Skip to main content

ADMINISTRATIONSSELSKABET KJELD KJEMTRUP ApS

CVR-nummer

14335838

Adresse

Fennevej 3

Postnummer og by

6270 Tønder

Startdato

01.07.1990

Ophørsdato

27.08.2018

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

24622355

Fax

74720280

Kommune

Tønder

Branchekode

649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Formål

Selskabets formål er administration og handel og virksomhed i forbindelse hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

24.05.2016

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1990 - 31.12.1991

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Kjeld Kjemtrup
Fennevej 3
6270 Tønder
Danmark
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 27.08.2018Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Kjeld Kjemtrup
Fennevej 3
6270 Tønder
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Afhændelsesdato: 27.08.2018Dato: 14.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 11.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 12.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.02.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.02.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.02.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.02.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.02.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.02.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.02.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.02.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.02.1992
Periode: 01.07.1990 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

ADMINISTRATIONSSELSKABET KJELD KJEMTRUP ApS

P-nummer

Adresse

Fennevej 3

Postnummer og by

6270 Tønder

Startdato

01.07.1990

Ophørsdato

27.08.2018

Branchekode

649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

74722255


05.09.2018 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET KJELD KJEMTRUP ApS I LIKVIDATION
Fennevej 3, 6270 Tønder

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Preben Meldgaard, den 27.08.2018.


14.05.2018 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET KJELD KJEMTRUP ApS
Fennevej 3, 6270 Tønder

Likvidation vedtaget 08.05.2018

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Preben Meldgaard, den 08.05.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Kjeld Kjemtrup, den 08.05.2018.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


26.05.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADMINISTRATIONSSELSKABET KJELD KJEMTRUP ApS
Fennevej 3, 6270 Tønder

Vedtægter ændret: 24.05.2016

Revision:

Fratrådte:

REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.05.2016.


16.12.2015 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Kogade 3, 1., 6270 Tønder

Vedtægter ændret: 14.12.2015
Nyt navn: ADMINISTRATIONSSELSKABET KJELD KJEMTRUP ApS
Ny adresse: Fennevej 3, 6270 Tønder
Ny kommune: Tønder
Formål ændret: Selskabets formål er administration og handel og virksomhed i forbindelse hermed.
24.02.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Allegade 3, 2., postboks 36, 6270 Tønder

Ny adresse:

Kogade 3, 1., 6270 Tønder.
18.01.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Allegade 3, 2., postboks 36, 6270 Tønder

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 78808012 PL071145 AF 3. JANUAR 2007 ApS, den 02.01.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26812372 REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ribelandevej 57B, 6270 Tønder, den 02.01.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Allegade 3, 2., postboks 36, 6270 Tønder

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


14.07.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Vestergade 26, 1., 6270 Tønder

Ny adresse:

Allegade 3, 2., postboks 36, 6270 Tønder.


25.02.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Vestergade 26, 1., 6270 Tønder

Revision:

Udtrådt af revisionen:

AKTIESELSKABET AF 23. SEPTEMBER 1996, den 02.02.1998.

Indtrådt i revisionen:

BØRSTING-ANDERSEN & JESPERSEN,STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Ribe Landevej 57 B, 6270 Tønder, den 02.02.1998.


11.11.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
Vestergade 26, 1., 6270 Tønder

Vedtægter ændret:

23.09.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.


21.03.1991 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
PBH NR. 20.927 ApS
c/o Adv. Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

29.01.1991.

Nyt navn:

ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS

Ny adresse:

Vestergade 26,1, 6270 Tønder

Ny kommune:

Tønder

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Bang Henriksen

Indtrådt i direktionen:

Advokat Kjeld Kjemtrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET BØRSTING- ANDERSEN & JESPERSEN A/S, Fabriksvej 9, 6270 Tønder


01.11.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 14335838

Navn og adresse:
PBH NR. 20.927 ApS
c/o Adv. Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

01.07.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1990

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS176548 PREBEN BANG HENRIKSEN, AALBORG ApS, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Direktion:

Advokat Preben Bang Henriksen

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

REVISIONS- OG FORVALTNINGS-INSTITUTET AKTIESELSKAB, Jernbanegade 14, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

01.07.1990 - 31.12.1991

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
08.02.1991
13.12.2015
ADVOKATFIRMA KJELD KJEMTRUP ApS
01.07.1990
07.02.1991
PBH NR. 20.927 ApS
Adresse
Fra
Til
24.02.2014
14.12.2015
Kogade 3, 1. 6270 Tønder
01.01.2007
23.02.2014
Allegade 3, 2. 6270 Tønder
14.06.2005
31.12.2006
Allegade 3, 2. 6270 Tønder
01.07.1990
13.06.2005
Vestergade 26, 1. 6270 Tønder
Status
Fra
Til
08.05.2018
26.08.2018
Under frivillig likvidation
01.07.1990
07.05.2018
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
13.12.2015
691000 Juridisk bistand
01.07.1990
31.12.2007
741100 Advokatvirksomhed
Formål
Fra
Til
23.09.1996
15.12.2015
Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
14.12.2015
23.05.2016
14.12.2015
23.09.1996
13.12.2015
23.09.1996
Registreret kapital
Fra
Til
05.07.1990
29.09.1996
80.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
23.09.1996
07.05.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk


1. kvt2014
1 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2012
1 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2011
1 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
2-4 medarbejdere
1. kvt2008
2-4 medarbejdere
4. kvt2007
2-4 medarbejdere
3. kvt2007
2-4 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere
1. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2006
2-4 medarbejdere
3. kvt2006
2-4 medarbejdere
2. kvt2006
2-4 medarbejdere
1. kvt2006
2-4 medarbejdere
4. kvt2005
2-4 medarbejdere
3. kvt2005
2-4 medarbejdere
2. kvt2005
2-4 medarbejdere
1. kvt2005
2-4 medarbejdere
4. kvt2004
2-4 medarbejdere
3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
2-4 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
2-4 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
2-4 medarbejdere