Skip to main content

PFA INVEST INTERNATIONAL A/S

CVR-nummer

14406441

Adresse

c/o Marina Park
Sundkrogsgade 4

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

01.07.1990

Ophørsdato

29.04.2015

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

39175000

Fax

39175950

Kommune

København

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom uden for Danmarks grænser direkte eller indirekte gennem erhvervelse af kapitalandele i andre virksomheder, herunder ejendomsfonde eller andre lignende virksomheder

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

23.04.2014

Registreret Kapital

100.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1990 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes 1) af bestyrelsens formand eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, 2) af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller 3) af den samlede bestyrelse.

Dato: 12.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 28.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.05.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.05.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.05.1991
Periode: 01.07.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.05.1991
Periode: 01.07.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

PFA INVEST INTERNATIONAL A/S

P-nummer

Adresse

c/o Marina Park
Sundkrogsgade 4

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

01.07.1990

Ophørsdato

29.04.2015

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

39175000


30.07.2015 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer:

14406441.

NAVN:

PFA INVEST INTERNATIONAL A/S.

Adresse: c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.
Kommune: København.

Virksomheden er opløst efter fusion med CVR-nr.: 14406492 - 125 WOOD STREET LONDON A/S.
08.05.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

14406441.

NAVN:

PFA INVEST INTERNATIONAL A/S.

Adresse: c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.
Kommune: København.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Poul Kobberup, den 29.04.2015.

Tiltrådte:

Group CEO Allan Polack, den 29.04.2015.


10.03.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan 

  for den påtænkte fusion mellem 

  CVR-NR. 14406492 125 WOOD STREET LONDON A/S (fortsættende). 

  CVR-NR. 14406441, PFA INVEST INTERNATIONAL A/S (ophørende). 

  Kapitalejerne i:  CVR-NR. 14406492 125 WOOD STREET LONDON A/S, 

  CVR-NR. 14406441 PFA INVEST INTERNATIONAL A/S, har i 

  enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en 

  erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med 

  fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud

  for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke 

  er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres 

  fordringer senest 4 uger efter at den endelige 

  beslutning om fusion er truffet. 


22.12.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Tonsgaard Heideby, den 22.12.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør og CIO Anders Damgaard (formand), den 22.12.2014.


05.05.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

23.04.2014.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Broeng, den 23.04.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør, Jura Dorthe Bundgaard, den 23.04.2014.
04.12.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Møller Wallin, den 27.11.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Kobberup, den 27.11.2013.


04.03.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anne Dorthe Lillelund, den 28.02.2013.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Michael Bruhn (adm. dir), den 01.03.2013.


08.08.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Michael Willumsen, den 31.07.2012.

Indtrådt i direktionen:

Cand jur Anne Dorthe Lillelund (adm. dir), den 01.08.2012.


12.04.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.


29.04.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

22.04.2010.

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Anne Broeng, den 22.04.2010.
Selskabet tegnes 1) af bestyrelsens formand eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, 2) af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller 3) af den samlede bestyrelse.


11.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frederik Bjørn, den 25.02.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chef for Direktionsstab Susanne Møller, den 25.02.2010.


21.10.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Anne Broeng, den 20.10.2009, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Frederik Bjørn, den 20.10.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

John Michael Willumsen, den 20.10.2009.


24.06.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Anne Broeng, den 11.06.2009.


07.05.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 23.04.2009.


08.05.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 24.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 24.04.2008.


10.10.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Scheibye, den 20.09.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Cand.jur. Frederik Bjørn (næstformand), den 20.09.2007.


23.04.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

30.03.2007.


04.10.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hasse Jørgensen, den 27.09.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør John Michael Willumsen, den 27.09.2006.


27.04.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

18.04.2005.


02.05.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Finn Scheibye, den 11.04.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Andreas Sejer van der Aa Kühle, den 11.04.2003.


16.05.2002 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

03.05.2002.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 03.05.2002.

Indtrådt i revisionen:

Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, den 03.05.2002.


17.09.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Andre Lublin, den 30.08.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

HD (R) Henrik Tonsgaard Heideby (formand), den 30.08.2001.


17.08.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

11.05.2001.

Kapitalnedsættelse besluttet 02.02.2001 er gennemført 11.05.2001.
Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.


