Skip to main content

SØKROG VVS A/S

CVR-nummer

16226246

Adresse

Søkrogen 1

Postnummer og by

5700 Svendborg

Startdato

30.06.1992

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

62215727

Fax

62228727

Kommune

Svendborg

Branchekode

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

Formål

Selskabets formål er at drive VVS-forretning, blik- og smedearbejde og hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.05.2003

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1992 - 31.12.1992

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

Kenneth Søkrog
Strandvej 88
5700 Svendborg

Bestyrelse

(Formand)
Kristian Søkrog
Søkrogen 1
5700 Svendborg
Valgform: Generalforsamling

Kenneth Søkrog
Strandvej 88
5700 Svendborg
Valgform: Generalforsamling

Anja Gyrite Lærche Søkrog
Strandvej 88
5700 Svendborg
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Kenneth Søkrog
Strandvej 88
5700 Svendborg

Kaja Søkrog
Bryghusvej 2, 01. 113B.
5700 Svendborg

Kristian Søkrog
Søkrogen 1
5700 Svendborg

Dorthe Søkrog
Asylgade 15, 1.
8300 Odder

Revisor

Legale Ejere

KENNETH SØKROG HOLDING ApS
Søkrogen 1
5700 Svendborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 15.05.2003


Ophørte legale ejere

Kenneth Søkrog
Strandvej 88
5700 Svendborg
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 15.05.2003Reelle Ejere

Kenneth Søkrog
Strandvej 88
5700 Svendborg
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 15.05.2003

Dato: 29.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 01.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.11.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

SØKROG VVS A/S

P-nummer

Adresse

Søkrogen 1

Postnummer og by

5700 Svendborg

Startdato

01.01.1992

Branchekode

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

62215727

Navn

Søkrog VVS A/S

P-nummer

Adresse

Kogtvedvej 165

Postnummer og by

5700 Svendborg

Startdato

13.11.2012

Branchekode

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

Reklamebeskyttelse

Nej
30.10.2017 Ændring i revision

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 30.10.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 26063655 TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ryttervej 4, 5700 Svendborg, den 30.10.2017.


23.01.2009 Statusændring

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-NR. 31943477 LÆRCHE EJENDOMME ApS.


11.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136 a
angående den påtænkte spaltning af
CVR-NR. 16226246 SØKROG VVS A/S.
De øvrige deltagende selskaber er et/flere
nye selskaber.
Endvidere er modtaget erklæring fra
Vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.
aktieselskabslovens § 136 c, stk. 4.


18.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 18688549 R & R REVISION REVISIONS- OG REGNSKABSKONTORET, REGISTREREDE REVISORER FRR ApS, den 11.04.2005.

Indtrådt i revisionen:

LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Klosterplads 9, 5700 Svendborg, den 11.04.2005.


19.05.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Vedtægter ændret:

15.05.2003.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kristian Peter Søkrog-Jensen, den 15.05.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kaja Søkrog-Jensen, den 15.05.2003, Dorthe Søkrog-Jensen, den 15.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anja Gyrite Lærche Andersen, den 15.05.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kristian Peter Søkrog-Jensen, den 15.05.2003.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kenneth Søkrog, den 15.05.2003.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.
25.10.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg.revisor Jens Skov, den 01.01.1995.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONS- & REGNSKABSKONTORETREGISTREREDE REVISIORER ApS, Sct. Jørgens Vej 43, 5700 Svendborg, den 15.06.1995.


28.09.1992 Nye selskaber

CVR-nummer: 16226246

Navn og adresse:
SØKROG VVS A/S
Søkrogen 1, 5700 Svendborg

Stiftelsesdato:

30.06.1992

Seneste vedtægtsdato:

30.06.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 500.000,00 til kurs 309,76

Stiftere:

Kenneth Søkrog, Kaja Søkrog-Jensen, Dorthe Søkrog-Jensen, Direktør Kristian Peter Søkrog-Jensen

Bestyrelse:

Kenneth Søkrog, Kaja Søkrog-Jensen, Dorthe Søkrog-Jensen, Direktør Kristian Peter Søkrog-Jensen

Direktion:

Direktør Kristian Peter Søkrog-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør eller af hele
bestyrelsen.

Revision:

Reg.revisor Jens Skov, Sct. Jørgensvej 43, 5700 Svendborg

Første regnskabsår:

01.01.1992 - 31.12.1992

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Branchekode
Fra
Til
30.06.1992
31.12.2007
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2018
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2017
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk


3. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2016
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2016
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2016
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2016
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
2-4 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
5-9 medarbejdere
2. kvt2003
5-9 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
5-9 medarbejdere
3. kvt2002
5-9 medarbejdere
2. kvt2002
5-9 medarbejdere
1. kvt2002
5-9 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
5-9 medarbejdere
2. kvt2001
5-9 medarbejdere
1. kvt2001
5-9 medarbejdere
4. kvt2000
5-9 medarbejdere
3. kvt2000
5-9 medarbejdere
2. kvt2000
5-9 medarbejdere
1. kvt2000
5-9 medarbejdere
4. kvt1999
5-9 medarbejdere
3. kvt1999
5-9 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
5-9 medarbejdere