Skip to main content

IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S

CVR-nummer

15033975

Adresse

Farvervej 13

Postnummer og by

7600 Struer

Startdato

02.05.1991

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

97852302

Fax

97852310

Kommune

Struer

Branchekode

421100 Anlæg af veje og motorveje

Bibrancher

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, handel, håndværk, industri og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.09 til 31.08

Seneste vedtægtsdato

30.04.2015

Registreret Kapital

600.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1991 - 31.12.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Direktion

Jan Jakobsen
Højlundparken 126
7600 Struer

Bestyrelse

(Formand)
Kim Jakobsen
Estrupvej 7
Idom
7500 Holstebro
Valgform: Generalforsamling

Ryan Husted Toelberg
Marken 6
7500 Holstebro
Valgform: Generalforsamling

Ivan Jakobsen
Frejasvej 11
7600 Struer
Valgform: Generalforsamling

Jan Jakobsen
Højlundparken 126
7600 Struer
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Inger Jakobsen
Frejasvej 11
7600 Struer

Jan Jakobsen
Højlundparken 126
7600 Struer

Ivan Jakobsen
Frejasvej 11
7600 Struer

Per Jakobsen
Kjelding Høj 2
7600 Struer

Revisor

Legale Ejere

Husted Holding Holstebro ApS
Marken 6
7500 Holstebro
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Ændringsdato: 30.04.2015

J. JAKOBSEN HOLDING ApS
Højlundparken 126
7600 Struer
Ejerandel: 33,33-49,99%
Stemmerettigheder: 33,33-49,99%
Ændringsdato: 28.07.2011

IVAN JAKOBSEN HOLDING ApS
Farvervej 13
7600 Struer
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Ændringsdato: 28.07.2011

KIM JAKOBSEN HOLDING ApS
Estrupvej 7
Idom
7500 Holstebro
Ejerandel: 33,33-49,99%
Stemmerettigheder: 33,33-49,99%
Ændringsdato: 28.07.2011

Reelle Ejere

Jan Jakobsen
Højlundparken 126
7600 Struer
Ejerandel: 40,00%
Stemmerettigheder: 40,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 28.07.2011

Kim Jakobsen
Estrupvej 7
Idom
7500 Holstebro
Ejerandel: 40,00%
Stemmerettigheder: 40,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 28.07.2011

Dato: 08.01.2019
Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.01.2018
Periode: 01.09.2016 - 31.08.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.12.2016
Periode: 01.09.2015 - 31.08.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.01.2016
Periode: 01.09.2014 - 31.08.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.01.2015
Periode: 01.09.2013 - 31.08.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 12.01.2014
Periode: 01.09.2012 - 31.08.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.01.2013
Periode: 01.09.2011 - 31.08.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.01.2012
Periode: 01.09.2010 - 31.08.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.01.2011
Periode: 01.09.2009 - 31.08.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.02.2010
Periode: 01.09.2008 - 31.08.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.01.2009
Periode: 01.09.2007 - 31.08.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.01.2008
Periode: 01.09.2006 - 31.08.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.01.2007
Periode: 01.09.2005 - 31.08.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.01.2006
Periode: 01.09.2004 - 31.08.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.02.2005
Periode: 01.09.2003 - 31.08.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.02.2004
Periode: 01.09.2002 - 31.08.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.02.2003
Periode: 01.09.2001 - 31.08.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.01.2002
Periode: 01.09.2000 - 31.08.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.02.2001
Periode: 01.09.1999 - 31.08.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.01.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.08.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.05.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S

P-nummer

Adresse

Farvervej 13

Postnummer og by

7600 Struer

Startdato

01.01.1991

Branchekode

421100 Anlæg af veje og motorveje

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

97852302
13.05.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

15033975.

NAVN:

IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S.

Adresse: Farvervej 13, 7600 Struer.
Kommune: Struer.
Vedtægter ændret: 30.04.2015

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Ryan Husted Toelberg, den 30.04.2015.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening..


05.01.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ivan Jakobsen, den 01.01.2012.

Indtrådt i direktionen:

Jan Jakobsen, den 01.01.2012.


28.04.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Inger Jakobsen, den 21.04.2009, Per Jakobsen, den 21.04.2009.


26.01.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kim Jakobsen, den 14.01.2009, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Inger Jakobsen, den 14.01.2009.


06.07.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Vedtægter ændret:

06.07.2006.
29.09.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 14.09.2005.

Indtrådt i revisionen:

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S, Torvegade 2, postboks 179, 7600 Struer, den 14.09.2005.


10.03.2004 Ændring i revision

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Hjaltesvej 16, Postboks 1443, 7500 Holstebro.


07.09.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Vedtægter ændret:

07.05.1999.

Regnskabsår ændret til:

01.09 - 31.08.

Omlægningsperiode:

01.01.1999 - 31.08.1999.


22.06.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorassistent Kim Jakobsen


22.07.1991 Nye selskaber

CVR-nummer: 15033975

Navn og adresse:
IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S
Farvervej 13, 7600 Struer

Stiftelsesdato:

02.05.1991

Seneste vedtægtsdato:

02.05.1991

Kapital:

kr. 600.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 600.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Inger Jakobsen, Per Jakobsen, Jan Jakobsen, Entreprenør Ivan Jakobsen

Bestyrelse:

Inger Jakobsen (formand), Per Jakobsen, Jan Jakobsen, Entreprenør Ivan Jakobsen

Direktion:

Entreprenør Ivan Jakobsen

Selskabet tegnes af en direktør eller af
bestyrelsens formand i forening med 1 medlem
af bestyrelsen.

Revision:

K.G. Jensen/Coopers & Lybrand, Bredgade 3, 7600 Struer

Første regnskabsår:

01.01.1991 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2013
421000 Anlæg af veje og jernbaner
02.05.1991
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bibranche
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2013
429000 Anden anlægsvirksomhed
01.01.2008
31.12.2013
422000 Anlæg af ledningsnet
01.01.2007
30.12.2007
452530 Kloakmestre
01.01.2007
30.12.2007
452590 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
06.07.2006
29.04.2015
06.07.2006
Tegningsregel
Fra
Til
06.07.2006
12.05.2015
Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk


2. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2016
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2015
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2014
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2014
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2013
20-49 medarbejdere
4. kvt2012
50-99 medarbejdere
3. kvt2012
20-49 medarbejdere
2. kvt2012
50-99 medarbejdere
1. kvt2012
50-99 medarbejdere
4. kvt2011
50-99 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
50-99 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
50-99 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
50-99 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
50-99 medarbejdere
3. kvt2009
50-99 medarbejdere
2. kvt2009
50-99 medarbejdere
1. kvt2009
50-99 medarbejdere
4. kvt2008
50-99 medarbejdere
3. kvt2008
50-99 medarbejdere
2. kvt2008
50-99 medarbejdere
1. kvt2008
50-99 medarbejdere
4. kvt2007
50-99 medarbejdere
3. kvt2007
50-99 medarbejdere
2. kvt2007
50-99 medarbejdere
1. kvt2007
50-99 medarbejdere
4. kvt2006
50-99 medarbejdere
3. kvt2006
50-99 medarbejdere
2. kvt2006
50-99 medarbejdere
1. kvt2006
50-99 medarbejdere
4. kvt2005
50-99 medarbejdere
3. kvt2005
50-99 medarbejdere
2. kvt2005
50-99 medarbejdere
1. kvt2005
50-99 medarbejdere
4. kvt2004
50-99 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
20-49 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
20-49 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
50-99 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
50-99 medarbejdere
3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
20-49 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere