Skip to main content

HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S

CVR-nummer

15683783

Adresse

Greve Main 37

Postnummer og by

2670 Greve

Startdato

01.11.1991

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

Greve

Branchekode

439100 Tagdækningsvirksomhed

Bibrancher

412000 Opførelse af bygninger

Formål

Selskabets formål er at udføre arbejde indenfor byggebranchen, hovedsagligt i forbindelse med byfornyelsesprojekter, energioptimering og renovering af tage, facader og vinduer m.v.

Binavne

EASYVATOR A/S
EJENDOMSSELSKABET GREVE MAIN 37 A/S
HOVEDSTADENS TAGENTREPRISE A/S
RBE A/S
RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.06.2012

Registreret Kapital

9.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1991 - 30.04.1993

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren eller direktøren og et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Direktion

(Adm. dir)
Rasmus Lindhardt
Sct. Laurentii Vej 115
9990 Skagen

Bestyrelse

(Formand)
Søren Wilsbech Lottrup
Valdemarsvej 8
2960 Rungsted Kyst
Valgform: Generalforsamling

Rasmus Lindhardt
Sct. Laurentii Vej 115
9990 Skagen
Valgform: Generalforsamling

Svend Rieks Hartmann
Svenstrupvej 39
2665 Vallensbæk Strand
Valgform: Generalforsamling

Torben Haaning
Skovmindevej 7
2840 Holte
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

ApS KBIL 9 NR. 1008
Kronprinsessegade 18
1306 København K

MEDIMEX ApS
c/o Aktieselskabet Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

VX 10.312 ApS
c/o Advokatfirmaet Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Legale Ejere

DKK INVEST ApS
Greve Main 37
2670 Greve
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 17.07.2007

Reelle Ejere

Ole Kjær Lottrup
Louise Park 22
2960 Rungsted Kyst
Ejerandel: 66,04%
Stemmerettigheder: 66,04%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 18.02.2011

Dato: 16.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 29.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 20.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.06.2012
Periode: 01.05.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.10.2011
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.10.2010
Periode: 01.05.2009 - 30.04.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.08.2009
Periode: 01.05.2008 - 30.04.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.08.2008
Periode: 01.05.2007 - 30.04.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.09.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.09.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.09.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.09.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.10.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.08.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.08.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.10.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.07.1994
Periode: 01.05.1993 - 30.04.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.10.1993
Periode: 01.11.1991 - 30.04.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S

P-nummer

Adresse

Greve Main 37

Postnummer og by

2670 Greve

Startdato

01.11.1991

Branchekode

439100 Tagdækningsvirksomhed

Reklamebeskyttelse

04.01.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Svend Rieks Hartmann, den 01.01.2017.


25.05.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kristian Lind, den 19.05.2016, Ole Kjær Lottrup (formand), den 19.05.2016, Søren Wilsbech Lottrup, den 19.05.2016.

Tiltrådte:

Søren Wilsbech Lottrup (formand), den 19.05.2016.


16.03.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 35209107 BYGGEIMPORT.DK A/S, der samtidigt er opløst.


28.12.2015 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 15683783 HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene HOVEDSTADENS TAGENTREPRISE A/S, RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S, RBE A/S, EASYVATOR A/S, EJENDOMSSELSKABET GREVE MAIN 37 A/S og CVR-nummer: 35209107 BYGGEIMPORT.DK A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 15683783 HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S og CVR-nummer: 35209107 BYGGEIMPORT.DK A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


14.01.2015 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ole Kjær Lottrup, den 08.12.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Højsgaard, den 08.12.2014.
07.10.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kristian Lind, den 02.10.2014, Søren Wilsbech Lottrup, den 02.10.2014.


29.10.2012 Statusændring, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

29.06.2012.

Nye binavne:

HOVEDSTADENS TAGENTREPRISE A/S, RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S, RBE A/S, EASYVATOR A/S, EJENDOMSSELSKABET GREVE MAIN 37 A/S.

