Skip to main content

THYBORØN SM A/S

CVR-nummer

16930709

Adresse

Beddingsvej 5

Postnummer og by

7680 Thyborøn

Startdato

01.03.1993

Ophørsdato

03.05.2016

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter spaltning

Telefon

96900100

Fax

97831982

Mail

3xj@3xj.dk

Kommune

Lemvig

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at udøve håndværksvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.05 til 30.04

Seneste vedtægtsdato

01.02.2008

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.03.1993 - 30.04.1994

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Jens-Oluf Vandborg Mortensen
Thurøvej 2
7680 Thyborøn
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 03.05.2016

Tage Vinther Hansen
Thurøvej 1
7680 Thyborøn
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 03.05.2016Dato: 14.10.2015
Periode: 01.05.2014 - 30.04.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.10.2014
Periode: 01.05.2013 - 30.04.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.10.2013
Periode: 01.05.2012 - 30.04.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.10.2012
Periode: 01.05.2011 - 30.04.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.2011
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 14.10.2010
Periode: 01.05.2009 - 30.04.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.10.2009
Periode: 01.05.2008 - 30.04.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.2008
Periode: 01.05.2007 - 30.04.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.10.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.10.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.10.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.10.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.11.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.10.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.11.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.10.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.11.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.11.1994
Periode: 01.03.1993 - 30.04.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S

P-nummer

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.03.1993

Ophørsdato

31.12.1993

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

THYBORØN SM A/S

P-nummer

Adresse

Beddingsvej 5

Postnummer og by

7680 Thyborøn

Startdato

01.03.1993

Ophørsdato

03.05.2016

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

96900100

Mail

3xj@3xj.dk


26.05.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SM A/S
Beddingsvej 5, 7680 Thyborøn

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning.

Virksomheden er d. 03.05.2016 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 37747521 Thyborøn SM 2016 ApS og CVR-nummer 37747513 Lotte JO ApS.


04.04.2016 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SM A/S
Beddingsvej 5, 7680 Thyborøn

Erhvervsstyrelsen har modtaget spaltningsplan for den påtænkte spaltning af CVR-nummer: 16930709 THYBORØN SM A/S (indskydende ophørende).

De øvrige deltagende virksomheder er en/flere nye virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 16930709 THYBORØN SM A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.


06.02.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingsvej 5, 7680 Thyborøn

Vedtægter ændret:

01.02.2008.

Nyt navn:

THYBORØN SM A/S.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingsvej 5, 7680 Thyborøn

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


31.08.2000 Ændring af adresse

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingsvej, 7680 Thyborøn

Ny adresse:

Beddingsvej 5, 7680 Thyborøn Havn.
22.04.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingsvej, 7680 Thyborøn

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Christian Jensen, den 20.04.1999, Henning Tygstrup Jepsen, den 20.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ole Nees Lilleøre, den 20.04.1999.


27.07.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingsvej, 7680 Thyborøn

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Christian Jensen, den 26.04.1998.

Indtrådt i direktionen:

Tage Vinther Hansen, den 29.04.1998.


18.02.1997 Ændring i revision

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingvej, 7680 Thyborøn

Revision:

Udtrådt af revisionen:

NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

MC-REVISION A/S, Havnegade 26, 7680 Thyborøn Havn.


27.11.1996 Ændring i revision

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
Beddingvej, 7680 Thyborøn

Revision:

Udtrådt af revisionen:

MC-REVISION A/S, den 28.10.1996.

Indtrådt i revisionen:

NIELSEN & CHRISTENSEN, STATS- AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 28.10.1996.


02.11.1993 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4759
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

24.09.1993.

Nyt navn:

THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S

Ny adresse:

Beddingvej, 7680 Thyborøn Havn

Ny kommune:

Thyborøn-Harboøre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst Nielsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Tage Vinther Hansen, Direktør Ole Christian Jensen, Smedemester Henning Tygstrup Jepsen, Jens Oluf Mortensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ole Christian Jensen

Selskabet tegnes af en direktør eller 2
medlemmer af bestyrelsen i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

MC-REVISION A/S, Havnegade 26, 7680 Thyborøn Havn

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.03.1993 - 30.04.1994


21.06.1993 Nye selskaber

CVR-nummer: 16930709

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4759
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.03.1993

Seneste vedtægtsdato:

01.03.1993

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokatfuldmægtig Hans Christian Galst Nielsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.03.1993 - 30.06.1994

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
22.10.1993
31.01.2008
THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
01.03.1993
21.10.1993
A/S PSE NR. 4759
Adresse
Fra
Til
31.08.2000
31.12.2006
Beddingsvej 5 7680 Thyborøn
01.03.1993
30.08.2000
Beddingsvej 7680 Thyborøn
Status
Fra
Til
01.03.1993
02.05.2016
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.01.2008
331200 Reparation af maskiner
01.01.2002
31.12.2007
291120 Reparation af skibsmotorer
01.01.2001
31.12.2001
351100 Bygning og reparation af skibe
01.03.1993
31.12.2000
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
20-49 medarbejdere
3. kvt2007
20-49 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere


4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
20-49 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
50-99 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
50-99 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
50-99 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
50-99 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
50-99 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
50-99 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
50-99 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
50-99 medarbejdere
3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
20-49 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere