Skip to main content

PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB.MARIAGER

CVR-nummer

15431342

Adresse

Vejrmøllegården 7

Postnummer og by

9550 Mariager

Startdato

21.06.1991

Ophørsdato

04.10.2016

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter erklæring

Telefon

98541300

Mail

p.kirch@webspeed.dk

Kommune

Mariagerfjord

Branchekode

691000 Juridisk bistand

Formål

Selskabets formål er alene at drive advokatvirksomhed. Der henvises til de specielle regler, der gælder for advokatselskaber jfr. p.t. Retsplejelovens # 124, stk. 3 og Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 824 af 10/12 1990 om advokatselskaber

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

05.02.1998

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1991 - 30.06.1992

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Pauli Kirch
Skovvej 27
9550 Mariager
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 04.10.2016Dato: 14.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 29.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.07.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.1998
Periode: 01.07.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.12.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.11.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.12.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.11.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.01.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.01.1993
Periode: 01.01.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB.MARIAGER

P-nummer

Adresse

Vejrmøllegården 7

Postnummer og by

9550 Mariager

Startdato

01.01.1991

Ophørsdato

04.10.2016

Branchekode

691000 Juridisk bistand

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98541300

Mail

p.kirch@webspeed.dk


04.10.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer: 15431342

Navn og adresse:
PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB.MARIAGER
Vejrmøllegården 7, 9550 Mariager

Virksomheden er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216

Direktion:

Fratrådte:

Pauli Kirch, den 04.10.2016.

Revision:

Fratrådte:

NATIONAL REVISION REGISTREREDE REVISORER A/S, den 04.10.2016.


11.06.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15431342

Navn og adresse:
PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB, MARIAGER
Fuglsangsgade 1, 9550 Mariager

Ny adresse:

Vejrmøllegården 7, 9550 Mariager.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 10.06.2008.

Indtrådt i revisionen:

NATIONALREVISION REGISTREREDE REVISORER A/S, Fruensgaard Plads 2 B, 9550 Mariager, den 10.06.2008.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 15431342

Navn og adresse:
PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB, MARIAGER
Fuglsangsgade 1, 9550 Mariager

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


10.02.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15431342

Navn og adresse:
PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB, MARIAGER
Fuglsangsgade 1, 9550 Mariager

Vedtægter ændret:

05.02.1998.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.1997 - 31.12.1997.


06.02.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15431342

Navn og adresse:
PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB, MARIAGER
Fuglsangsgade 1, 9550 Mariager

Vedtægter ændret:

18.11.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.
02.09.1991 Nye selskaber

CVR-nummer: 15431342

Navn og adresse:
PAULI KIRCH ADVOKATANPARTSSELSKAB, MARIAGER
Fuglsangsgade 1, 9550 Mariager

Stiftelsesdato:

21.06.1991

Seneste vedtægtsdato:

21.06.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Pauli Kirch

Direktion:

Advokat Pauli Kirch

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUT. REVISORER A/S, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV

Første regnskabsår:

01.01.1991 - 30.06.1992

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
10.06.2008
Fuglsangsgade 1 9550 Mariager
21.06.1991
31.12.2006
Fuglsangsgade 1 9550 Mariager
Status
Fra
Til
21.06.1991
03.10.2016
Normal
Branchekode
Fra
Til
21.06.1991
31.12.2007
741100 Advokatvirksomhed
Registreret kapital
Fra
Til
24.06.1991
20.11.1996
80.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2007
1 medarbejdere
4. kvt2006
1 medarbejdere
3. kvt2006
1 medarbejdere
2. kvt2006
1 medarbejdere
1. kvt2006
1 medarbejdere


4. kvt2005
1 medarbejdere
3. kvt2005
1 medarbejdere
2. kvt2005
1 medarbejdere
1. kvt2005
1 medarbejdere
4. kvt2004
1 medarbejdere
3. kvt2004
1 medarbejdere
2. kvt2004
1 medarbejdere
1. kvt2004
1 medarbejdere
4. kvt2003
1 medarbejdere
3. kvt2003
1 medarbejdere
2. kvt2003
1 medarbejdere
1. kvt2003
1 medarbejdere
4. kvt2002
1 medarbejdere
3. kvt2002
1 medarbejdere
2. kvt2002
1 medarbejdere
1. kvt2002
1 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
1 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere
4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
1 medarbejdere
2. kvt2000
1 medarbejdere
1. kvt2000
1 medarbejdere
4. kvt1999
1 medarbejdere
3. kvt1999
1 medarbejdere
2. kvt1999
1 medarbejdere
1. kvt1999
1 medarbejdere