Skip to main content

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

CVR-nummer

14707204

Adresse

Lufthavnsboulevarden 6

Postnummer og by

2770 Kastrup

Startdato

19.09.1990

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

32313231

Fax

32313132

Kommune

Tårnby

Branchekode

522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Formål

2.1 Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde. 2.2 Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne. 2.3 Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 2.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20 % af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes. 2.4 Selskabet kan udøve den i pkt. 2.2 og 2.3 nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af pkt. 2.2 og 2.3. 2.5 Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.

Børsnotering

Ja

Binavne

COPENHAGEN AIRPORTS A/S
CPH PARKERING A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

12.04.2016

Registreret Kapital

784.807.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

19.09.1990 - 31.12.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller en næstformand.

Direktion

(Adm. dir)
Thomas Woldbye
Kronprinsensgade 5, 4.
1114 København K

Bestyrelse

(Formand)
Lars Nørby Johansen
Sundvænget 38
2900 Hellerup
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
Ulrik Dan Weuder
Toftholmvænget 32
2740 Skovlunde
Valgform: Generalforsamling

(Næstformand)
David Mark Stanton
103 Wise Lane
Mill Hill
London NW7 2BD
Storbritannien
Valgform: Generalforsamling

Marlene Høj Haugaard
Pile Alle 32
Øverød
2840 Holte
Valgform: Generalforsamling

Janis Carol Kong
50 Mathison House
552 Kings Road
London
SW10 0RR
Storbritannien
Valgform: Generalforsamling

Charles Thomazi
4 Harding Blvd.
Toronto, On, MIN 3C9
Canada
Valgform: Generalforsamling

Valgt af medarbejdere i selskabet:

John Flyttov
Morelvej 39
2740 Skovlunde
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Dan Hansen
Skottegården 61, 02. tv.
2770 Kastrup
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Jesper Bak Larsen
Helder Alle 3
2791 Dragør
Valgform: Medarbejdere i selskabet

(Suppleant)
Kim Melsted Graham
Lundegårdsparken 39
4030 Tune
Valgform: Medarbejdere i selskabet

(Suppleant)
Mikkel Krogh
Vangebovej 39
2840 Holte
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Stiftere

DEN DANSKE STAT v/Trafikministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Ole Fentz

Søren Skov Knudsen
Toldbodgade 36 A, 3. tv.
1253 København K

Legale Ejere

Statens Administration
Arsenalvej 33
9800 Hjørring
Ejerandel: 33,33-49,99%
Stemmerettigheder: 33,33-49,99%
Ændringsdato: 01.01.2011

COPENHAGEN AIRPORTS DENMARK ApS
c/o Azets Insight A/S
Lyskær 3 C D
2730 Herlev
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Ændringsdato: 31.08.2009

Dato: 23.08.2018
Periode: 01.01.2018 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 27.06.2018
Periode: 01.01.2018 - 31.03.2018
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 04.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2017
Periode: 01.01.2017 - 30.09.2017
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDFDato: 20.08.2017
Periode: 01.01.2017 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 02.06.2017
Periode: 01.01.2017 - 31.03.2017
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 27.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.12.2016
Periode: 01.01.2016 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 31.08.2016
Periode: 01.01.2016 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 24.05.2016
Periode: 01.01.2016 - 31.03.2016
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 19.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.11.2015
Periode: 01.01.2015 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 01.09.2015
Periode: 01.01.2015 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 16.06.2015
Periode: 01.01.2015 - 31.03.2015
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 16.06.2015
Periode: 01.01.2015 - 31.03.2015
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 24.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 30.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 04.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2009
Periode: 01.01.2009 - 31.03.2009
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 06.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 06.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.09.2008
Periode: 01.01.2008 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 09.07.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.07.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 30.04.2009
Periode: 01.07.2007 - 30.09.2007
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 04.10.2007
Periode: 01.01.2007 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 30.04.2009
Periode: 01.01.2007 - 31.03.2007
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 20.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 20.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.01.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.09.2006
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 22.01.2007
Periode: 01.01.2006 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 29.05.2006
Periode: 01.01.2006 - 31.03.2006
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 20.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 20.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.11.2005
Periode: 01.07.2005 - 30.09.2005
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 28.08.2005
Periode: 01.01.2005 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 02.06.2005
Periode: 01.01.2005 - 31.03.2005
Hent dokumenter:
Delårsrapport
PDF

Dato: 11.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.09.2002
Periode: 01.01.2002 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 19.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.09.2001
Periode: 01.01.2001 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 17.04.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.08.2000
Periode: 01.01.2000 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 19.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.09.1999
Periode: 01.01.1999 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 17.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.09.1998
Periode: 01.01.1998 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 15.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.1997
Periode: 01.01.1997 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 10.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.10.1996
Periode: 01.01.1996 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Halvårsrapport
PDF

Dato: 13.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.06.1992
Periode: 19.09.1990 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - ROSKILDE LUFTHAVN

P-nummer

Adresse

Lufthavnsvej 20

Postnummer og by

4000 Roskilde

Startdato

01.01.1993

Branchekode

522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

32313231

Mail

rkeweb@cph.dk

Navn

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P-nummer

Adresse

c/o POSTBOKS 74
Lufthavnsboulevarden 6

Postnummer og by

2770 Kastrup

Startdato

01.01.1993

Branchekode

522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

32313231

Navn

Roskilde Executive and Cargo Handling

P-nummer

Adresse

c/o Københavns Lufthavne A/S, Roskilde
Lufthavnsvej 20 - 22

Postnummer og by

4000 Roskilde

Startdato

07.08.2009

Branchekode

522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

32316220

Navn

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S UDENLANDSANSATTE

P-nummer

Adresse

UKENDT

Startdato

01.01.1998

Ophørsdato

21.11.2001

Branchekode

632300 Lufthavne mv.

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P-nummer

Adresse

6

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

19.09.1990

Ophørsdato

31.12.1992

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


Offentliggørelser og indkaldelser

Titel
Offentliggjort
Handling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
30.09.2011  
Forretningsorden af 26/8-03
29.08.2003  
Referat for generalforsamling den 25/4-03
01.05.2003  
Dagsorden for generalforsamling den 25/4-03
09.04.2003  
Dagsorden for generalforsamling den 27/3-03
11.03.2003  


Referat for generalforsamling den 9/4-02
29.04.2002  
Ændring af ejerministerium
02.04.2002  
Dagsorden for generalforsamling den 9/4-02
02.04.2002  
Meddelelse af 24/10-01: "Ændringer i ledelsen i Københavns Lufthavne A/S"
30.10.2001  
Meddelelse af 25/10-01: "Fondsbørsmeddelelse"
26.10.2001  
Meddelelse af 23/10-01: "Fondsbørsmeddelelse"
06.09.2001  
Referat for generalforsamling den 23/4-01
07.05.2001  
Meddelelse af 3/5-01: "Fondsbørsmeddelelse"
03.05.2001  
Dagsorden for generalforsamling den 23/4-01
09.04.2001  
Meddelelse af 8/3-01: "Fondsbørsmeddelelse"
26.03.2001  
Meddelelse af 8/3-01: "Meddelelse om dato for afholdelse af Københavns Lufthavne A/S' generalforsamling i 2001"
21.12.2000  
Meddelelse af 27/10-00: "Regnskabsmeddelelse for Københavns Lufthavne A/S"
31.10.2000  
Meddelelse af 26/9-00: "Kvartalsrapport for Københavns Lufthavne A/S"
28.09.2000  
Referat for generalforsamling den 3/5-00
23.05.2000  
Dagsorden for generalforsamling den 3/5-00
18.04.2000  
Dagsorden for generalforsamling den 6/4-00
23.03.2000  
Meddelelse af 3/2-00: "Medarbejderaktier og offentliggørelse af årsregnskab for 1999"
09.02.2000  25.04.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Fratrådte:

Annemette Moesgaard, den 11.04.2018.

Tiltrådte:

Marlene Høj Haugaard, Pile Alle 32, 2840 Holte, den 11.04.2018.


22.12.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Annemette Moesgaard, Overbys Allé 34, 2500 Valby, den 19.12.2017, Ulrik Dan Weuder, (næstformand), Toftholmvænget 32, 2740 Skovlunde, den 19.12.2017.


24.11.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Fratrådte:

John Kevin Bruen, den 24.11.2017, Simon Boyd Geere, (næstformand), den 24.11.2017.


02.05.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i virksomheden:

Fratrådte:

Joachim Nygaard, den 04.04.2017.


26.04.2016 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret: 12.04.2016
Formål ændret: 2.1 Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde. 2.2 Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne.2.3 Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 2.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20 % af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes.2.4 Selskabet kan udøve den i pkt. 2.2 og 2.3 nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af pkt. 2.2 og 2.3.2.5 Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.


29.02.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 37297445 P10/P12 A/S, der samtidigt er opløst.


28.12.2015 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene COPENHAGEN AIRPORTS A/S, CPH PARKERING A/S og CVR-nummer: 37297445 P10/P12 A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S og CVR-nummer: 37297445 P10/P12 A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


20.08.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer:

14707204.

NAVN:

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S.

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.
Kommune: Tårnby.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådte:

Kim Melsted Graham, den 14.04.2015.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Tiltrådte:

Kim Melsted Graham, Lundegårdsparken 39, 4030 Tune, den 14.04.2015.


12.05.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

14707204.

NAVN:

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S.

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.
Kommune: Tårnby.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Christopher James Ireland, den 14.04.2015.

Tiltrådte:

Charles Thomazi, 4 Harding Blvd., Toronto, On, MIN 3C9, Canada, den 14.04.2015.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådte:

Thomas Nikolai Bay-Schmith, den 14.04.2015, Michael Marott Bock, den 14.04.2015, Robert Marius Brahe, den 14.04.2015, Torben Germundsson, den 14.04.2015, Claus Liebach Jensen, den 14.04.2015, Pernille Vivian Basler Jensen, den 14.04.2015, Betina Hvolbøl Thomsen, den 14.04.2015.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådte:

Stig Nagel Gellert, den 14.04.2015, Ulla Thygesen, den 14.04.2015.

Tiltrådte:

John Flyttov, Morelvej 39, 2740 Skovlunde, den 14.04.2015, Dan Hansen, Skottegården 61, 02. tv., 2770 Kastrup, den 14.04.2015.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Tiltrådte:

Mikkel Krogh, Vangebovej 39, 2840 Holte, den 14.04.2015, Joachim Nygaard, Torphusene 48, 3050 Humlebæk, den 14.04.2015.


13.05.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Henrik Leksø, den 08.04.2014.

Tiltrådt som suppleant:

Tidligere 2. suppleant, nu 1. suppleant: Betina Hvolbøl Thomsen, den 08.04.2014, Tidligere 3. suppleant, nu 2. suppleant: Kim Melsted Graham, den 08.04.2014, Tidligere 4. suppleant, nu 3. suppleant: Claus Liebach Jensen, den 08.04.2014, Tidligere 5. suppleant, nu 4. suppleant: Pernille Vivian Basler Jensen, den 08.04.2014, Tidligere 6. suppleant, nu 5. suppleant: Torben Germundsson, den 08.04.2014, Tidligere 7. suppleant, nu 6. suppleant: Robert Marius Brahe, den 08.04.2014, Tidligere 8. suppleant, nu 7. suppleant: Thomas Nikolai Bay-Schmith, den 08.04.2014, Tidligere 9. suppleant, nu 8. suppleant: Michael Marott Bock, den 08.04.2014.


22.04.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Gürtler, den 08.04.2014, Christopher Timothy Frost, den 08.04.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Nørby Johansen, (formand), Svanevænget 21, 2100 København Ø, den 08.04.2014, John Kevin Bruen, 129 Honeywell Road, London SW11 6ED, Storbritannien, den 08.04.2014.


24.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martyn Booth, den 09.04.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christopher Timothy Frost, Flat 2 Orchard Court, Portman Square, London, W1H 6LE, Australien, den 09.04.2013.


08.10.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Madsen, den 01.08.2012.


29.05.2012 Statusændring

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

08.05.2012.

Nyt binavn: CPH PARKERING A/S.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 21646318 CPH PARKERING A/S, der samtidig er opløst.


13.04.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christopher Timothy Frost, den 27.03.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Janis Carol Kong, 50 Mathison House, 552 Kings Road, London, SW10 0RR, Storbritannien, den 27.03.2012.


13.04.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

8. suppleant: Poul-Henning Gottorp, den 31.10.2011.

Tiltrådt som suppleant:

Tidligere 10. suppleant, nu 8. suppleant: Thomas Nikolai Bay-Schmith, den 31.10.2011, Tidligere 11. suppleant, nu 9. suppleant: Michael Marott Bock, den 31.10.2011.


08.03.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnet COPENHAGEN AIRPORTS A/S.
CVR-NR. 21646318 CPH PARKERING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet LUFTHAVNSPARKERINGEN KØBENHAVN A/S.
Der er endvidere modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om, at kreditorerne i
CVR-NR. 14707204 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S.
CVR-NR. 21646318 CPH PARKERING A/S, må
antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


04.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

9. suppleant: Martin Robin Erstrup Petersen, den 31.10.2011.


26.10.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

24.10.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Simon Boyd Geere, den 24.10.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kerrie Mather, den 24.10.2011, Luke Erik Bugeja, den 24.10.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

David Mark Staton, (næstformand), 103 Wise Lane, Mill Hill, London NW7 2BD, Storbritannien, den 24.10.2011, Christopher James Ireland, 94 Hillsdale Ave W, Toronto, ON M5P 1G3, Canada, den 24.10.2011.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller en næstformand.


23.09.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.


02.05.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Thomas Woldbye, (adm. dir), Schouwweg 65d, 2243BH Wassenaar, Holland, den 01.05.2011.


08.04.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Jesper Bak Larsen.


08.04.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

30.03.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Kerrie Mather, den 30.03.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Maxwell William Moore-Wilton, den 30.03.2011, Damian Philip Stanley, den 30.03.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Luke Erik Bugeja, 18 Beechwood Avenue, Chorleywood, Hertfordshire, WD3 5RL, Storbritannien, den 30.03.2011, Christopher Timothy Frost, Flat 2, Orchard Court, Portman Square, London, W1H 6LE, Storbritannien, den 30.03.2011, Elektriker Jesper Bak Larsen, Helder Alle 3, 2791 Dragør, den 30.03.2011.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Henrik Leksø, Mannerupvej 52, Mannerup, 4320 Lejre, den 30.03.2011, 2. suppleant: Kontorelev Betina Hvolbøl Thomsen, Ndr Engvej 6, 2791 Dragør, den 30.03.2011, 3. suppleant: Kim Melsted Graham, Øresundsvej 84, 01., 2300 København S, den 30.03.2011, 4. suppleant: Visitat betj Claus Liebach Jensen, Egeholmen 5, 01. tv., 2680 Solrød Strand, den 30.03.2011, 5. suppleant: Pernille Vivian Jessen, Urmagerstien 14, 02. tv., 2300 København S, den 30.03.2011, 6. suppleant: Torben Germundsson, Nørre Farimagsgade 7, 03., 1364 København K, den 30.03.2011, 7. suppleant: Robert Marius Brahe, Rødovre Parkvej 301, 02., 2610 Rødovre, den 30.03.2011, 8. suppleant: Poul-Henning Gottorp, Hyld Ager 116, 2770 Kastrup, den 30.03.2011, 9. suppleant: Martin Robin Erstrup Petersen, Søndre Ringvej 1, 02. tv., 2600 Glostrup, den 30.03.2011, 10. suppleant: Thomas Nikolai Bay-Schmith, Kalendegatan 14, 274 32 Skurup, Sverige, den 30.03.2011, 11. suppleant: Michael Marott Bock, Fasanhusene 8, 2620 Albertslund, den 30.03.2011.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Keld Elager-Jensen, den 30.03.2011.

Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som suppleant:

Steen Flinta, den 30.03.2011, for Keld Elager-Jensen, Gert Peter Grovermann, den 30.03.2011, for Stig Nagel Gellert, Birthe Grete Khanna, den 30.03.2011, for Ulla Thygesen.


01.10.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Executive Vice President & CFO Per Madsen, Birkegården 101, Kr Værløse, 3500 Værløse, den 01.10.2010.


01.10.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Brian Petersen, den 01.10.2010.


29.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

22.03.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Luke Joseph Kameron, den 22.03.2010, Martin Stephen William Stanley, den 22.03.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Simon Boyd Geere, 5 Magnolia Place, Montpelier Road, Ealing, London W5 2QQ, Storbritannien, den 22.03.2010, Damian Philip Stanley, Flat 8, 70-72 Gloucester Avenue, Primrose Hill, London NW1 8JD, Storbritannien, den 22.03.2010.


30.03.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Andrew Christian Cowley, den 25.03.2009.


27.03.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Martyn Booth, The Manor House, Temple Mill Road, Sibford Gower, OX15 5RX, Storbritannien, den 25.03.2009, Martin Stephen William Stanley, Innfield House, Pytches Road, Woodbridge, Suffolk, IP12 1EX, Storbritannien, den 25.03.2009.


16.02.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Julian Stent, den 16.02.2009.


27.05.2008 Ændring i revision

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Revision:

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.


27.05.2008 Ændring i revision

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsint eressentskab, den 27.05.2008.


07.04.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

27.03.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Philippe Hamon, den 27.03.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Luke Joseph Kameron, 10c Buckland Crescent, London NW3 5 DX, Storbritannien, den 27.03.2008.


30.10.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Thyregod, den 29.10.2007.


25.07.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Boserup, den 30.06.2007.

Indtrådt i direktionen:

Stud l merc Brian Petersen, (adm. dir), Holck Winterf Alle 6, 2900 Hellerup, den 01.07.2007.


12.04.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Stig Andersen, den 28.03.2007, Jørgen Abildgaard Friis, den 28.03.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Brandmand Stig Gellert, Brøndbyskel 18, 2650 Hvidovre, den 28.03.2007. (Suppleant: Snedker Gert Peter Grovermann, Krudttårnsvej 169, 02. tv., 2791 Dragør, den 28.03.2007), Vagtfunktionær Ulla Thygesen, Alleen 72, 01. 0014., 2770 Kastrup, den 28.03.2007. (Suppleant: Vagtfunktionær Birthe Grete Khanna, Kollemosevej 32, 2830 Virum, den 28.03.2007).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Christian Rékalos, den 28.03.2007, for John Stig Andersen, Kaj Goldrhein, den 28.03.2007, for Keld Elager-Jensen, Morten Bolding Olsen, den 28.03.2007, for Jørgen Abildgaard Friis.

Tiltrådt som suppleant:

Specialarbejder Steen Flinta, Dyringparken 86, st. th., 2660 Brøndby Strand, den 28.03.2007, for Keld Elager-Jensen.


10.04.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

28.03.2007.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Kerrie Mather, den 28.03.2007.

Udtrådt af bestyrelsen:

Martyn Booth, den 28.03.2007, Hamish De Run, den 31.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Executive Director Maxwell William Moore-Wilton, (næstformand), No. 1 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, den 28.03.2007, Dep. CEO Andrew Christian Cowley, 21 Sutherland St., London SW1 4JU, Storbritannien, den 28.03.2007.


10.01.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kjeld Binger, den 31.12.2006.

Indtrådt i direktionen:

Viceadministrerende direktør Torben Thyregod, Sønderdalen 53, 2870 Dyssegård, den 01.01.2007.


31.01.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ivar Samren, den 26.01.2006, Ole Andersen, den 26.01.2006, Annette Krumhardt Sadolin, den 26.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chief Executive Officer Kerrie Mather, (næstformand), 21 Burrabirra Avenue, Vaucluse, NSW2030, Australien, den 26.01.2006, Global Head of Airports Martyn Booth, Unit 2C, 63-65 Kirribilli Avenue, Kirribilli, NSW 2061, Australien, den 26.01.2006, Associate Director Hamish De Run, Flat 12, Opal Apartments, 43 Hereford Road, London W2 5AH, Storbritanien, den 26.01.2006, Head of Business Development Europe Philippe Hamon, Le Champ Melet, 22690 Pleudihen-sur-rance, Côtes de'Armor, Frankrig, den 26.01.2006, Division Director John Julian Stent, Melrose House, 33 Ganghill, Guildford, Surrey, GU1 1XF, Storbritanien, den 26.01.2006.


13.10.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rolf Libert Børjesson, den 13.10.2005.


