Skip to main content

AG. Ejendomme ApS

CVR-nummer

15393343

Adresse

Ødumvej 5
Selling

Postnummer og by

8370 Hadsten

Startdato

03.09.1991

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

86163688

Fax

86163244

Kommune

Favrskov

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er at investering og udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

06.12.2017

Registreret Kapital

187.500,00 DKK

Første regnskabsperiode

05.09.1991 - 31.12.1992

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Direktion

Lars Almskou
Krogagre 79
8240 Risskov

Stiftere

Tove Gudrun Almskou
Østrupvej 27
Østrup
8543 Hornslet

Torben Almskou

Lars Almskou
Krogagre 79
8240 Risskov

Hans Gert Almskou
Østrupvej 27
Østrup
8543 Hornslet

Legale Ejere

LARS ALMSKOU HOLDING ApS
Krogagre 79
8240 Risskov
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.04.2016


Ophørte legale ejere

JENS ALMSKOU HOLDING ApS
Apotekervænget 12
9370 Hals
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Afhændelsesdato: 31.03.2016Reelle Ejere

Lars Almskou
Krogagre 79
8240 Risskov
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Potentielle stemmerettigheder
Ændringsdato: 01.11.2017

Dato: 31.07.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Redegørelse for omgørelse
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 31.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 19.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 20.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.07.1993
Periode: 05.09.1991 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

AG. Ejendomme ApS

P-nummer

Adresse

Ødumvej 5
Selling

Postnummer og by

8370 Hadsten

Startdato

03.09.1991

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

86163688
13.01.2019 Ændring af adresse

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG. Ejendomme ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Aarhus N

Ny adresse: Ødumvej 5, Selling, 8370 Hadsten
Ny kommune: Favrskov

14.12.2017 Ændring i revision

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG. Ejendomme ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Aarhus N

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 14.06.2017.


06.12.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG Sportsservice ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Aarhus N

Vedtægter ændret: 06.12.2017
Nyt navn: AG. Ejendomme ApS
Formål ændret: Selskabets formål er at investering og udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.
21.03.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Aarhus N

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende virksomheder må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Aktiver og gæld er overdraget til CVR-nummer 38506366 AG Boligservice ApS.

Vedtægter ændret: 30.12.2016
Nyt navn: AG Sportsservice ApS
Formål ændret: Selskabets formål er at drive håndværks- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed indenfor behandling og afslibning af gulve i primært sportshaller samt anden hermed beslægtet virksomhed.
10.03.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Aarhus N

Direktion:

Fratrådte:

Jens Almskou, den 31.12.2015.
22.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 01.07.2011.


29.08.2007 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers I/S, den 29.08.2007.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Århus C, den 28.08.2007.


27.04.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

26.04.2005.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Almskou, den 26.04.2005, Jens Almskou, den 26.04.2005, Jørgen Vangsgaard Hansen, den 26.04.2005.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Jens Almskou, den 26.04.2005.

Selskabet tegnes af en direktør alene.


05.05.2004 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

04.05.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 62.500,00 indbetalt kontant, kurs 200,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 187.500,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-anparter kr. 125.000,00, B-anparter kr. 62.500,00.


26.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Gert Almskou, den 26.04.2004, Tove Gudrun Almskou, den 26.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Almskou, den 26.04.2004, Advokat Jørgen Vangsgaard Hansen, den 26.04.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Gert Almskou, den 26.04.2004.

Indtrådt i direktionen:

Lars Almskou, den 26.04.2004.


22.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

12.01.2004.

Kapitalnedsættelse besluttet 12.01.2004 er gennemført 16.04.2004.
Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.


28.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

12.01.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 77.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 12.01.2004 med udbetaling til anpartshavere kr. 104.000,00 til kurs 1.842,86.
Kapitalen udgør herefter kr. 229.000,00.


10.11.1999 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Almskou.


03.11.1999 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

18.10.1999.

Kapitalnedsættelse besluttet 18.10.1999 med udbetaling til anpartshavere kr. 48.000,00 til kurs 2.614,58.
Kapitalnedsættelse besluttet 07.07.1999 er gennemført 18.10.1999.
Kapitalen udgør herefter kr. 152.000,00.
Selskabet tegnes af en direktør alene.


12.08.1999 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Kapitalnedsættelse besluttet 07.07.1999 med udbetaling til anpartshavere kr. 48.000,00 til kurs 100,00.


11.09.1997 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.08.1997.

Indtrådt i revisionen:

Coopers & Lybrand Statsautoriserede revisorer, Helsingforsgade 27, postboks 1039, 8200 Århus N, den 18.08.1997.


19.02.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
AG GULVSERVICE ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

27.11.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


22.02.1993 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
A.G. EJENDOMSSELSKAB ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Vedtægter ændret:

30.06.1992.

Nyt navn:

AG GULVSERVICE ApS


26.11.1991 Nye selskaber

CVR-nummer: 15393343

Navn og adresse:
A.G. EJENDOMSSELSKAB ApS
Helsingforsgade 23, 8200 Århus N

Stiftelsesdato:

03.09.1991

Seneste vedtægtsdato:

20.11.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Hans Gert Almskou, Lars Almskou, Torben Almskou, Tove Gudrun Almskou

Bestyrelse:

Hans Gert Almskou, Lars Almskou, Torben Almskou, Tove Gudrun Almskou

Direktion:

Hans Gert Almskou

Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af den samlede bestyrelse.

Revision:

BDO Scanrevision A/S, Saturnvej 1, 7430 Ikast

Første regnskabsår:

05.09.1991 - 31.12.1992

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.12.2016
05.12.2017
AG Sportsservice ApS
19.12.1992
29.12.2016
AG GULVSERVICE ApS
03.09.1991
18.12.1992
A.G. EJENDOMSSELSKAB ApS
Adresse
Fra
Til
03.09.1991
12.01.2019
Helsingforsgade 23 8200 Aarhus N
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
05.12.2017
433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
03.09.1991
31.12.2007
454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
Formål
Fra
Til
18.01.2017
05.12.2017
Selskabets formål er at drive håndværks- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed indenfor behandling og afslibning af gulve i primært sportshaller samt anden hermed beslægtet virksomhed.
26.04.2005
17.01.2017
Selskabets formål er at drive håndværks- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhde.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
30.12.2016
05.12.2017
30.12.2016
26.04.2005
29.12.2016
26.04.2005
Registreret kapital
Fra
Til
12.01.2004
03.05.2004
125.000,00 DKK
21.07.1999
11.01.2004
152.000,00 DKK
02.12.1996
20.07.1999
200.000,00 DKK
05.09.1991
01.12.1996
80.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2018
0 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk


4. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
5-9 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
10-19 medarbejdere
1. kvt2001
10-19 medarbejdere
4. kvt2000
5-9 medarbejdere
3. kvt2000
10-19 medarbejdere
2. kvt2000
10-19 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere