Skip to main content

OLC SERVICE AF 1993 A/S

Reg-nummer

A/S200970

Adresse

Kattegatvej 3

Postnummer og by

8500 Grenaa

Startdato

01.06.1991

Ophørsdato

28.09.1998

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

Grenaa

Formål

Selskabets formål er at drive virkosmhed med handel og produktion samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

04.12.1995

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.06.1991 - 30.09.1992

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 14.04.1997
Periode: 01.10.1995 - 30.09.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.12.1995
Periode: 01.10.1994 - 30.09.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.03.1995
Periode: 01.10.1993 - 30.09.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.03.1994
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.05.1993
Periode: 01.06.1991 - 30.09.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

12.01.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
OLC SERVICE AF 1993 A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Konkursbehandlingen afsluttet 28.09.1998, selskabet opløst.


08.07.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
OLC SERVICE AF 1993 A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Konkursdekret afsagt 25.06.1997 af skifteretten i Grenaa.


30.05.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
OLC SERVICE AF 1993 A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Teknisk direktør Erik Andersen, den 15.03.1997.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Jørgensen, den 15.03.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Ebbe Karsten Sørensen (næstformand), den 15.03.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ivar Just Lildal, den 15.03.1997.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Bjarne Kjerbye (adm. dir), den 15.03.1997.


19.12.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
OLC SERVICE AF 1993 A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Knud Kildal.


19.12.1995 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
OLC SERVICE AF 1993 A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Vedtægter ændret:

04.12.1995.

Ny adresse:

Kattegatvej 3, 8500 Grenaa.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulla Meier, Poul Willy Meier.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk Chef Jørgen Jørgensen (formand), Teknisk direktør Erik Andersen (næstformand), Direktør Poul Erik Aagaard, Civilingeniør Ivar Just Lildal, Økonomichef Steen Danvig Lildal.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Willy Meier.

Indtrådt i direktionen:

Civilingeniør Ivar Just Lildal (adm. dir).

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Niels Brocks Gade 12, postboks 236, 8900 Randers.
27.10.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
OLC SERVICE AF 1993 A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Quistgaard Ovesen, den 30.08.1995.


01.04.1993 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1304
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

15.02.1993.

Nyt navn:

OLC SERVICE AF 1993 A/S

Ny adresse:

Kattegatvej 3, 8500 Grenå

Ny kommune:

Grenå

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Ulla Meier, Direktør Poul Willy Meier, Advokat Per Quistgaard Ovesen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Willy Meier

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Knud Kildal, Storegade 1, 8500 Grenå


21.10.1991 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S200970

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1304
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1991 - 30.09.1992

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.06.1991
19.02.1993
A/S PSE 38 NR. 1304
Status
Fra
Til
25.06.1997
27.09.1998
Under konkurs
01.06.1991
24.06.1997
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
06.06.1991
18.02.1993
300.000,00 DKK