Skip to main content

H.B. RÅDGIVNING A/S

CVR-nummer

15200189

Adresse

Kronprinsessegade 46 D, 1.

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

01.06.1991

Ophørsdato

11.02.2008

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

35556233

Fax

35556133

Kommune

København

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Formål

Selskabets formål er at drive accessorisk virksomhed i henhold til Byfornyelseslovens § 48 stk. 4.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

21.03.2007

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.06.1991 - 30.09.1992
Dato: 06.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.08.2007
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 11.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 12.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2000
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.10.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.1995
Periode: 01.10.1993 - 31.12.1994
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.11.1993
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.05.1993
Periode: 01.06.1991 - 30.09.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

H B RÅDGIVNING A/S

P-nummer

Adresse

Kronprinsessegade 46 D, 1.

Postnummer og by

1306 København K

Startdato

01.06.1991

Ophørsdato

11.02.2008

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej


06.03.2008 Statusændring

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
KRONPRINSESSEGADE 46d, 1., 1306 Kronprinsessegade

Binavn:

HÅNDVÆRKETS RÅDGIVNING A/S (H.B. RÅDGIVNING A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


15.05.2007 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
c/o DANDERS & MORE, Lautrupsgade 7, 7. tv., 1306 Kronprinsessegade

Ny adresse:

KRONPRINSESSEGADE 46d, 1., 1306 København K.


30.03.2007 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
c/o Håndværkets Byfornyelsesselskab, Landskronagade 66, 4. tv., 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

21.03.2007.

Ny adresse:

c/o DANDERS & MORE, Lautrupsgade 7, 7. tv., 2100 København Ø.

Binavn:

HÅNDVÆRKETS RÅDGIVNING A/S (H.B. RÅDGIVNING A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 21.03.2007.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Dan Terkildsen, c/o Osborne Clarke, Lautrupsgade 7, 7., 2100 København Ø, den 21.03.2007.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


11.09.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
c/o Håndværkets Byfornyelsesselskab, Landskronagade 66, 4. tv., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Buch Andersen, den 16.05.2006.


13.07.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
c/o Håndværkets Byfornyelsesselskab, Landskronagade 66, 4. tv., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Kolby, den 02.06.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Smedemester Troels Skovmose, den 02.06.2004.
14.07.2003 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
Kristianiagade 14, 4., 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o Håndværkets Byfornyelsesselskab, Landskronagade 66, 4. tv., 2100 København Ø.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Hermansen, den 20.05.2003, Svend Ole Jørgensen, den 20.05.2003, John Lundby Petersen, den 20.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jens Ole Uldal Jepsen, den 20.05.2003, Smedemester Jørgen Kolby, den 20.05.2003, Jur. Konsulent Hannis Bjarke Kaare Rasmussen, den 20.05.2003.


18.06.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
Kristianiagade 14, 4., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erlann Christiansen, den 21.05.2002, Kurt Kirkegaard Jensen, den 21.05.2002, Erik Bendix Ladefoged, den 21.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Carl Charles Christensen, den 21.05.2002, Jonas Per Møller, den 21.05.2002, Direktør John Lundby Petersen, den 21.05.2002.


31.08.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
Kristianiagade 14, 4., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Herbert von Linstow, den 16.05.2001, Poul Ivar Jakobsen, den 16.05.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Svend Ole Jørgensen, den 16.05.2001, Tømrermester Kurt Kirkegaard Jensen, den 16.05.2001.


17.03.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
Kristianiagade 14, 4., 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Erik Nørlem Laursen, den 14.05.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

VVS-installatør Peter Hermansen, den 14.05.1997.


19.06.1997 Ændring af adresse

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
Skt. Annæ Plads 7, 2100 København Ø

Ny adresse:

Kristianiagade 14, 4., 2100 København Ø.


12.03.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
H.B. RÅDGIVNING A/S
Skt. Annæ Plads 7, 1250 Sankt Annæ Plads

Vedtægter ændret:

30.12.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


05.12.1995 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
HÅNDVÆRKETS RÅDGIVNING A/S
Skt. Annæ Plads 7, 1250 Sankt Annæ Plads

Vedtægter ændret:

23.08.1995.

Nyt navn:

H.B. RÅDGIVNING A/S.

Nyt binavn: HÅNDVÆRKETS RÅDGIVNING A/S (H.B. RÅDGIVNING A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Fristrup Qvist, den 10.05.1995.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tømrermester Erik Bendix Ladefoged, den 10.05.1995.


13.12.1994 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1333
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

07.12.1994.

Nyt navn:

HÅNDVÆRKETS RÅDGIVNING A/S.

Ny adresse:

Skt. Annæ Plads 7, 1250 København K.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Erik Fristrup Qvist (formand), Murermester Jørn Buch Andersen, civilingeniør Bent Albin Bang, Direktør Erlann Christiansen, Ingeniør Poul Ivar Jakobsen, VVS-installatør Svend Erik Nørlem Laursen, Adm. direktør Lars Jørgen Nielsen, Malermester Evald Christian Sørensen, Torben Herbert Von Linstow.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Niels Persson.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S3925 SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1993 - 31.12.1994.


21.10.1991 Nye selskaber

CVR-nummer: 15200189

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1333
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1991 - 30.09.1992

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
09.12.1994
29.09.1995
HÅNDVÆRKETS RÅDGIVNING A/S
01.06.1991
08.12.1994
A/S PSE 38 NR. 1333
Adresse
Fra
Til
21.03.2007
10.04.2007
c/o DANDERS & MORE
Lautrupsgade 7, 7. tv. 2100 København Ø
30.12.1996
20.03.2007
c/o Håndværkets Byfornyelsesselskab
Landskronagade 66, 4. tv. 2100 København Ø
01.06.1991
29.12.1996
Kristianiagade 14, 4. 2100 København Ø
Status
Fra
Til
21.03.2007
10.02.2008
Under frivillig likvidation
01.06.1991
20.03.2007
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.06.1991
31.12.2007
742090 Anden teknisk rådgivning
Registreret kapital
Fra
Til
06.06.1991
12.02.1997
300.000,00 DKK