Skip to main content

A/S KOE-GAS

CVR-nummer

16423270

Adresse

Kokbjerg 30

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

01.07.1992

Ophørsdato

29.01.2007

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

79333435

Fax

79333434

Mail

koe@koenergi.dk

Kommune

Kolding

Branchekode

402200 Distribution og handel med gas gennem rørledninger

Formål

Selskabets formål er at forestå gasforsyning over for alle nuværende og fremtidige forbrugere inden for Kolding Områdets Energiselskab´s forsyningsområde, herunder ved en udbygning og fortsat vedligeholdelse af selskabets forsyningsnet

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

24.08.2001

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1992 - 31.12.1993
Dato: 16.02.2007
Periode: 01.01.2006 - 15.12.2006
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 10.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 09.11.2005
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 21.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 01.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.07.1994
Periode: 01.07.1992 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

A/S KOE-GAS

P-nummer

Adresse

Kokbjerg 30

Postnummer og by

6000 Kolding

Startdato

01.07.1992

Ophørsdato

29.01.2007

Branchekode

402200 Distribution og handel med gas gennem rørledninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

79333435

Mail

koe@koenergi.dk


16.02.2007 Statusændring

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


24.11.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Likvidation vedtaget 09.11.2005.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Niels Bo Andersen, c/o Lett, Advokatfirma, Jernbanegade 23-31, 6000 Kolding, den 09.11.2005.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


04.08.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Møller-Olsen, den 01.08.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Knud Bent Steen Larsen (formand), den 01.08.2005.


27.08.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Vestergaard Sall, den 12.08.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsautoriseret revisor John Elof Johansson, den 12.08.2003.


29.08.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Ivan Jensen, Steen Ole Dahlstrøm.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Jørgen Vestergaard Sall, Administrationschef Günther Gerold Lübben-Siewertsen.
15.05.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Frederiksen.


12.09.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Finn Møller-Olsen, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Bent Ivan Jensen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Skovdal Larsen, Eivind Snediker Jacobsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Vestergaard Sall.


07.09.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

24.08.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Nissen Dahl, den 24.08.2001, Benny Wallentin Jensen, den 24.08.2001, Paul Christian Jepsen, den 24.08.2001, Henrik Just, den 24.08.2001, Anker Hansen Klaaby, den 24.08.2001, Klaus Nordby, den 24.08.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Borgmester Steen Ole Dahlstrøm, den 24.08.2001, Direktør Jørgen Frederiksen, den 24.08.2001, Adm. direktør Finn Møller-Olsen, den 24.08.2001.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Frederiksen, den 24.08.2001.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør.


09.03.2001 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Erik Kjær Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Klaus Nordby.


01.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Jensen, den 30.08.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Benny Wallentin Jensen, den 30.08.2000.


10.03.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

13.01.1998.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Skovdal Larsen, den 01.01.1998, den 01.01.1998, Ejner Buch Schmidt, den 01.01.1998, Carl Erik Sørensen, den 01.01.1998, Per Bødker Andersen, den 01.01.1998, Anton Krongaard Christensen, den 01.01.1998, Niels Nielsen Bøttger Christiansen, den 01.01.1998, John Bondebjerg Hansen, den 01.01.1998, Aage Jensen, den 01.01.1998, Christen Kragh, den 01.01.1998, Hans Nymark Lind, den 01.01.1998, Hans Herluf Nielsen, den 01.01.1998, Iver Kirk Schriver, den 01.01.1998, Jens Christian Thulstrup, den 01.01.1998, Verner Thune, den 01.01.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Forretningsfører Bent Ivan Jensen (næstformand), den 01.01.1998, Gårdejer Christian Nissen Dahl, den 01.01.1998, Aut. El-installatør Poul Erik Kjær Hansen, den 01.01.1998, Forretningsfører Eivind Snediker Jacobsen, den 01.01.1998, Montør Per Jensen, den 01.01.1998, Advokat Paul Christian Jepsen, den 01.01.1998, Funktionsleder Henrik Just, den 01.01.1998, Varmemester Anker Hansen Klaaby, den 01.01.1998.

Selskabet tegnes af a) Bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller b) Bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller c) Bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller d) Bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller e) To bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.


10.03.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Jørgen Skovdal Larsen (formand), den 01.01.1998.


31.01.1997 Ændring af adresse

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Elvej 2, 6000 Kolding

Ny adresse:

Kokbjerg 30, 6000 Kolding.


21.01.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
A/S KOE-GAS
Elvej 2, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Carl Erik Sørensen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Alex Regnar Jentsch, den 09.10.1996, Sven Trillingsgaard, den 09.10.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Iver Kirk Schriver, den 09.10.1996, Gårdejer Jens Christian Thulstrup, den 09.10.1996.


18.01.1994 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
JUT NR. 9210 A/S
c/o Advokatfirmaet, Frue Kirkeplads 4, 8100

Vedtægter ændret:

13.12.1993.

Nyt navn:

A/S KOE-GAS.

Ny adresse:

Elvej 2, 6000 Kolding.

Ny kommune:

Kolding.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steffen Ebdrup, Jørgen Kristen Gram Holst, Karl Ove Pedersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Ejner Buch Schmidt (formand), Udvalgsformand Alex Regnar Jentsch (næstformand), Borgmester Per Bødker Andersen, El-installatør Anton Christensen, Maskinmester Niels Christiansen, Specialarbejder John.Bondebjerg Hansen, Gårdejer Aage Jensen, Reg. revisor Christen Kragh, Gårdejer Jørgen Skovdal Larsen, Viceborgmester Hans Nymark Lind, Hans Herluf Nielsen, Kordegn Carl Erik Sørensen, Lagerchef Verner Thune, Direktør Sven Trillingsgaard.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steffen Ebdrup.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Frederiksen, Administrationschef Günter Lübben-Siewertsen, Vicedirektør Jørgen Sall.

Selskabet tegnes af a) Bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller b) Bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller c) Bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller d) Bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller e) To bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller f) Den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICE WATERHOUSE/SEIER- PETERSEN.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Schøbel & Mar holt, Buen 6-8, 6000 Kolding.


07.09.1992 Nye selskaber

CVR-nummer: 16423270

Navn og adresse:
JUT NR. 9210 A/S
c/o Advokatfirmaet Frue Kirkeplads 4, 8100

Stiftelsesdato:

01.07.1992

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

Advokat Steffen Ebdrup, Advokat Jørgen Kristen Gram Holst, Advokat Karl Ove Pedersen

Bestyrelse:

Advokat Steffen Ebdrup, Advokat Jørgen Kristen Gram Holst, Advokat Karl Ove Pedersen

Direktion:

Advokat Steffen Ebdrup

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller 1 direktør.

Revision:

PRICE WATERHOUSE/SEIER- PETERSEN, Åboulevarden 70, 8000 Århus C

Første regnskabsår:

01.07.1992 - 31.12.1993

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1992
20.12.1993
JUT NR. 9210 A/S
Status
Fra
Til
09.11.2005
28.01.2007
Under frivillig likvidation
01.07.1992
08.11.2005
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.07.1992
31.12.2002
402000 Gasforsyning
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2000
1 medarbejdere