Skip to main content

BILIA LASTVOGNE A/S

Reg-nummer

A/S192711

Adresse

Vallensbækvej 5 - 11

Postnummer og by

2605 Brøndby

Startdato

01.08.1990

Ophørsdato

03.06.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Brøndby

Formål

Selskabets formål er at drive handel og finansiering med særligt henblik på lastvogne og busser og tilbehør hertil samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

10.12.1990

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.08.1990 - 31.12.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af fire medlemmer af bestyrelsen

Dato: 19.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.07.1992
Periode: 01.08.1990 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

02.08.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S192711

Navn og adresse:
BILIA LASTVOGNE A/S
Vallensbækvej 5-11, 2605 Brøndby

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S173512 CATENA DANMARK A/S.


17.05.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S192711

Navn og adresse:
BILIA LASTVOGNE A/S
Vallensbækvej 5-11, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Tore Olbing, Lars Harry Andersson, Ole Gert Jakobsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars-Olov Göran Abrahamsson, Benny Gunnar Averpil, Direktør Hans Kragh Berntsen, Advokat Kresten Dyhrberg Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Gert Jakobsen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Kragh Berntsen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV.


28.09.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S192711

Navn og adresse:
BILIA LASTVOGNE A/S
Vallensbækvej 5-11, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Håkan Larsson

Indtrådt i bestyrelsen:

Finanschef Lars Harry Andersson

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S3925 SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

KPMG, C. Jespersen, statsaut revisorer, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg


30.04.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S192711

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3957
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

10.12.1990.

Nyt navn:

BILIA LASTVOGNE A/S

Ny adresse:

Vallensbækvej 5-11, 2605 Brøndby

Ny kommune:

Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Tore Olbing (formand), Direktør Håkan Larsson (næstformand), Direktør Ole Gert Jakobsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ole Gert Jakobsen

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør,
eller af fire medlemmer af bestyrelsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S3925 SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boul 2, 1553 København V


05.11.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S192711

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3957
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.08.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.08.1990 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.08.1990
08.01.1991
A/S PSE NR. 3957
Status
Fra
Til
01.08.1990
02.06.1994
Normal