Skip to main content

EURO909.DK A/S

CVR number

15206306

Address

Kokholm 3

Postal code and city

6000 Kolding

Start date

01.06.1991

Cessation date

10.01.2013

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter konkurs

Telephone

39540000

Fax

39540001

Email

info@euro909.dk

Municipality

Kolding

Activity code

619000 Anden telekommunikation

Objects

Selskabets formål er at drive handel, industri og udgivervirksomhed samt køb, byggeri, udlejning og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

28.11.2007

Registered capital

6.100.000,00 DKK

First accounting period

01.06.1991 - 31.12.1991
Dato: 13.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2006
Periode: 01.01.2006 - 30.06.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 03.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 19.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 14.09.1992
Periode: 01.06.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

EURO909.DK A/S

P-number

Address

Kokholm 3

Postal code and city

6000 Kolding

Start date

01.06.1991

Ophørsdato

10.01.2013

Sector code

619000 Anden telekommunikation

Advertising protection

No

Telephone

39540000

Email

info@euro909.dk


15.10.2015 Ændring i personkreds, Statusændring, Ændring i revision

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S UNDER KONKURS
Kokholm 3, 6000 Kolding

Konkursbehandlingen afsluttet 10.01.2013, virksomheden opløst

Revision:

Fratrådte:

null, den 10.01.2013.


29.09.2009 Statusændring

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Kokholm 3, 6000 Kolding

Konkursdekret afsagt 17.09.2009 af skifteretten i Kolding.


30.03.2009 Statusændring

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Kokholm 3, 6000 Kolding

Den 26.03.2009 har skifteretten i Kolding udnævnt Advokat Claus Bennetsen, Strandvejen 60, 2., 2900 Hellerup, Advokat Boris Kenneth Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


05.02.2009 Statusændring

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Kokholm 3, 6000 Kolding

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til skifteretten i Kolding den 05.02.2009.


01.07.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Kokholm 3, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Olsen, den 30.06.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Christian Thuesen, den 30.06.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Juul, den 30.06.2008.

Indtrådt i direktionen:

Kim Kjelgaard Simonsen, den 30.06.2008.
01.07.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Kokholm 3, 6000 Kolding

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Dall-Hansen, den 30.06.2008.


03.12.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

28.11.2007.

Ny adresse:

Kokholm 3, 6000 Kolding.

Ny kommune:

Kolding.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Juul, den 28.11.2007, Bo Kristensen, den 28.11.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finansmedarbejder Kim Kjelgaard Simonsen, den 28.11.2007, Business Developer Robert Dan Skjødt, den 28.11.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bo Kristensen, den 28.11.2007.

Indtrådt i direktionen:

Steen Dall-Hansen, den 28.11.2007, Peter Juul, den 28.11.2007.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to direktører i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.


12.01.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Holmstrøm Degn, den 12.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Arne Olsen, den 12.01.2007.


17.07.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

17.05.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24247724 HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, den 17.05.2006.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 17.05.2006.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.2006 - 30.06.2006.


01.06.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karoly Laszlo Nemeth, den 01.06.2006, Aldo Michael Noes Petersen, den 01.06.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Peter Juul (formand), den 01.06.2006, Direktør Bo Kristensen, den 01.06.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Aldo Michael Noes Petersen, den 01.06.2006.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Bo Kristensen (adm. dir), den 01.06.2006.


15.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bertel Eggert Jensen, den 19.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Holmstrøm Degn, den 19.12.2003.


21.08.2003 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

20.06.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 5.100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 6.100.000,00.


12.02.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Brian Kenneth Mertz Pedersen, den 28.01.2003.


29.08.2002 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

31.05.2002.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 1.500,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 31.05.2002 til dækning af underskud kr. 5.000.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 6.000.000,00.


15.08.2001 Ændring i personkreds

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Konsulent, direktør Brian Kenneth Mertz Pedersen (Direktør).


18.01.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.DK A/S
Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

12.12.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 2.460,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.


25.10.2000 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER DANMARK A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

23.10.2000.

Nyt navn:

EURO909.DK A/S.

Ny adresse:

Poppelgårdvej 11-15, 2860 Søborg.


07.07.2000 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER DANMARK A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

28.06.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 1.072.904,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00.


14.06.1999 Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
EURO909.COM A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

27.05.1999.

Nyt navn:

TELEPARTNER DANMARK A/S.

Slettet binavn: TELEPARTNER DANMARK A/S (EURO909.COM A/S).


05.05.1999 Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER DANMARK A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

04.05.1999.

Nyt navn:

EURO909.COM A/S.

Nyt binavn: TELEPARTNER DANMARK A/S (EURO909.COM A/S).


03.12.1998 Ændring i personkreds

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER DANMARK A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Glistrup, Flemming Berg, Henrik Nørkær Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bertel Eggert Jensen.


10.02.1997 Ændring i revision

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER DANMARK A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Arthur Andersen & Co.

Indtrådt i revisionen:

REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.


28.06.1996 Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER DANMARK A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

14.05.1996.


15.05.1996 Øvrige ændringer

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

24.04.1996.

Nyt navn:

TELEPARTNER DANMARK A/S.


11.05.1995 Ændring i personkreds

CVR number: 15206306

Navn og adresse:
TELEPARTNER A/S
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klas Johan Carlin, Erik Winther.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Winther.


14.10.1994 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: ApS200915

Navn og adresse:
TELEPARTNER ApS
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

20.06.1994.

Selskabet er omdannet til A/S200915.
NAVN: TELEPARTNER A/S.
ADRESSE: Rosenkæret 13, 2860 Søborg.

Kommune:

Gladsaxe.

Kapital kr. 1.000.000,00.

Bestyrelse:

Advokat Karoly Laszlo Nemeth, (formand), Mantziusvej 18, 2900 Hellerup, Direktør Jørgen Glistrup, (næstformand), Krogvej 29, 2830 Virum, Direktør Flemming Berg, Holstebrogade 2, 4. tv., 2100 København Ø, Klas Johan Carlin, Lilla Algatan 3, Lund, Sverige, Advokat Henrik Nørkær Hansen, Troense Strandvej 40, Tåsinge, 5700 Svendborg, Direktør Aldo Michael Noes Petersen, Sponnecksvej 16, 2820 Gentofte, Direktør Erik Winther, Gøngehusvej 256, 2970 Hørsholm.

Direktion:

Direktør Aldo Michael Noes Petersen, Sponnecksvej 16, 2820 Gentofte, Direktør Erik Winther, Gøngehusvej 256, 2970 Hørsholm.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

Revisionsfirmaet Arthur Andersen & Co, Grønningen 17, 1012 København K.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


01.10.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS200915

Navn og adresse:
TELEPARTNER ApS
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Karoly Laszlo Nemeth

Udtrådt af bestyrelsen:

Ralf Ole Villumsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Glistrup (næstformand), Advokat Henrik Nørkær Hansen


17.05.1993 Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS200915

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1510
Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

03.03.1993.

Nyt navn:

TELEPARTNER ApS

Kapitalforhøjelse:

kr. 920.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Klas Johan Carlin

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Aldo Michael Noes Petersen


30.03.1992 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS200915

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1510
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

03.02.1992.

Ny adresse:

Rosenkæret 13, 2860 Søborg

Ny kommune:

Gladsaxe

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Karoly Laszlo Nemeth, Direktør Aldo Michael Noes Petersen, Fondsbørsvekselerer Ralf Ole Villumsen, Direktør Erik Winther

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Winther

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Arthur Andersen & Co, Grønningen 17, 1012 København K

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.06.1991 - 31.12.1991


18.10.1991 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS200915

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1510
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1991 - 30.09.1992

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Name of business
From
Till
28.05.1999
22.10.2000
TELEPARTNER DANMARK A/S
30.04.1996
27.05.1999
EURO909.COM A/S
21.07.1994
29.04.1996
TELEPARTNER A/S
26.03.1993
20.07.1994
TELEPARTNER ApS
01.06.1991
25.03.1993
ApS KBIL 38 NR. 1510
Address
From
Till
23.10.2000
02.12.2007
Poppelgårdvej 11 - 15 2860 Søborg
01.06.1991
22.10.2000
Rosenkæret 13 2860 Søborg
Status
From
Till
17.09.2009
09.01.2013
Under konkurs
05.02.2009
16.09.2009
Under tvangsopløsning
01.06.1991
04.02.2009
Normal
Activity code
From
Till
01.01.2003
31.12.2007
642040 Øvrig telekommunikation
01.06.1991
31.12.2002
642000 Telekommunikation
Registered capital
From
Till
31.05.2002
19.06.2003
6.000.000,00 DKK
12.12.2000
30.05.2002
10.000.000,00 DKK
28.06.2000
11.12.2000
5.000.000,00 DKK
25.03.1993
27.06.2000
1.000.000,00 DKK
06.06.1991
24.03.1993
80.000,00 DKK
Period:
Employees
Full-time equivalent
3. QTR 2002
1 employees
2. QTR 2002
1 employees
1. QTR 2002
10-19 employees
4. QTR 2001
5-9 employees
3. QTR 2001
20-49 employees


2. QTR 2001
20-49 employees
1. QTR 2001
50-99 employees
4. QTR 2000
50-99 employees
3. QTR 2000
50-99 employees
2. QTR 2000
50-99 employees
1. QTR 2000
20-49 employees
4. QTR 1999
20-49 employees
3. QTR 1999
20-49 employees
2. QTR 1999
20-49 employees
1. QTR 1999
20-49 employees