24.08.2005 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Kapitalnedsættelse besluttet 21.04.2005 er gennemført 18.08.2005.
Kapitalen udgør herefter kr. 784.807.000,00.


21.06.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Hansen, den 13.05.2005.


15.06.2005 Ændring i revision, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

12.05.2005.

Kapitalnedsættelse besluttet 21.04.2005 med udbetaling til aktionærer kr. 48.193.000,00 til kurs 1.133,98.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 12523246 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.04.2005.


03.09.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

26.08.2004.

Kapitalnedsættelse besluttet 06.05.2004 er gennemført 26.08.2004.
Kapitalen udgør herefter kr. 833.000.000,00.


07.06.2004 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

06.05.2004.

Kapitalnedsættelse besluttet 06.05.2004 med udbetaling til aktionærer kr. 77.000.000,00 til kurs 615,71.


05.05.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Henrik Gürtler, den 22.04.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Bligaard Pedersen, den 22.04.2004, Ole Rendbæk, den 22.04.2004, Inge Agnete Thygesen, den 22.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ivar Samren, (næstformand), Lundevangsvej 23, 2900 Hellerup, den 22.04.2004, Direktør Ole Andersen, Kong Valdemars Vej 58, Søllerød, 2840 Holte, den 22.04.2004, Cand.jur. Annette Krumhardt Sadolin, Soløsevej 12, 2820 Gentofte, den 22.04.2004.


29.08.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 56, stk. 6, har modtaget bestyrelsens forretningsorden og den 29.08.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.06.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

25.04.2003.


01.05.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 01.05.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


11.04.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 11.04.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


11.04.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jette Wigand Knudsen, den 27.03.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chief Exceutive Bjarne Hansen, Rågevej 2, 2900 Hellerup, den 27.03.2003.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anita Doris Rasmussen, den 27.03.2003, Carsten Lennie Vinter, den 27.03.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Elektriker Keld Elager-Jensen, Ribegade 8, 5. tv., 2100 København Ø, den 27.03.2003. (Suppleant: Sanitør Kaj Fackmann Goldrhein, Løjtegårdsvej 128, 2770 Kastrup, den 27.03.2003), Vagtfunktionær Jørgen Abildgaard Friis, Nordre Fasanvej 156, 3. tv., 2000 Frederiksberg, den 27.03.2003. (Suppleant: Kleinsmed Morten Bolding Olsen, Spentrup Alle 9, 1. tv., 2770 Kastrup, den 27.03.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Kenneth Stasel, den 27.03.2003, for John Stig Andersen, Poul William Steffensen, den 27.03.2003, for Anita Doris Rasmussen, Keld Elager-Jensen, den 27.03.2003, den 27.03.2003, for Carsten Lennie Vinter.

Tiltrådt som suppleant:

Vagtfunktionær Christian Rékalos, Sundholmsvej 47, 5. th., 2300 København S, den 27.03.2003, for John Stig Andersen.


17.03.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 17.03.2003 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.05.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Chief Executive Officer Rolf Libert Børjesson, Flat 509 65 Hopton Street, London SE1 9 GZ, Storbritanien, den 09.04.2002.


29.04.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 29.04.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


23.04.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Nørby Johansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Gürtler, Hjortekærsvej 140A, 2800 Kongens Lyngby.


22.04.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: formand Kurt Bligaard Pedersen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Andersen.


02.04.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 02.04.2002 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


02.04.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 02.04.2002 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om ressortændring ved varetagelsen
af statens ejerskab i en række aktieselskaber


01.11.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Leif Christian Rasmussen, den 01.11.2001.


30.10.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 30.10.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Ændringer i ledelsen i Københavns Lufthavne
A/S.


26.10.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 26.10.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Regnskabsmeddelelse.


06.09.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 06.09.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
,.


24.08.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 24.08.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Regnskabsmeddelelse for Københavns Lufthavne
A/S for 1. halvår 2001


07.05.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 07.05.2001 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.05.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 03.05.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Regnskabsmeddelelse for Københavns Lufthavne
A/S for 1. kvartal 2001.


02.05.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Kjeld Binger, Chr.VII's Alle 5, Søllerød, 2840 Holte, den 01.05.2001.


09.04.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 09.04.2001 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


26.03.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 26.03.2001 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Årsregnskabsmeddelelse for Københavns
Lufthavne A/S.


21.12.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 21.12.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Meddelelse om dato for afholdelse af
Københavns Lufthavne A/S´generalforsamling i
2001


19.12.2000 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 910.000.000,00.


04.12.2000 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Agneta Bjorkman.


31.10.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 31.10.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Fondsbørsmeddelelse: Regnskabsmeddelelse for
Københavns Lufthavne A/S


04.10.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Peter Thorning, den 30.09.2000.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Agneta Bjorkman, Bellisvej 17, 2970 Hørsholm, den 01.10.2000, Direktør Leif Christian Rasmussen, Lundely 15, 2900 Hellerup, den 01.10.2000.


29.09.2000 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS I/S, KØBENHAVN, Strandvejen 44, postboks 2709, 2900 Hellerup.


28.09.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 28.09.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Fondsbørsmeddelelse vedr. Kvartalsrapport for
Københavns Lufthavne A/S


23.05.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

03.05.2000.


