Skip to main content

NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S

Reg-nummer

A/S212887

Adresse

Datavej 24

Postnummer og by

3460 Birkerød

Startdato

01.04.1993

Ophørsdato

01.09.1999

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Birkerød

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i danske eller udenlandske selskaber, drive entreprenørvirksomhed, virksomhed med opførelse, køb og salg af fast ejendom, handels- og industrivirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

01.12.1996

Registreret Kapital

200.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.1993 - 30.09.1994

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening

Dato: 29.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.1996
Periode: 01.10.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 29.05.1996
Periode: 01.10.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.10.1995
Periode: 01.10.1994 - 30.09.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.1994
Periode: 01.04.1993 - 30.09.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
02.09.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Datavej 24, 3460 Birkerød

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S103707 SUPERFOS CONSTRUCTION A/S.


29.06.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Christian X's Vej 205, 3460 Birkerød

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
REG.NR. A/S103707 SUPERFOS CONSTRUCTION A/S. der tillige driver virksomhed under navnene ANTON NIELSEN & SØN, RINGE, VOGNMANDSFORRETNING A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), SUPERFOS DAMMANN-LUXOL A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), SUPERFOS ROAD CONSTRUCTION A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), RØNNE GRANITVÆRK A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), BORNHOLMS BETONVÆRK A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), SUPERFOS VEJBYGNING A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), STENDERUP JENSEN A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), VESTERHAVSRAL A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), K.K. NIELSEN A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), SUPERFOS RÅSTOFFER A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), MPS CONTRACTORS A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), O. BJERREGAARD, KOLDING A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), HASLE GRANIT A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), VANG GRANIT A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), SPLIID PEDERSEN A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), SPLIID PEDERSEN ENTREPRISE A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), NCC DANMARK A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S), BENT SAMUELSEN A/S (SUPERFOS CONSTRUCTION A/S).
REG.NR. A/S212887 NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S.
REG.NR. A/S171335 NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S. der tillige driver virksomhed under navnene R&S ØST A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S), DANSK FIBERBETON A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S), RASMUSSEN & SCHIØTZ ØST A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S), RASMUSSEN & SCHIØTZ VEST A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S), R&S VEST A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S), ECOTERM A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ BYG A/S).
REG.NR. A/S64180 INDUSTRIELLE BYGGEINGENIØRER DIBAS A/S AF 1981.
REG.NR. A/S24940 NCC NORDIC CONSTRUCTION COMPANY A/S. der tillige driver virksomhed under navnet JCC A/S (NCC NORDIC CONSTRUCTION COMPANY A/S).
REG.NR. A/S57511 NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S. der tillige driver virksomhed under navnene NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME HOLDING A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC I A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC II A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC III A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC IV A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC LAUTRUPPARKEN A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC-NAUTICON A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), DANSK ENTREPRENØRSELSKAB NCC A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC-BRØNDBY A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC-VALBY A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S), NCC-TELEMARKSGADE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ EJENDOMME A/S).
REG.NR. A/S182495 NCC R&S BOLIG A/S. der tillige driver virksomhed under navnet SLOTSGADE A/S (NCC R&S BOLIG A/S).
REG.NR. A/S204556 NCC V A/S.
REG.NR. ApS204555 EUROPEAN TRADE CENTER ApS. der tillige driver virksomhed under navnene EUROPEAN TRADE & CONFERENCE CENTER ApS (EUROPEAN TRADE CENTER ApS), NCC VI ApS (EUROPEAN TRADE CENTER ApS).
REG.NR. A/S202085 EJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN B A/S.
REG.NR. A/S45778 NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S. der tillige driver virksomhed under navnene ARMTON ENTREPRENØRAKTIESELSKAB (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ASSOCIEREDE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), E-SERVICE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), E-BILERNE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), E-STILLADS A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), E-MATERIEL A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), ENTREPRENØRSERVICE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), E-HYDRAULIK A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), DE FORENEDE STILLADSFORRETNINGER A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), ENTREPRENØRBILERNE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), ENTREPRENØRSERVICE GREVE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), NCC R&S ASSOCIEREDE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S), HAVE- OG LANDSKABSSERVICE A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ INDUSTRI A/S).
REG.NR. A/S193853 H. POULSEN & CO. A/S.
REG.NR. A/S170564 NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S. der tillige driver virksomhed under navnene R&S ANLÆG A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S), BAY & VINDING A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S), NIELSEN & STORM A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S), A/S GRUNDFORSTÆRKNING (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S), THOMSEN & ELIASEN A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S), NCC R&S TELE ENGINEERING A/S (NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ ANLÆG A/S).
REG.NR. A/S40212 NPL BYG AKTIESELSKAB. der tillige driver virksomhed under navnet A/S NILS P. LUNDH (NPL BYG AKTIESELSKAB).
REG.NR. ApS153212 SUPERFOS CONSTRUCTION RUSSIA ApS.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


23.10.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Datavej 24, 3460 Birkerød

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Palle Julius Skipper Simonsen, den 03.09.1998.


17.08.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Datavej 24, 3460 Birkerød

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Sven Erik Magnus Mannesson, den 29.05.1998, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Gerth Kennet Orrgren, den 29.05.1998.


07.08.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Datavej 24, 3460 Birkerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alf Gustav Søren Algotsson, den 29.05.1998.
15.06.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Datavej 24, 3460 Birkerød

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Pladschef Kurt Evald Germansen, den 28.02.1998. (Suppleant: Pladschef Lars Roland Hansen, den 28.02.1998), Ingeniør Jesper Nielsen, den 28.02.1998. (Suppleant: Sekretær Charlotte Maria Rostrup, den 28.02.1998), Produktionschef Claus Møller Rasmussen, den 28.02.1998. (Suppleant: Materielkonsulent Helle Juul Hansen, den 28.02.1998).


31.03.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Datavej 24, 3460 Birkerød

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Viceadm. direktør Elvar Vinum, den 28.02.1998.


02.04.1997 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC HOLDING A/S
Kirkebjerg Alle 88, 3460 Birkerød

Vedtægter ændret:

01.12.1996.

Nyt navn:

NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S.

Ny adresse:

Datavej 24, 3460 Birkerød.

Ny kommune:

Birkerød.

Kapitalforhøjelse kr. 174.000.000,00: kr. 17.455.000,00 indbetalt kontant, kurs 275,00, kr. 156.545.000,00 indbetalt i værdier, kurs 275,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 200.000.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Gerth Kennet Orrgren, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Alf Gustav Søren Algotsson.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Nedergaard Jensen, den 01.12.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hans Rune Kjellgren, den 01.12.1996, Teknisk direktør, civilingeniør Kaj Kristensen, den 01.12.1996, Direktør Sven Erik Magnus Mannesson, den 01.12.1996.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Teknisk direktør, civilingeniør Kaj Kristensen (adm. dir), den 01.12.1996.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, den 01.12.1996.


02.05.1996 Ændring i revision

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC HOLDING A/S
Kirkebjerg Alle 88, 2605 Brøndby

Revision:

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N, den 28.03.1996.


29.04.1996 Ændring i revision

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
NCC HOLDING A/S
Kirkebjerg Alle 88, 2605 Brøndby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, den 28.03.1996.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, Borups Alle 177, Postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 28.03.1996.


16.01.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4822
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

18.12.1995.

Nyt navn:

NCC HOLDING A/S.

Ny adresse:

Kirkebjerg Alle 88, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Kapitalforhøjelse:

kr. 25.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 26.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Alf Gustav Søren Algotsson (formand), Adm. direktør Niels Nedergaard Jensen, Gerth Kennet Orrgren.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Niels Nedergaard Jensen.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1995 - 31.12.1995.


11.08.1993 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S212887

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4822
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.04.1993

Seneste vedtægtsdato:

01.04.1993

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokatfuldmægtig Hans Christian Galst Nielsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.04.1993 - 30.09.1994

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
29.12.1995
30.12.1996
NCC HOLDING A/S
01.04.1993
28.12.1995
A/S PSE NR. 4822
Status
Fra
Til
01.04.1993
31.08.1999
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
28.12.1995
29.12.1996
26.000.000,00 DKK
18.05.1993
27.12.1995
500.000,00 DKK