Skip to main content

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV

CVR-nummer

15697407

Adresse

Gammel Kongevej 60

Postnummer og by

1790 København V

Startdato

28.06.1991

Ophørsdato

26.11.2002

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Frederiksberg

Branchekode

660100 Livsforsikring

Formål

Selskabets formål er at drive såvel direkte som indirekte livsforsikringsvirosomhed. Selskabet kan herudover drive forsikringsagentur samt forretning, der er direkte forbundet med livsforsikringsvirksomhed eller forsikringsagentur.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

09.11.2001

Registreret Kapital

30.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1991 - 31.12.1991

Koncessionsdato

Finanstilsynets tilladelsesdato (koncessionsdato) 19.12.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes af: 1) Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller 2) to medlemmer af direktionen i forening.

Dato: 29.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
PDFDato: 13.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.09.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S

P-nummer

Adresse

Holmens Kanal 9

Postnummer og by

1060 København K

Startdato

01.01.1991

Ophørsdato

26.11.2002

Branchekode

660100 Livsforsikring

Reklamebeskyttelse

Nej


28.11.2002 Statusændring

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Koncession tilbagekaldt.
Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 16420018 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV I, og selskabets binavn FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV) er slettet.


11.06.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Per Klitgård Poulsen, den 07.06.2002.

Udtrådt af direktionen:

Mogens Kaj Andersen, den 07.06.2002.

Indtrådt i direktionen:

Vicedirektør Klaus Berentsen, den 07.06.2002.


12.11.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Vedtægter ændret:

09.11.2001.

Nyt navn:

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV.

Nyt binavn: FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV).


19.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jesper Rasmussen, den 14.09.2000.


22.06.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Hermann Zobel.

Indtrådt i bestyrelsen:

Managing Director Jens Erik Jepsen Christensen (formand).
16.03.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Erik Jepsen Christensen, den 26.02.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Flemming Mortensen (næstformand), den 26.02.1998.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Vicedirektør Per Klitgård Poulsen, den 26.02.1998.


12.01.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Theilgaard.

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Kaj Andersen, den 30.12.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Peter Hermann Zobel (formand), den 30.12.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Hermann Zobel, den 30.12.1997, den 30.12.1997.


12.05.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Vedtægter ændret:

07.03.1997.


29.03.1996 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Vedtægter ændret:

07.03.1996.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S167006 REVISIONSFIRMAET RAGBORG & GAARD A/S.

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND Statsautoriserede revisorer, Lyngbyvej 16-28, postboks 2709, 2100 København Ø.


01.11.1993 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Vedtægter ændret:

11.10.1993.

Ny adresse:

Gammel Kongevej 60, 1790 København V

Ny kommune:

Frederiksberg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Kosakewitsch, Peter Hermann Zobel

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Jepsen Christensen (næstformand), Lektor Kim Møller (udnævnt af Industriministeriet)

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lonni Birgitta Klausen, Ebbe Hjørlund Nielsen, Jens Aage Strøm Horney Nielsen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jørn Østerbro for Lonni Birgitta Klausen, Ole Lassen for Ebbe Hjørlund Nielsen, Henrik Müllertz for Jens Aage Strøm Horney Nielsen


11.08.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Frans Henrik Witt

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Kaj Andersen, Adm.direktør Peter Hermann Zobel

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S167006 REVISIONSFIRMAET RAGBORG & GAARD A/S, Rathsacksvej 8, 1862 Fr.berg C


23.04.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Holger Lavesen, Olav Grue, Ulrik Lett, Allan Philip, Keld Sengeløv, Jørgen Einar Tandrup

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Theilgaard (formand), Direktør Mogens Kaj Andersen, Vicedirektør Flemming Kosakewitsch (næsyformand), Direktør Peter Hermann Zobel


29.01.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Michael Gaarmann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Frans Henrik Witt


07.08.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ralf Egede Andersen, Jette Marianne Arnskjold

Indtrådt i direktionen:

Direktør Michael Gaarmann


15.06.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Jørgen Broe Christensen, Anders Vinding Kruse

Indtrådt i bestyrelsen:

Departementschef Holger Lavesen (formand), Direktør Olav Grue (næstformand), Direktør Keld Sengeløv


26.05.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Ole Villum Hansen, Viggo Jablonsky Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Einar Tandrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


19.12.1991 Nye selskaber

CVR-nummer: 15697407

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Holmens Kanal 22, Postbox 2222, 1097

Stiftelsesdato:

28.06.1991

Seneste vedtægtsdato:

28.06.1991

Koncession af:

19.12.1991

Aktiekapital:

kr. 30.000.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 30.000.000,00 til kurs 1.647,60

Stiftere:

Direktør cand.polit Jette Marianne Arnskjold, REG.NR. VIR172974 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV A/S, Holmens Kanal 22, 1060 København K, Direktør Hans Anders Kovsted

Bestyrelse:

Direktør Ebbe Jørgen Broe Christensen (formand), Professor dr.jur Anders Vinding Kruse (næstformand), Administrerende direktør Per Ole Villum Hansen, Advokat Ulrik Lett, dr. jur Allan Philip, Direktør Viggo Jablonsky Rasmussen

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Overassistent Lonni Birgitta Klausen (Suppleant: Taksator Jørn Østerbro), Afdelingschef Ebbe Hjørlund Nielsen (Suppleant: Afdelingschef Ole Lassen), Kontorchef Jens Aage Strøm Horney Nielsen (Suppleant: Kontorchef Henrik Müllertz)

Direktion:

Direktør Ralf Egede Andersen, Direktør cand.polit Jette Marianne Arnskjold

Selskabet tegnes af: 1) Bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller med en direktør,
eller 2) to medlemmer af direktionen i
forening.

Revision:

KPMG C. Jespersen, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg, Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Første regnskabsår:

01.01.1991 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.06.1991
08.11.2001
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
Status
Fra
Til
28.06.1991
25.11.2002
Normal