Skip to main content

SØNDERVOLDGAARDEN A/S

Reg-nummer

A/S206501

Adresse

Hyldebærhaven 4

Postnummer og by

2680 Solrød Strand

Startdato

01.02.1992

Ophørsdato

06.08.1998

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Solrød

Formål

Selskabets formål er investering og administration af fast ejendom. Køb og salg af fast ejendom samt renovering af fast ejendom og alle aktiviteter der står i forbindelse hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

21.11.1997

Registreret Kapital

600.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.02.1992 - 30.06.1993

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

Dato: 02.01.1998
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.02.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.01.1996
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.01.1995
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.10.1993
Periode: 01.02.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

06.11.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Hyldebærhaven 4, 2680 Solrød Strand

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S160978 PROJEKTINVEST A/S.


08.07.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Vestre Ringvej 45, 2680 Solrød Strand

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S160978 PROJEKTINVEST A/S.
REG.NR. A/S206501 SØNDERVOLDGAARDEN A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


27.11.1997 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Ny Carlsberg Vej 1, 2680 Solrød Strand

Vedtægter ændret:

21.11.1997.

Ny adresse:

Hyldebærhaven 4, 2680 Solrød Strand.

Ny kommune:

Solrød.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Einar Henning, den 21.11.1997.


28.10.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Ny Carlsberg Vej 1, 1760 Ny Carlsberg Vej

Vedtægter ændret:

30.09.1997.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Johannes Christensen, den 30.09.1997, Torben Franz Jensen, den 30.09.1997, John Lohrer-Stæhr, den 30.09.1997, Peter Thorkild Frederik Munck, den 30.09.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lill Bess Rasmussen (formand), den 30.09.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Lohrer-Stæhr, den 30.09.1997.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Edgar Rasmussen, den 30.09.1997.

Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.


15.05.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Ny Carlsbergvej 1, 1760 Ny Carlsberg Vej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

A/S SR Revision - statsaut.revisor Poul Andersen.

Indtrådt i revisionen:

SR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Skodsborgvej 234, 2850 Nærum.
29.11.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Ny Carlsbergvej 1, 1760 Ny Carlsberg Vej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulrich Henrik Ollendorf Kronenløwe

Indtrådt i bestyrelsen:

Tømrermester Torben Franz Jensen, Cand. merc Jan Edgar Rasmussen


12.11.1992 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
SØNDERVOLDGAARDEN A/S
Ny Carlsbergvej 1, 1760 Ny Carlsberg Vej

Vedtægter ændret:

24.09.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 600.000,00
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i
forening med et bestyrelsesmedlem og en
direktør eller af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.


11.08.1992 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1897
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

07.08.1992.

Nyt navn:

SØNDERVOLDGAARDEN A/S

Ny adresse:

Ny Carlsbergvej 1, 1760 København V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Kim Madsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Einar Henning (formand), El-installatør Per Johannes Christensen, Adm. direktør Ulrich Henrik Ollendorf Kronenløwe, Malermester John Lohrer-Stæhr, Direktør Thomas Magnussen, Malermester Peter Thorkild Frederik Munck

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Malermester John Lohrer-Stæhr

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i
forening med et bestyrelsesmedlem og en
direktør eller af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

A/S SR Revision - statsaut.revisor Poul Andersen, Skodsborgvej 234, 2850 Nærum


25.05.1992 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S206501

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1897
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1992

Seneste vedtægtsdato:

01.02.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Direktør Kim Madsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.02.1992 - 30.06.1993

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
21.07.1992
21.07.1992
A/S PSE 10 NR. 1897
01.02.1992
20.07.1992
A/S HESTESKOEN
Status
Fra
Til
01.02.1992
05.08.1998
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
06.02.1991
18.10.1992
500.000,00 DKK