Slettet binavn: HOVEDSTADENS TAGSERVICE A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 7.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 9.000.000,00.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 29916179 RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S, CVR-NR. 25814355 EJENDOMSSELSKABET GREVE MAIN 37 A/S, der samtidig er opløst.


19.06.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Torben Haaning, den 14.06.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finn Højsgaard (formand), den 14.06.2012.


22.05.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 29916179 RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene EASYVATOR A/S, RBE A/S.
CVR-NR. 25814355 EJENDOMSSELSKABET GREVE MAIN 37 A/S (ophørende).
CVR-NR. 15683783 HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnet HOVEDSTADENS TAGSERVICE A/S.
Der er endvidere modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om, at kreditorerne i
CVR-NR. 29916179 RINGSTED BYGNINGSENTREPRISE A/S.
CVR-NR. 25814355 EJENDOMSSELSKABET GREVE MAIN 37 A/S.
CVR-NR. 15683783 HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S, må antages at være
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


12.04.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

29.03.2012.

Selskabet tegnes af direktøren eller direktøren og et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.


12.04.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

29.03.2012.


22.12.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

21.12.2011.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.2011 - 31.12.2011.


18.02.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eggert Elfar Jónsson, den 18.02.2011, Samúel Gudmundsson, den 18.02.2011, Hilmar Sigurdsson, den 18.02.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Torben Haaning (formand), den 18.02.2011, Rasmus Lindhardt, den 18.02.2011, Direktør Ole Kjær Lottrup, den 18.02.2011.


27.01.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Eggert Elfar Jónsson, den 27.01.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Hvidt, den 27.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hilmar Sigurdsson, den 27.01.2011.


11.11.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hilmar Sigurdsson, den 06.11.2009.


11.03.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Johansen, den 19.02.2009.


17.04.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

11.04.2008.


17.08.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Hvidt, den 06.08.2007.

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Johansen, den 06.08.2007, Kristian Lind, den 06.08.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Samúel Gudmundsson, den 06.08.2007, Eggert Elfar Jónsson, den 06.08.2007, Hilmar Sigurdsson, den 06.08.2007.


13.04.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Vesty Johansen, den 13.04.2007.

Indtrådt i direktionen:

Rasmus Lindhardt (adm. dir), den 13.04.2007.


06.10.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karsten John Hjarsø, den 22.09.2006.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Vesty Johansen, den 22.09.2006.


10.08.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Johansen, den 10.08.2006.


26.01.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lene Dalsgaard Lorentsen, den 13.01.2006.


26.01.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Vesty Johansen, den 13.01.2006.

Indtrådt i direktionen:

Karsten John Hjarsø, den 13.01.2006.


06.12.2005 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Bülow Revision statsautoriseret revisionsvirksomhed, den 06.12.2005.

Indtrådt i revisionen:

Bülow Revision Statsautoriseret Revisions- interessentskab, Nørregade 6B, 4100, den 06.12.2005.


13.12.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Greve Main 37, 2670 Greve

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kristian Lind, den 06.12.2004.


19.02.2002 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

01.02.2002.

Ny adresse:

Greve Main 37, 2670 Greve.

Ny kommune:

Greve.


19.08.1999 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

04.06.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.500.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00.


22.12.1998 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Petersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Lorentsen.


29.06.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Kapitalnedsættelse besluttet 27.01.1998 er gennemført 04.05.1998.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


17.02.1998 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

27.01.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 122.500,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 27.01.1998 med udbetaling til aktionærer kr. 122.500,00 til kurs 2.857,14.
Opdeling i kapitalklasser er ophævet.
Kapitalen udgør herefter kr. 622.500,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, den 27.01.1998.

Indtrådt i revisionen:

Bulow Revisionsvirksomhed Statsautoriseret revisor, Sct. Knudsgade 2, 4100 Ringsted, den 27.01.1998.


26.11.1996 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Gyldenkærne.


22.11.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S
Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

27.09.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

A kr. 49.000,00, B kr. 151.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 122.500,00, B kr. 377.500,00.


