001 Ændring i revision

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Revision:

Udtrådt af revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

Arthur Andersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Midtermolen 1, 2100 København Ø.
19.05.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Henrik Sørensen.


13.01.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Skovvejen 2, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Benedikte Falck Hansen, den 18.11.1997, John-Ole Hansen, den 18.11.1997, Ingeborg Birgitte Rasmussen, den 18.11.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anders Borne Fauerskov, den 24.11.1997, Advokat Lida Hulgaard, den 24.11.1997, Direktør Ernst Henrik Hviid Klæbel, den 24.11.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ingeborg Birgitte Rasmussen, den 18.11.1997.

Indtrådt i direktionen:

Vivian Boje, den 24.11.1997.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Guldsmedgade 3, 8000 Århus C, den 24.11.1997.


08.12.1993 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
VICH 3778 ApS
c/o Advokat Victor Christoffersen Pilestræde 48, 1112 Pilestræde

Vedtægter ændret:

26.11.1993.

Nyt navn:

INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS

Ny adresse:

Skovvejen 2, 8000 Århus C

Ny kommune:

Århus

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Benedikte Hansen (formand), Vivian Boje, Økonomichef John-Ole Hansen, Ingeborg Birgitte Rasmussen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Victor Christoffersen

Indtrådt i direktionen:

Ingeborg Birgitte Rasmussen

Selskabet tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Nis J. Bennetzen

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj


06.10.1993 Nye selskaber

CVR-nummer: 17156284

Navn og adresse:
VICH 3778 ApS
c/o Advokat Victor Christoffersen Pilestræde 48, 1112 Pilestræde

Stiftelsesdato:

01.07.1993

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1993

Kapital:

kr. 200.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00

Stifter:

REG.NR. ApS57050 ASX 4050 ApS, Pilestræde 48, 1112 København K

Direktion:

Advokat Victor Christoffersen

Selskabet tegnes af een direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Nis J. Bennetzen, H.C. Ørstedsvej 4 2, 1879 Fr.berg C

Første regnskabsår:

01.07.1993 - 31.12.1994

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1993
03.12.1993
VICH 3778 ApS
Status
Fra
Til
01.07.1993
24.06.2002
Normal
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2001
0 medarbejdere
3. kvt2001
5-9 medarbejdere
2. kvt2001
5-9 medarbejdere
1. kvt2001
5-9 medarbejdere
4. kvt2000
5-9 medarbejdere


3. kvt2000
5-9 medarbejdere
2. kvt2000
5-9 medarbejdere
1. kvt2000
5-9 medarbejdere
4. kvt1999
5-9 medarbejdere
3. kvt1999
5-9 medarbejdere
2. kvt1999
5-9 medarbejdere
1. kvt1999
5-9 medarbejdere