01.03.2001 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Kapitalnedsættelse besluttet 02.02.2001 med udbetaling til aktionærer kr. 525.000.000,00 til kurs 100,00.


05.01.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Erik Andre Lublin, den 12.12.2000,

Tiltrådt som næstformand:

Andreas Sejer van der Aa Kühle, den 12.12.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fondsdirektør Hasse Jørgensen, den 12.12.2000.


03.05.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

20.04.1999.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.


16.03.1999 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

05.01.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 625.000.000,00.


23.02.1998 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

08.01.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000.000,00.


11.06.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

01.04.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 150.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 400.000.000,00.
Selskabet forpligtes: 1. af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, 2. af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller 3. af den samlede bestyrelse.


15.05.1995 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

21.04.1995.


15.05.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Revision:

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N, den 21.04.1995.


01.06.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
c/o Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Villy Klarskov Hansen, Flemming Leth-Larsen, Eske Helmer Pedersen, Knud Mols Sørensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Regnskabsdirektør, cand.polit Finn Scheibye.


18.06.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Gorrissen

Indtrådt i bestyrelsen:

professor Claus Vastrup, Elmehøjvej 35, 8270 Højbjerg


17.08.1992 Ændring af kapital

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

23.06.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 162.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 620,00

Kapitalen udgør herefter kr. 250.000.000,00


18.06.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Centralanstalten for Revision

Indtrådt i revisionen:

KPMG C.Jespersen, Borups Alle 177, Postbox 250, 2000 Frederiksberg


15.06.1992 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

22.04.1992.

Selskabet forpligtes: 1. af et
bestyrelsesmedlem i forening med en direktør,
2. af to bestyrelsesmedlemmer i forening,
eller 3. af den samlede bestyrelse.


09.07.1991 Ændring af kapital

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

01.06.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 87.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,0

Kapitalen udgør herefter kr. 88.000.000,00


30.05.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Werner Mouritzen

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør, cand.jur Flemming Leth-Larsen


04.02.1991 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
PFA INVEST INTERNATIONAL A/S
Marina Park, Sundkrogsvej 4, 2100 København Ø

Ny adresse:

Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Første regnskabsår:

01.07.1990 - 31.12.1990


16.01.1991 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3949
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

04.12.1990.

Nyt navn:

PFA INVEST INTERNATIONAL A/S

Ny adresse:

Marina Park, Sundkrogsvej 4, 2100 København Ø

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,0

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Landsretssagfører Jørgen Gorrissen, Direktør Andreas Sejer Van Der Aa Kühle, Direktør Erik Andre Lublin, Direktør Knud Werner Mouritzen, Forbundsformand Eske Helmer Pedersen, Forretningsfører Knud Mols Sørensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Fondsdirektør John Michael Willumsen

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør eller af to
bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Centralanstalten for Revision, Landemærket 25, 1119 København K


05.11.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 14406441

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3949
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.07.1990 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1990
11.12.1990
A/S PSE NR. 3949
Status
Fra
Til
01.07.1990
28.04.2015
Normal
Branchekode
Fra
Til
24.09.2003
31.12.2007
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
13.05.2000
23.09.2003
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01.07.1990
12.05.2000
652320 Investeringsselskaber
Registreret kapital
Fra
Til
05.01.1999
10.05.2001
625.000.000,00 DKK
08.01.1998
04.01.1999
500.000.000,00 DKK
01.04.1997
07.01.1998
400.000.000,00 DKK
13.07.1992
31.03.1997
250.000.000,00 DKK
19.06.1991
12.07.1992
88.000.000,00 DKK


11.12.1990
18.06.1991
500.000,00 DKK
15.08.1990
10.12.1990
300.000,00 DKKPeriode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2003
1 medarbejdere
3. kvt2003
1 medarbejdere
2. kvt2003
1 medarbejdere
1. kvt2003
1 medarbejdere
4. kvt2002
1 medarbejdere


3. kvt2002
1 medarbejdere
2. kvt2002
1 medarbejdere
1. kvt2002
1 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
1 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere
4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
1 medarbejdere
2. kvt2000
1 medarbejdere
1. kvt2000
1 medarbejdere
4. kvt1999
1 medarbejdere
3. kvt1999
1 medarbejdere
2. kvt1999
1 medarbejdere