23.05.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 23.05.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


10.05.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

06.04.2000.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Lars Nørby Johansen, A N Hansens Alle 8, 2900 Hellerup, den 06.04.2000.


05.05.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 05.05.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


01.05.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 01.05.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Regnskabsmeddelelse for Københanvs Lufthavne
A/S for 1. kvartal 2000


28.04.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 28.04.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Nye direktører i Københavns Lufthavne A/S pr.
1. maj 2000. Københavns Lufthavne A/S har
ansat tidligere direktør i SAS Leif Rasmussen som
direktør med ansvar for selskabets kommercielle
aktiviteter samt salg og marketing. Selskabets
økonomidirektør Agneta Björkman er udnævnt til direktør.
Agneta Björkman får ansvar for den samlede
koncernøkonomi samt IT og personale. Agneta Björkman og
Leif Rasmussen vil gradvis overtage direktør Søren Peter
Tornings ansvarsområder inden han den 30. september 2000
går på pension, hvorefter selskabets direktion vil bestå
af Adm. direktør Niels Bosserup, direktør Leif Rasmussen
og direktør Agneta Björkman. Underdirektør Kjeld Binger
bliver direktør for selskabets internationale
aktiviteter efter at Folketinget gennem en lovændring
har skabt muligheder for en udvidelse af selskabets
engagementer uden for landets grænser. Underdirektør
Peter Rasmussen udnævnes til vicedirektør med ansvar for
et nyoprettet koncernsekretariat. Endelig udnævnes
økonomichef Torben Thyregod til økonomidirektør. Med
venlig hilsen Københavns Lufthavne A/S


18.04.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 18.04.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


23.03.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 23.03.2000 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


09.02.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 09.02.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Vedr. medarbejderaktier og offentliggørelse
af årsregnskab for 1999 Københavns Lufthavn
har i år 75 års jubilæum. På et møde i dag har
selskabets bestyrelse besluttet at indstille til den
kommende generalforsamling, at bestyrelsen i tiden
indtil den 31. december 2000 bemyndiges til - uden
fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer - at
forhøje aktiekapitalen med indtil 50.000 stk. (DKK
5.000.000) som medarbejderaktier til kurs 105.
Selskabets aktiekapital vil herved blive æorhøjet fra
905 til 910 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S skal
samtidig oplyse, at meddelelse om selskabets årsregnskab
for 1999 vil blive offentliggjort torsdag den 2. marts
2000. æ


17.01.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 17.01.2000 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Københavns Lufthavne A/S skal herved meddele,
at selskabet Rygge Sivile Lufthavn AS har på
en ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 2000
truffet beslutning om at udvide ejerkredsen med
Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavne A/S
erhverver ved en samtidig kapitaludvidelse i Rygge
Sivile Lufthavn AS en aktiepost i selskabet på 33.3%
svarende til 1,5 mio. norske kroner Den øvrige ejerkreds
består af Orkla ASA/Borregaard, Capricorn Invest AS,
Østfold Fylkeskommune og Peterson & Søn. Det er
selskabets formål at undersøge mulighederne for og i
givet fald at etablere og drive lufthavn for civil
luftfart på den nuværende militære flyveplads Rygge.


21.12.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 21.12.1999 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Københavns Lufthavne A/S har modtaget
meddelelse om, at regeringen den 17. december
1999 har besluttet at søge Folketingets tilslutning til
at sælge en del af Den Danske Stats aktier i Københavns
Lufthavne A/S, svarende til 17% af selskabets samlede
aktiekapital. Det er samtidig meddelt, at regeringen
agter at fremsætte forslag til ændring af Lov om
Københavns Lufthavne A/S' forretningsgrundlag således,
at selskabet får bedre mulighed for at deltage i
investeringer i andre lufthavne såvel som i andre
aktiviteter forbundet med lufthavnsdrift.


05.11.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Marie Nielsen, den 01.10.1999.


05.10.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 05.10.1999 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Københavns Lufthavne A/S skal herved oplyse,
at der med virkning fra 1. januar 2000 er
indgået aftale med de luftfartsselskaber, der beflyver
Københavns Lufthavn, om udviklingen i lufthavnens
takster m.v. i perioden 2000 til 2002.


18.06.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 18.06.1999 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Selskabets halvårsrapport for 1. halvår 1999
planlægges offentliggjort den 19. august
1999.


09.06.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Troels Winther, den 27.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Carsten Lennie Vinter, Norgesgade 50, st. tv., 2300 København S, den 27.04.1999. (Suppleant: Keld Elager-Jensen, Ribegade 8, 2100 København Ø).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Mads Uwe Frank for John Stig Andersen, Susanne Frank for Anita Doris Rasmussen, Kirsten Gurli Lange for Troels Winther.

Tiltrådt som suppleant:

Kenneth Stasel, Hellasvej 33, 2300 København S, for John Stig Andersen, Poul William Steffensen, Barritvej 13, 2770 Kastrup, for Anita Doris Rasmussen.


11.05.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 11.05.1999 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


21.04.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 21.04.1999 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Der er modtaget meddelse om, at der den 14.
april 1999 har været afholdt valg af
medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.


14.04.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 14.04.1999 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.06.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 03.06.1998 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S oplyser, at
selskabets halvårsrapport for 1. halvår 1998
planlægges offentliggjort den 20. august 1998.


11.05.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 11.05.1998 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Efter meddelelsen om regeringens lovindgreb
med henblik på konfliktens ophør med udgangen
af torsdag den 7. maj 1998 har Københavns Lufthavne A/S
på det foreliggende grundlag opgjort konfliktens
økonomiske konsekvens for selskabet. Opgørelsen viser,
at konflikten påfører aktieselskabet et nettotab i
størrelsesordenen 20 til 25 mio. kr. Det er imidlertid
selskabets hensigt at forsøge at fastholde og indfri de
resultatforventninger for regnskabsåret 1998, som blev
udtrykt i selskabets årsberetning for 1997.


15.04.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 15.04.1998 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


12.03.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 12.03.1998 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


12.02.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 12.02.1998 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Selskabets ordinære generalforsamling vil
finde sted mandag den 30. marts 1998.


10.02.1998 Ændring af adresse

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Ny adresse:

Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.


09.07.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Mathiesen, den 07.05.1997, Henning Spangenberg, den 07.05.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jette Wigand Knudsen, Anholtvej 12, 7000 Fredericia, den 07.05.1997, Departementschef,dr.polit., Inge Agnete Thygesen, Gartnerhaven 11, 2800 Lyngby, den 07.05.1997.


05.05.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 73, stk. 3, 2.pkt, har modtaget indkaldelse, herunder dagsorden til selskabets generalforsamling og den 05.05.1997 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


19.12.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

17.12.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 905.000.000,00.


16.07.1996 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

22.05.1996.

Nyt binavn: COPENHAGEN AIRPORTS A/S (KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S).


24.05.1996 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 75, stk. 3, 2.pkt, har modtaget protokollat for den afholdte generalforsamling og den 24.05.1996 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


11.03.1996 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 157 b, har modtaget følgende meddelelse og den 11.03.1996 offentliggjort denne i styrelsens Informationssystem:
Resultatet før skat blev i 1995 DKK 376 mio.,
en stignin g på 36 % i forhold til 1994.
Balancesummen er forøget med DKK 107 mio. til DKK 2.956
mio. Efter hensættelse til foreslået udbytte er
egenkapitalen vokset med DKK 184 mio til DKK 1.412 mio.
Soliditetsgraden ultimo 1995 er opgjort til 47,8% mod
43,1 % ultimo 1994. Årets resultat er bedre end
budgetteret, og bestyrelsen finder resultatet
tilfredsstillende. Bestyrelsen vil foreslå et udbytte på
7 % svarende til DKK 63 mio. Udbyttet for 1994 udgjorde
6 %, svarende til DKK 54 mio.


10.10.1995 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Det bekendtgøres herved, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens paragraf 56, stk. 6, har modtaget bestyrelsens forretningsorden og den 10.10.1995 offentliggjort dette i styrelsens Informationssystem.


03.07.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Janne Emily Seemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Michael Mathiesen, Hellerupvej 80, 2900 Hellerup.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kaare Von Der Fehr.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lufthavnsinspektør John Stig Andersen, Lellinge Alle 8B, 2650 Hvidovre. (Suppleant: Mads Uwe Frank, Jægerhegnet 61, 3450 Allerød).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Rene Klinten Thorup for Anita Doris Rasmussen, Jan Lau Wessing for Kaare Von Der Fehr, Susanne Skovboel for Troels Winther.

Tiltrådt som suppleant:

Susanne Skovboel for Anita Doris Rasmussen, Kirsten Gurli Lange, Gammel Kirkevej 22, 2770 Kastrup, for Troels Winther.


21.03.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Rigsrevisor.

Indtrådt i revisionen:

GROTHEN & PERREGAARD, REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.


02.02.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

24.01.1994.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller næstformanden.


09.07.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

05.05.1993.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen Anne Marie Nielsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Steffen Gulmann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Rendbæk, (næstformand), Næstvedgade 28 St Tv, 2100 København Ø


11.11.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Jacobsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Kurt Bligaard Pedersen, Ryesgade 88, st tv, 2100 København Ø


13.07.1992 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Vedtægter ændret:

26.05.1992.


22.04.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Selskabsrepræsentation:

Indtrådt i bestyrelsen:

Assistent Anita Doris Rasmussen, Kochsvej 44, 2 tv, 1812 Fr.berg C (Suppleant: Specialarbejder Rene Klinten Kure, Kastruplundgade 74, 2 tv, 2770 Kastrup), Underbrandmester Kaare Von Der Fehr, Møllemarken 55, Valløby, 4600 Køge (Suppleant: Lufthavnskontrollør Jan Lau Wessing, Løgstørgade 32, 1 tv, 2100 København Ø), Elektriker Troels Winther, Drosselvej 6, 2670 Greve (Suppleant: Assistent Susanne Frank Skovboel, Tycho Brahes Alle 7, 2 tv, 2300 København S)


01.03.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Boserup (adm. direktør), Kratvænget 10, 2920 Charlottenl


20.09.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 14707204

Navn og adresse:
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Flyvervej 11, 2770 Kastrup

Stiftelsesdato:

19.09.1990

Seneste vedtægtsdato:

