Skip to main content

LPA HOLDING A/S

CVR-nummer

16218642

Adresse

c/o Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12

Postnummer og by

1467 København K

Startdato

01.06.1992

Ophørsdato

07.12.2012

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Branchekode

642010 Finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.04.2010

Registreret Kapital

49.070.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.06.1992 - 31.12.1992

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og direktøren i forening eller en af disse i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Dato: 31.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.10.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.09.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 08.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.08.1993
Periode: 01.06.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

LPA HOLDING A/S

P-nummer

Adresse

c/o Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12

Postnummer og by

1467 København K

Startdato

01.06.1992

Ophørsdato

07.12.2012

Branchekode

642010 Finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej


15.03.2013 Statusændring

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 17106589 LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.


17.09.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Pedersen, den 14.11.2011.


17.09.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 16218642 LPA HOLDING A/S (ophørende).
CVR-NR. 17106589 LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (fortsættende).
Der er endvidere modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om, at kreditorerne i
CVR-NR. 16218642 LPA HOLDING A/S.
CVR-NR. 17106589 LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, må antages at være
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


19.07.2012 Ændring i revision

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.11.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S.


06.12.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Monica Lendal Jørgensen, den 14.11.2011.
04.11.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Andersen, den 11.10.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Dorte Lange (næstformand), den 11.10.2011.


25.07.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Åge Heiselberg, den 06.05.2011.


07.06.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kent Sand Kirk, den 17.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Folketingsmedlem, direktør Svend Åge Heiselberg, den 17.05.2010.


23.04.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Vedtægter ændret:

14.04.2010.


09.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lise-Lotte Lange, den 10.02.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Gordon Ørskov Madsen, den 10.02.2010.


07.06.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Pia Allerslev Simonsen, den 15.05.2009.


14.04.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjørn Thomas Dahl, den 10.03.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Steen Bundgaard, den 01.04.2009, Pia Allerslev Simonsen, den 01.04.2009.


18.12.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Rasmussen, den 18.11.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Uffe Rostrup, den 18.12.2008.


29.08.2008 Statusændring

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Den under 28.08.2008 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er annulleret.


28.08.2008 Statusændring

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 28.08.2008.


15.08.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Albæk, den 12.08.2008.


23.06.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Holst, den 30.04.2008, Lars Pedersen, den 30.04.2008, Leif Erik Sørensen, den 30.04.2008, Leif Sort, den 30.04.2008, Taner Yilmaz, den 30.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Viceborgmester Ole Albæk, den 30.04.2008, Lærer Lars Busk Fjelsted Hansen, den 30.04.2008, Regionrådsmedlem Kent Sand Kirk, den 30.04.2008, Konsulent Johannes Nymark, den 30.04.2008, Børge Pedersen, den 30.04.2008.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Mads Ulrik Lebech, den 30.04.2008.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 30.04.2008, Lund-Larsen statsautoriserede Revisorer, den 30.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 30.04.2008.


14.02.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Kramer Mikkelsen, den 06.12.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Taner Yilmaz, den 06.12.2004.


04.06.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jon Alex Kowalczyk, den 10.05.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Lise-Lotte Lange, den 10.05.2004.


05.12.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Johannes Jensen, Esther Larsen, Ejgil Winther Rasmussen.


25.11.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annie Herfort Andersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Formand Anders Bondo Christensen (formand).


03.06.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

borgmester Leif Erik Sørensen, Amtsborgmester Carl Holst, Direktør Bjørn Thomas Dahl.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

John Herbert Winther for Jens Kramer Mikkelsen.

Tiltrådt som suppleant:

Borgmester Mads Ulrik Lebech.


29.03.2001 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Gerhard Christiansen, Henrik Gerhard Christiansen, Henrik Gerhard Christiansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Borgmester Henning Johannes Jensen.


18.12.2000 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Emil Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Pedersen.


09.06.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tom Egholm Jensen, den 24.05.2000, Jørgen Henrik Stampe, den 24.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Stig Andersen, den 24.05.2000, Lærer Jon Alex Kowalczyk, den 24.05.2000.


07.04.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Ejgil Winther Rasmussen, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Tom Egholm Jensen.


18.02.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Vedtægter ændret:

03.12.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 70.000,00 indbetalt kontant, kurs 149,67.

Kapitalen udgør herefter kr. 49.070.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Bo Hansen, den 03.12.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Borgmester Henrik Gerhard Christiansen, den 03.12.1998, Amtsrådsmedlem Ester Larsen, den 03.12.1998, Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, den 03.12.1998. (Suppleant: Borgmester John Herbert Winther, den 03.12.1998), Formand Arne Pedersen, den 03.12.1998, Formand Hanne Fritze Pontoppidan, den 03.12.1998, Formand Jørn Rasmussen, den 03.12.1998, Borgmester Ejgil Winther Rasmussen, den 03.12.1998.


12.06.1996 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Andersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Jørgen Henrik Stampe.


01.08.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Annie Herfort Andersen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Østergaard, den 12.06.1995.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Tom Egholm Jensen (næstformand), den 12.06.1995, Lærer Jan Savery Trojaborg, den 12.06.1995.


11.08.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jørn Østergaard.

Udtrådt af bestyrelsen:

Aase Ciccia, Martin Vadum Rømer.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Annie Herfort Andersen (næstformand).


25.08.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
LPA HOLDING A/S
c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 Vandkunsten

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Hans Emil Hansen


07.06.1993 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
KM 53 A/S
c/o Kromann & Munter Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Vedtægter ændret:

31.03.1993.

Nyt navn:

LPA HOLDING A/S

Ny adresse:

c/o Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K

Kapitalforhøjelse:

kr. 48.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 101,23

Kapitalen udgør herefter kr. 49.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Mohr Mersing, Kurt Skovlund, Henrik Stenbjerre

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Jørn Østergaard, Lærer Stig Andersen, Overlærer Aase Ciccia, Lærer Hans Ole Frostholm, Kursuslærer Mogens Bo Hansen, Lærer Martin Vadum Rømer, Lærer Leif Sort

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Stenbjerre

Indtrådt i direktionen:

Lærer Hans Ole Frostholm

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og
direktøren i forening eller en af disse i
forening med et bestyrelsesmedlem eller af
den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S166384 KPMG DANMARK A/S

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. JESPERSEN A/S, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg, Revisionsfirmaet Erik Lund-Larsen, Frederiksholms Kanal 2 1, 1220 København K

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.06.1992 - 31.12.1992


13.01.1993 Nye selskaber

CVR-nummer: 16218642

Navn og adresse:
KM 53 A/S
c/o Kromann & Munter Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Stiftelsesdato:

01.06.1992

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

Advokat Kurt Skovlund, Advokat Henrik Stenbjerre, REG.NR. ApS156028 KM 332 ApS, Rådhuspladsen 14, 1550 København V

Bestyrelse:

Advokat Erik Mohr Mersing, Advokat Kurt Skovlund, Advokat Henrik Stenbjerre

Direktion:

Advokat Henrik Stenbjerre

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør.

Revision:

REG.NR. A/S166384 KPMG DANMARK A/S, Borups Alle 177, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Første regnskabsår:

01.06.1992 - 30.04.1993

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.06.1992
05.04.1993
KM 53 A/S
Status
Fra
Til
01.06.1992
06.12.2012
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
14.09.2009
999999 Uoplyst
01.06.1992
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
05.04.1993
02.12.1998
49.000.000,00 DKK
23.06.1992
04.04.1993
500.000,00 DKK