Skip to main content

TEAM INVEST A/S

Reg-nummer

A/S203091

Adresse

Vibevej 23

Postnummer og by

2400 København NV

Startdato

01.09.1991

Ophørsdato

11.06.1999

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er finansierings-, investerings- og anden dermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

21.02.1997

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1991 - 31.12.1992
Dato: 21.06.1999
Periode: 01.01.1999 - 30.04.1999
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 19.01.1999
Periode: 01.01.1999 - 13.01.1999
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 19.01.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 17.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.07.1993
Periode: 01.09.1991 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
21.06.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
TEAM INVEST A/S
Vibevej 23, 2400 København NV

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


14.01.1999 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
TEAM INVEST A/S
Vibevej 23, 2400 København NV

Likvidation vedtaget 13.01.1999.

Tiltrådt som likvidator:

Bjarne Hallerup Hansen, Fruervej 29, 4621 Gadstrup, den 13.01.1999.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


25.03.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
TEAM INVEST A/S
Vibevej 23, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

21.02.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nils Svantesson Holmdahl, den 21.02.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bent Trust, den 21.02.1997.


28.02.1997 Ændring i revision

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
TEAM INVEST A/S
Vibevej 23, 2400 København NV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Verner Lynge Jacobsen.

Indtrådt i revisionen:

Hallerup & Co Statsautoriseret revisionsinteresselskab, Ovengade Oven Vande 48 E, 1415 København K, den 21.02.1997.


15.01.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
TEAM VÆRKTØJ A/S
Vibevej 23, 2400 København NV

Vedtægter ændret:

07.12.1995.

Nyt navn:

TEAM INVEST A/S.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Bjarne Hallerup Hansen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jens Henrik Bechmann Andersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjarne Hallerup Hansen.

Indtrådt i direktionen:

Jens Henrik Bechmann Andersen.
24.05.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
TEAM VÆRKTØJ A/S
Vibevej 23, 2400 København NV

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Henrik Bechmann Andersen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Bjarne Hallerup Hansen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Henrik Bechmann Andersen.

Indtrådt i direktionen:

Bjarne Hallerup Hansen.


08.05.1992 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4426
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

08.04.1992.

Nyt navn:

TEAM VÆRKTØJ A/S

Ny adresse:

Vibevej 23, 2400 København NV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Bjarne Hallerup Hansen (formand), Jens Henrik Bechmann Andersen, Nils Svantesson Holmdahl

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Jens Henrik Bechmann Andersen

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med bestyrelsesformanden, af
direktøren i forening med et medlem af
bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Verner Lynge Jacobsen, Nørre Farimagsgade 9, 1364 København K


12.12.1991 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S203091

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4426
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1991 - 31.12.1992

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
23.04.1992
21.12.1995
TEAM VÆRKTØJ A/S
01.09.1991
22.04.1992
A/S PSE NR. 4426
Status
Fra
Til
13.01.1999
10.06.1999
Under frivillig likvidation
01.09.1991
12.01.1999
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
02.09.1991
02.03.1997
300.000,00 DKK