19.09.1990

Kapital:

kr. 900.000.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 900.000.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Den Danske Stat, v/ Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København Ø, Kammeradvokat, landsretssagfører Ole Fentz, Fiskedamsgade 2, 2 tv, 2100 København Ø, Advokat Søren Skov Knudsen, Hellerupgårdvej 5, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Adm.direktør Vagn Andersen (formand), Trehøjevej 5, Resen, 7600 Struer, Vicedirektør Anne Marie Nielsen (næstformand), Ermelundsvej 114E, 2820 Gentofte, Adm.direktør Steffen Gulmann, Store Kongensgade 71, 4 , 1264 København K, Kontorchef Erik Jacobsen, Brobergsgade 1, 1427 København K, Lektor Janne Seemann, Hjelmerstald 14, 9000 Aalborg, Kontorchef Henning Spangenberg, Bistrupvej 95, 3460 Birkerød

Direktion:

Direktør Søren Peter Thorning, Ellemosevej 91, 2900 Hellerup

Selskabet tegnes af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem
skal være formanden eller næstformanden,
eller af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med en direktør.

Revision:

REG.NR. A/S185990 PRICE WATERHOUSE DANMARK A/S, Vermundsgade 38, 2100 København Ø, Rigsrevisor, St.Kongensgade 45, 1264 København K

Første regnskabsår:

19.09.1990 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Adresse
Fra
Til
19.09.1990
19.10.2018
Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup
Branchekode
Fra
Til
19.09.1990
31.12.2007
632300 Lufthavne mv.
Formål
Fra
Til
08.05.2012
11.04.2016
Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde. Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne. Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 3.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20% af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes. Selskabet kan udøve den i pkt. 3.2 og 3.3. nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af pkt. 3.2 og 3.3. Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
08.05.2012
11.04.2016
08.05.2012
Registreret kapital
Fra
Til
26.08.2004
11.05.2005
833.000.000,00 DKK
03.05.2000
25.08.2004
910.000.000,00 DKK
19.12.1996
02.05.2000
905.000.000,00 DKK
20.09.1990
18.12.1996
900.000.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2018
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
4. kvt2017
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
3. kvt2017
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
2. kvt2017
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
1. kvt2017
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk


4. kvt2016
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
3. kvt2016
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
2. kvt2016
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
1. kvt2016
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
4. kvt2015
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
3. kvt2015
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
2. kvt2015
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
4. kvt2014
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
3. kvt2014
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
2. kvt2014
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
1. kvt2014
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
4. kvt2013
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
3. kvt2013
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
2. kvt2013
1000+ medarbejdere
1000+ årsværk
1. kvt2013
1000+ medarbejdere
4. kvt2012
1000+ medarbejdere
3. kvt2012
1000+ medarbejdere
2. kvt2012
1000+ medarbejdere
1. kvt2012
1000+ medarbejdere
4. kvt2011
1000+ medarbejdere
3. kvt2011
1000+ medarbejdere
2. kvt2011
1000+ medarbejdere
1. kvt2011
1000+ medarbejdere
4. kvt2010
1000+ medarbejdere
3. kvt2010
1000+ medarbejdere
2. kvt2010
1000+ medarbejdere
1. kvt2010
1000+ medarbejdere
4. kvt2009
1000+ medarbejdere
3. kvt2009
1000+ medarbejdere
2. kvt2009
1000+ medarbejdere
1. kvt2009
1000+ medarbejdere
4. kvt2008
1000+ medarbejdere
3. kvt2008
1000+ medarbejdere
2. kvt2008
1000+ medarbejdere
1. kvt2008
1000+ medarbejdere
4. kvt2007
1000+ medarbejdere
3. kvt2007
1000+ medarbejdere
2. kvt2007
1000+ medarbejdere
1. kvt2007
1000+ medarbejdere
4. kvt2006
1000+ medarbejdere
3. kvt2006
1000+ medarbejdere
2. kvt2006
1000+ medarbejdere
1. kvt2006
1000+ medarbejdere
4. kvt2005
1000+ medarbejdere
3. kvt2005
1000+ medarbejdere
2. kvt2005
1000+ medarbejdere
1. kvt2005
1000+ medarbejdere
4. kvt2004
1000+ medarbejdere
3. kvt2004
1000+ medarbejdere
2. kvt2004
1000+ medarbejdere
1. kvt2004
1000+ medarbejdere
4. kvt2003
1000+ medarbejdere
3. kvt2003
1000+ medarbejdere
2. kvt2003
1000+ medarbejdere
1. kvt2003
1000+ medarbejdere
4. kvt2002
1000+ medarbejdere
3. kvt2002
1000+ medarbejdere
2. kvt2002
1000+ medarbejdere
1. kvt2002
1000+ medarbejdere
4. kvt2001
1000+ medarbejdere
3. kvt2001
1000+ medarbejdere
2. kvt2001
1000+ medarbejdere
1. kvt2001
1000+ medarbejdere
4. kvt2000
1000+ medarbejdere
3. kvt2000
1000+ medarbejdere
2. kvt2000
1000+ medarbejdere
1. kvt2000
1000+ medarbejdere
4. kvt1999
1000+ medarbejdere
3. kvt1999
1000+ medarbejdere
2. kvt1999
1000+ medarbejdere
1. kvt1999
1000+ medarbejdere