Skip to main content

HUMLEBIEN A/S

Reg-nummer

A/S204985

Adresse

Jessens Mole 1

Postnummer og by

5700 Svendborg

Startdato

01.11.1991

Ophørsdato

03.06.1998

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Svendborg

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsinvesterings- virksomhed, rederivirksomhed, anden investerings- og/ eller finansieringsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder indgå bl.a. lånefinansierede forretninger på de finansielle markeder, eventuelt via optagelse af valutalån, investering i værdipapirer samt stille sikkerhed for koncernforbundne selskabers engagementer. Selskabets formål er endvidere at eje aktier og kapitalandele i selskaber, der driver den ovenfor nævnte virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

27.02.1998

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1991 - 31.12.1992

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 04.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.09.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 18.11.1993
Periode: 01.11.1991 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
22.09.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
HUMLEBIEN A/S
Jessens Mole 1, 5700 Svendborg

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S19782 A/S ESPLANADEN.


04.05.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
HUMLEBIEN A/S
St Røttingevej 1, 5700 Svendborg

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S19782 A/S ESPLANADEN. der tillige driver virksomhed under navnet EJENDOMSAKTIESELSKABET ESPLANADEN 12-14 (A/S ESPLANADEN).
REG.NR. A/S204985 HUMLEBIEN A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤
134 c, stk. 4.


29.04.1998 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
HUMLEBIEN A/S
Jessens Mole 1, 5700 Svendborg

Vedtægter ændret:

27.02.1998.


10.07.1997 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
HUMLEBIEN A/S
Esplanaden, Over Gården 14, 3., 5700 Svendborg

Vedtægter ændret:

23.04.1997.

Ny adresse:

Jessens Mole 1, 5700 Svendborg.

Ny kommune:

Svendborg.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


26.05.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
HUMLEBIEN A/S
c/o Gerda Ruben, Strandboulevarden 58, 1256 Amaliegade

Vedtægter ændret:

03.01.1997.

Ny adresse:

Esplanaden, Over Gården 14, 3., 1256 København K.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Janus Andersen, den 03.01.1997, Christian Richard Charles Dahl ager Jørgensen, den 03.01.1997, Gerda Henriette Hanna Ruben, den 03.01.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Thor Stadil (formand), den 03.01.1997, Direktør Per Nordvig Nielsen, den 03.01.1997, Civilingeniør Gunner Aron William Ruben, den 03.01.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Gerda Henriette Hanna Ruben, den 03.01.1997.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Nordvig Nielsen, den 03.01.1997.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
27.09.1994 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
HUMLEBIEN A/S
c/o Gerda Ruben, Strandboulevarden 58, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

28.12.1993.

Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelses- medlemmer i forening.


01.10.1993 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4539
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.04.1993.

Nyt navn:

HUMLEBIEN A/S

Ny adresse:

c/o Gerda Ruben, Strandboulevarden 58, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Carsten Janus Andersen, Gyldenløvesgade 14 1 Th, 1369 København K, Advokat Christian Richard Charles Dahl ager Jørgensen, Chrholms Parallelvej 12, 2930 Klampenborg, Direktør Gerda Henriette Hanna Ruben

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Gerda Henriette Hanna Ruben

Selskabet tegnes af en direktør et
bestyrelsenmedlem i forening eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Børstenbindervej 6, 5230 Odense M

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.11.1991 - 31.12.1992


11.03.1992 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S204985

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4539
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1991 - 30.04.1993

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.11.1991
07.09.1993
A/S PSE NR. 4539
Status
Fra
Til
01.11.1991
02.06.1998
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
28.11.1991
20.05.1997
300.000,00 DKK