Skip to main content

NISSEN & GOTTLIEB A/S

Reg-nummer

A/S193850

Adresse

H.C. Ørsteds Vej 28 C

Postnummer og by

1879 Frederiksberg C

Startdato

01.09.1990

Ophørsdato

01.10.1999

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Tvangsopløst

Kommune

Frederiksberg

Formål

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, handel, entreprisevirksomhed, finansiering, import, export, samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet kan endvidere være komplementar i et kommanditselskab med samme formål

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.05 til 30.04

Seneste vedtægtsdato

15.03.1991

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1990 - 30.04.1991
Dato: 08.02.1994
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.02.1993
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.02.1992
Periode: 01.09.1990 - 30.04.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

04.10.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
NISSEN & GOTTLIEB A/S
H.C. Ørsteds Vej 28C, 1879 H.C. Ørsteds Vej

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


29.01.1999 Statusændring, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
NISSEN & GOTTLIEB A/S
H.C. Ørsteds Vej 28C, 1879 H.C. Ørsteds Vej

Den 21.01.1999 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Michael Christian Torben Serring, c/o Bech-Bruun & Trolle, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator.


18.11.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
NISSEN & GOTTLIEB A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
H. C. Ørstedsvej 28C, 1879 H.C. Ørsteds Vej

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens ¤117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 18.11.1994.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S198191 MORTENSEN & BEIERHOLM A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER.


07.04.1994 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
NISSEN & GOTTLIEB A/S
H. C. Ørstedsvej 28C, 1879 H.C. Ørsteds Vej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hanne Gottlieb, Jane Gottlieb.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S198191 MORTENSEN & BEIERHOLM A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, Vester Søgade 10, 1601 København V.


18.03.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
NISSEN & GOTTLIEB A/S
H. C. Ørstedsvej 28C, 1879 H.C. Ørsteds Vej

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Willi Gottlieb

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Willi Gottlieb
22.05.1991 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4044
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

15.03.1991.

Nyt navn:

NISSEN & GOTTLIEB A/S

Ny adresse:

H. C. Ørstedsvej 28C, 1879 Fr.berg C

Ny kommune:

Frederiksberg

Nyt binavn: NG A/S (NISSEN & GOTTLIEB A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Generalkonsul Willi Gottlieb, Direktør Hanne Gottlieb, Direktør Jane Gottlieb, Salgsdirektør John Poul Nissen, Lis Nissen, Salgskonsulent Poul Henrik Nissen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Generalkonsul Willi Gottlieb, Salgsdirektør John Poul Nissen

Selskabet tegnes af en direktør alene, eller
af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Skibbrovej 27, 6200 Åbenrå

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.09.1990 - 30.04.1991


03.12.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S193850

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4044
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1990 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.09.1990
25.03.1991
A/S PSE NR. 4044
Status
Fra
Til
18.11.1994
30.09.1999
Under tvangsopløsning
01.09.1990
17.11.1994
Normal