Skip to main content

INFORCE A/S

CVR-nummer

16619094

Adresse

Lautrupsgade 9

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

07.08.1992

Ophørsdato

10.02.2011

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Telefon

70232470

Kommune

København

Branchekode

631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed i form af digital kommunikations- og servicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

30.08.2010

Registreret Kapital

550.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1992 - 30.06.1993

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, den administrerende direktør, et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 04.01.2011
Periode: 01.01.2010 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 12.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.07.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.1996
Periode: 01.07.1994 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.03.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

INFORCE A/S

P-nummer

Adresse

Lautrupsgade 9

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

01.07.1992

Ophørsdato

10.02.2011

Branchekode

631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

70232470

Mail

purchase@inforce.dk


16.03.2011 Statusændring

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 26079209 COHAESIO A/S.


23.12.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
erklæring fra vurderingsmændene om kreditorernes
stilling i anledning af fusion mellem
CVR-NR. 26079209 COHAESIO A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene SURFTOWN A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN AFRICA A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN ASIA A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN EUROPE A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN INTERNATIONAL A/S (COHAESIO A/S), EVALESCO A/S (COHAESIO A/S), CLOUD24 A/S (COHAESIO A/S).
CVR-NR. 16619094 INFORCE A/S (ophørende).
Modtagelse af fusionsplan er bekendtgjort den 15.09.2010.


15.09.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan for fusion mellem
CVR-NR. 26079209 COHAESIO A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene SURFTOWN A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN AFRICA A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN ASIA A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN EUROPE A/S (COHAESIO A/S), SURFTOWN INTERNATIONAL A/S (COHAESIO A/S), EVALESCO A/S (COHAESIO A/S), CLOUD24 A/S (COHAESIO A/S).
CVR-NR. 16619094 INFORCE A/S (ophørende).


02.09.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.01.2010 - 30.09.2010.


01.09.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Frederik Schouboe, den 30.08.2010.
01.09.2010 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Herstedvang 8, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

30.08.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Elgaard, den 30.08.2010, Martin Hector, den 30.08.2010, Kim Rickie Helmer, den 30.08.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Karsten Stig Felsvang (formand), den 30.08.2010, Henrik Ranis Stokholm Andersen, den 30.08.2010, Jannik Gustav Liedner, den 30.08.2010, Civilingeniør Henrik Schouboe, den 30.08.2010, Vagn Thorup, den 30.08.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Rickie Helmer, den 30.08.2010.

Indtrådt i direktionen:

Morten Felsvang (adm. dir), den 30.08.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.08.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 77926410 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Lindevangs Allé 4, 2000 Frederiksberg, den 30.08.2010.


01.09.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Herstedvang 8, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

30.08.2010.

Ny adresse:

Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Ny kommune:

København.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, den administrerende direktør, et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.


01.09.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

30.08.2010.


16.02.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Sydvestvej 100, 2620 Albertslund

Ny adresse:

Herstedvang 8, 2620 Albertslund.

Ny kommune:

Albertslund.


19.09.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Sydvestvej 100, 2600 Glostrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 06.06.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buddingevej 312, 2860 Søborg, den 06.06.2007.


26.05.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Sydvestvej 100, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Thomsen, den 25.05.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Steen Elgaard, den 25.05.2004.

Direktion:

Tiltrådt som adm.dir.: Kim Rickie Helmer, den 25.05.2004.


07.07.2003 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Sydvestvej 100, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

30.04.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 50.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 550.000,00.


27.03.2003 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Sydvestvej 100, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Evers.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jacob Thomsen.


03.04.2002 Ændring af adresse

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Hauchsvej 17, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

15.03.2002.

Ny adresse:

Sydvestvej 100, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Glostrup.


14.02.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Andersen, Peter Mouritzen.


27.09.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jørgen Evers, den 30.04.2000.


21.07.2000 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Kapitalnedsættelse besluttet 01.06.2000 er gennemført 01.06.2000.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


06.07.2000 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Kapitalforhøjelse:

kr. 150.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 01.06.2000 med udbetaling til aktionærer kr. 150.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 650.000,00.


02.11.1999 Ændring i revision

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFORCE A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CR ÅR 2001 A/S.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Klædemålet 9, 2100 København Ø.


01.11.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
INFOLOGIC A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Vedtægter ændret:

20.10.1999.

Nyt navn:

INFORCE A/S.


02.03.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
TEQUILA KLAUSEN A/S
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Vedtægter ændret:

15.02.1999.

Nyt navn:

INFOLOGIC A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Ole Lundgren, den 15.02.1999, Bjarne Stampe, den 15.02.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Stig Andersen, den 15.02.1999, Advokat Martin Hector, den 15.02.1999, Kim Rickie Helmer, den 15.02.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Mouritzen, den 15.02.1999.

Indtrådt i direktionen:

Kim Rickie Helmer, den 15.02.1999.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller af den samlede bestyrelse.


26.08.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 7. AUGUST 1992
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Vedtægter ændret:

31.05.1998.

Nyt navn:

TEQUILA KLAUSEN A/S.


30.04.1997 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 7. AUGUST 1992
Hauchsvej 17, 1825 Hauchsvej

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjarne Stampe.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peter Mouritzen.


23.04.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
STAMPE & STAMPE A/S
Fredericiagade 13, 1310 Fredericiagade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Torben Klausen, den 19.12.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bjarne Stampe, den 19.12.1996.


23.04.1997 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
STAMPE & STAMPE A/S
Fredericiagade 13, 1825 Hauchsvej

Vedtægter ændret:

14.03.1997.

Nyt navn:

AKTIESELSKABET AF 7. AUGUST 1992.

Ny adresse:

Hauchsvej 17, 1825 Fr.berg C.

Ny kommune:

Frederiksberg.


30.05.1996 Ændring i revision

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
STAMPE & STAMPE A/S
Fredericiagade 13, 1310 Fredericiagade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S.

Indtrådt i revisionen:

CITY REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Klædemålet 9, 2100 København Ø.


15.03.1996 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
STAMPE & STAMPE A/S
Fredericiagade 13, 1310 Fredericiagade

Vedtægter ændret:

02.02.1996.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.1994 - 31.12.1995.


11.01.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
STAMPE & STAMPE A/S
Fredericiagade 13, 1310 Fredericiagade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Svendsen, Ian Gordon Shapley.


30.12.1992 Nye selskaber

CVR-nummer: 16619094

Navn og adresse:
STAMPE & STAMPE A/S
Fredericiagade 13, 1310 Fredericiagade

Stiftelsesdato:

07.08.1992

Seneste vedtægtsdato:

07.08.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

Direktør Jørgen Torben Klausen, REG.NR. ApS202489 KM 542 ApS, Fredericiagade 13, 1310 København K, Direktør Peter Svendsen

Bestyrelse:

Advokat Jesper Ole Lundgren (formand), Direktør Jørgen Torben Klausen, Direktør Peter Mouritzen, Direktør Ian Gordon Shapley, Direktør Peter Svendsen

Direktion:

Direktør Bjarne Stampe

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af bestyrelsens formand i forening med
et bestyrelsesmedlem eller en direktør.

Revision:

City Revision, Klædemålet 9, 2100 København Ø

Første regnskabsår:

01.07.1992 - 30.06.1993

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
16.02.1999
19.10.1999
INFOLOGIC A/S
01.06.1998
15.02.1999
TEQUILA KLAUSEN A/S
20.03.1997
31.05.1998
AKTIESELSKABET AF 7. AUGUST 1992
07.08.1992
19.03.1997
STAMPE & STAMPE A/S
Adresse
Fra
Til
30.04.2003
31.08.2010
Herstedvang 8 2620 Albertslund
03.04.2002
29.04.2003
Sydvestvej 100 2600 Glostrup
07.08.1992
02.04.2002
Hauchsvej 17 1825 Frederiksberg C
Status
Fra
Til
07.08.1992
09.02.2011
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2005
31.12.2007
723000 Databehandling
01.01.2002
31.12.2004
721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
07.08.1992
31.12.2001
744010 Reklamebureauvirksomhed
Registreret kapital
Fra
Til
21.06.2000
29.04.2003
500.000,00 DKK
23.11.1992
20.06.2000
500.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere


2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
5-9 medarbejdere
2. kvt2003
5-9 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
5-9 medarbejdere
3. kvt2002
5-9 medarbejdere
2. kvt2002
5-9 medarbejdere
1. kvt2002
5-9 medarbejdere
4. kvt2001
5-9 medarbejdere
3. kvt2001
5-9 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
1 medarbejdere