Skip to main content

CAMTRÆ ApS

CVR-nummer

15733381

Adresse

Træbjergvej 1

Postnummer og by

4230 Skælskør

Startdato

01.07.1992

Ophørsdato

19.04.2001

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Skælskør

Branchekode

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Formål

Selskabets formål er at drive byggevikrsomhed, herunder dermed beslægtet virksomhed samt som ansvarlig deltager i selskaber, der driver sådan virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

28.04.1999

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1992 - 31.12.1993
Dato: 31.08.2001
Periode: 01.01.2001 - 31.03.2001
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 18.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 12.12.2000
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 17.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 15.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.05.1994
Periode: 01.07.1992 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

CAMTRÆ APS

P-nummer

Adresse

Træbjergvej 1

Postnummer og by

4230 Skælskør

Startdato

01.07.1992

Ophørsdato

19.04.2001

Branchekode

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Reklamebeskyttelse

Nej


31.08.2001 Statusændring

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
CAMTRÆ ApS
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


03.01.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Statusændring

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
CAMTRÆ ApS
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør

Likvidation vedtaget 12.12.2000.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Jens Iversen, c/o Advokatfirmaet, Vestergade 1, 4230 Skælskør, den 12.12.2000.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


02.09.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
CAMTRÆ ApS
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør

Vedtægter ændret:

28.04.1999.


26.06.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
CAMTRÆ ApS
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Hahn Andersen, den 09.04.1997.


24.05.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
CAMTRÆ ApS
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helge Meding Jørck, den 11.04.1995, Asger Jensen, den 11.04.1995.

Indtrådt i bestyrelsen:

Casper Jørck, den 11.04.1995.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Asger Jensen, den 11.04.1995.

Indtrådt i direktionen:

Erik Simonsen, den 11.04.1995.
27.05.1993 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
VICH 3431 ApS
c/o Adv. Victor Christoffersen, Pilestræde 48, 1112 Pilestræde

Vedtægter ændret:

23.02.1993.

Nyt navn:

CAMTRÆ ApS

Ny adresse:

Træbjergvej 1, 4230 Skælskør

Ny kommune:

Skælskør

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Otto Olsen (formand), Prokurist Svend Hahn Andersen, Direktør Helge Meding Jørck, Direktør Asger Jensen, Direktør Henrik Tycho Andreas Meding

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Victor Christoffersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Asger Jensen

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med en direktør eller af en direktør
i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller
af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Nis J. Benne tzen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 2200 København N


31.08.1992 Nye selskaber

CVR-nummer: 15733381

Navn og adresse:
VICH 3431 ApS
c/o Adv. Victor Christoffersen, Pilestræde 48, 1112 Pilestræde

Stiftelsesdato:

01.07.1992

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1992

Kapital:

kr. 200.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00

Stifter:

REG.NR. ApS57050 ASX 4050 ApS, Pilestræde 48, 1112 København K

Direktion:

Advokat Victor Christoffersen

Selskabet tegnes af een direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Nis J. Bennetzen, H.C. Ørstedsvej 4, 1879 Fr.berg C

Første regnskabsår:

01.07.1992 - 31.12.1993

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1992
07.04.1993
VICH 3431 ApS
Status
Fra
Til
12.12.2000
18.04.2001
Under frivillig likvidation
01.07.1992
11.12.2000
Normal