10.03.1993 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4515
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.01.1993.

Nyt navn:

HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S

Ny adresse:

Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Ny kommune:

Høje Tåstrup

Nyt binavn: HOVEDSTADENS TAGSERVICE A/S (HOVEDSTADENS BYGNINGSENTREPRISE A/S)

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 73.500,00, B kr. 226.500,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Gyldenkærne, Advokat Steen Hvidt, Direktør Niels Johansen, Direktør Jørgen Petersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Johansen

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REV. FIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUT. REVISORER A/S, Ahlgade 15, 4300 Holbæk


11.03.1992 Nye selskaber

CVR-nummer: 15683783

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4515
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1991 - 30.04.1993

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.11.1991
11.02.1993
A/S PSE NR. 4515
Adresse
Fra
Til
01.02.2002
29.10.2018
Greve Main 37 2670 Greve
01.11.1991
31.01.2002
Kuldyssen 8 2630 Taastrup
Branchekode
Fra
Til
01.11.1991
31.12.2007
452200 Tagdækningsvirksomhed
Registreret kapital
Fra
Til
04.06.1999
28.06.2012
2.000.000,00 DKK
27.01.1998
03.06.1999
500.000,00 DKK
02.10.1996
26.01.1998
500.000,00 DKK
28.11.1991
01.10.1996
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
200-499 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2018
200-499 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk


3. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2017
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2015
200-499 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2015
200-499 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2013
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2013
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2013
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2013
100-199 medarbejdere
4. kvt2012
100-199 medarbejdere
3. kvt2012
100-199 medarbejdere
2. kvt2012
100-199 medarbejdere
1. kvt2012
100-199 medarbejdere
4. kvt2011
50-99 medarbejdere
3. kvt2011
50-99 medarbejdere
2. kvt2011
50-99 medarbejdere
1. kvt2011
50-99 medarbejdere
4. kvt2010
50-99 medarbejdere
3. kvt2010
50-99 medarbejdere
2. kvt2010
50-99 medarbejdere
1. kvt2010
50-99 medarbejdere
4. kvt2009
100-199 medarbejdere
3. kvt2009
50-99 medarbejdere
2. kvt2009
50-99 medarbejdere
1. kvt2009
50-99 medarbejdere
4. kvt2008
100-199 medarbejdere
3. kvt2008
100-199 medarbejdere
2. kvt2008
100-199 medarbejdere
1. kvt2008
100-199 medarbejdere
4. kvt2007
100-199 medarbejdere
3. kvt2007
50-99 medarbejdere
2. kvt2007
100-199 medarbejdere
1. kvt2007
100-199 medarbejdere
4. kvt2006
100-199 medarbejdere
3. kvt2006
100-199 medarbejdere
2. kvt2006
50-99 medarbejdere
1. kvt2006
100-199 medarbejdere
4. kvt2005
100-199 medarbejdere
3. kvt2005
50-99 medarbejdere
2. kvt2005
50-99 medarbejdere
1. kvt2005
50-99 medarbejdere
4. kvt2004
50-99 medarbejdere
3. kvt2004
50-99 medarbejdere
2. kvt2004
100-199 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
50-99 medarbejdere
3. kvt2003
50-99 medarbejdere
2. kvt2003
50-99 medarbejdere
1. kvt2003
50-99 medarbejdere
4. kvt2002
50-99 medarbejdere
3. kvt2002
50-99 medarbejdere
2. kvt2002
50-99 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
50-99 medarbejdere
3. kvt2001
50-99 medarbejdere
2. kvt2001
50-99 medarbejdere
1. kvt2001
50-99 medarbejdere
4. kvt2000
50-99 medarbejdere
3. kvt2000
50-99 medarbejdere
2. kvt2000
50-99 medarbejdere
1. kvt2000
50-99 medarbejdere
4. kvt1999
50-99 medarbejdere
3. kvt1999
50-99 medarbejdere
2. kvt1999
50-99 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere