Skip to main content

SCOTSMAN GRUPPEN A/S

CVR-nummer

14254080

Adresse

Jernholmen 48 D

Postnummer og by

2650 Hvidovre

Startdato

01.06.1990

Ophørsdato

08.09.2015

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Hvidovre

Branchekode

466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Formål

Selskabets formål er - selv eller via andre selskaber - at drive produktion, handel og agenturvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

22.12.2009

Registreret Kapital

625.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.06.1990 - 30.09.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes alene af direktionen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

LENA ApS
Rendsagervej 21
2625 Vallensbæk
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 08.09.2015Dato: 06.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 02.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 06.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.07.1994
Periode: 01.10.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.06.1994
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.11.1992
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.04.1992
Periode: 01.06.1990 - 30.09.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

NIMAR APS

P-nummer

Adresse

Langebjerg 35 A

Postnummer og by

4000 Roskilde

Startdato

01.06.1990

Ophørsdato

30.11.2000

Branchekode

516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

NIMAR ApS

P-nummer

Adresse

Avedøreholmen 78 B

Postnummer og by

2650 Hvidovre

Startdato

01.12.2000

Ophørsdato

10.01.2001

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

SCOTSMAN GRUPPEN A/S

P-nummer

Adresse

Jernholmen 48 D

Postnummer og by

2650 Hvidovre

Startdato

11.01.2001

Ophørsdato

08.09.2015

Branchekode

466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Reklamebeskyttelse

Nej


16.10.2015 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
SCOTSMAN GRUPPEN A/S
Jernholmen 48D, 2650 Hvidovre

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 08.09.2015 opløst ved fusion med CVR-nummer: 28901402 LENA ApS og CVR-nummer: 25818164 BROMARK KØLESERVICE ApS.


13.07.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
SCOTSMAN GRUPPEN A/S
Jernholmen 48D, 2650 Hvidovre

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-NR. 28901402, LENA ApS (fortsættende), og CVR-NR. 25818164, BROMARK KØLESERVICE ApS (ophørende), og CVR-NR. 14254080, SCOTSMAN GRUPPEN A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-NR. 28901402, LENA ApS, og CVR-NR. 25818164, BROMARK KØLESERVICE ApS, og CVR-NR. 14254080, SCOTSMAN GRUPPEN A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen.

Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer.


19.08.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
SCOTSMAN GRUPPEN A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Ingvar Rudolfsson, den 18.08.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claus Christiansen, den 18.08.2014.


20.12.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
SCOTSMAN GRUPPEN A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dennis Meldhedegaard-Nielsen, den 18.12.2013.


18.10.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
SCOTSMAN GRUPPEN A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Uldal, den 15.10.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Mogens Birch-Larsen (formand), den 15.10.2013, Dennis Meldhedegaard-Nielsen, den 15.10.2013.
22.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

22.12.2009.

Nyt navn:

SCOTSMAN GRUPPEN A/S.

Nyt binavn: NIMAR A/S (SCOTSMAN GRUPPEN A/S).


27.07.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

17.07.2009.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Henning Uldal, den 17.07.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Monberg, den 17.07.2009.

Selskabet tegnes alene af direktionen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.


18.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Terkel Lund-Nielsen, den 24.05.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jacob Monberg (formand), den 24.05.2007, Direktør Jørgen Ingvar Rudolfsson, den 24.05.2007.


29.12.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR A/S
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 15202580 REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED, den 09.11.2004.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMA CHR.MORTENSEN I/S, Adelgade 15, 1304 København K, den 09.11.2004.


29.04.2003 Ændring af kapital, Omdannelse af selskaber, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

26.03.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 125.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 14254080.
NAVN: NIMAR A/S.
ADRESSE: Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre.

Kommune:

Hvidovre.

Kapital kr. 625.000,00.

Bestyrelse:

Advokat Jens Terkel Lund-Nielsen (formand), Direktør Poul Erik Marvig, Henning Uldal.

Direktion:

Direktør Poul Erik Marvig.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af direktionen i forening mede et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 15202580 REVISIONSFIRMAET BAYER ApS, Frederiksborgvej 25, postboks 65, 3450 Allerød.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


10.12.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

13.11.2002.


08.11.2001 Ændring i revision

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISORGAARDEN I KØBENHAVN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 19.10.2001.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET BAYER ApS, M.D. Madsensvej 13, 3450 Allerød, den 19.10.2001.


30.03.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

28.02.2001.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.


20.12.2000 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Langebjerg 35A, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

01.12.2000.

Ny adresse:

Avedøreholmen 78 B, 2650 Hvidovre.

Ny kommune:

Hvidovre.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller med en direktør, af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.


25.06.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Langebjerg 35A, 4000 Roskilde

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.


08.04.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Langebjerg 35A, 4000 Roskilde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Nielsen, den 09.02.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ebbe Nielsen, den 09.02.1998.


13.10.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Langebjerg 35A, 4000 Roskilde

Vedtægter ændret:

30.05.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 300.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 325,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


17.06.1996 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Langebjerg 35A, 4000 Roskilde

Vedtægter ændret:

12.04.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Terkel Lund-Nielsen.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller med en direktør, at to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.


03.05.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
NIMAR ApS
Langebjerg 35A, 4000 Roskilde

Vedtægter ændret:

21.03.1994.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, Direktør Poul Erik Marvig., Direktør Ebbe Nielsen, Henning Uldal, Kosmonavta Volkova 12, 125299 Moskva, SNG.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Erik Marvig.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør eller af den samlede bestyrelse.


26.10.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
ApS SMBK NR. 2065
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

24.08.1993.

Nyt navn:

NIMAR ApS

Ny adresse:

Langebjerg 35 A, 4000 Roskilde

Ny kommune:

Roskilde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ebbe Nielsen

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S150429 REVISORGAARDEN I KØBENHAVN A/S, Ved Vesterport 6 5, 1612 København V

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.10.1993 - 31.12.1993


08.10.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 14254080

Navn og adresse:
ApS SMBK NR. 2065
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1990

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1990 - 30.09.1991

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
26.03.2003
21.12.2009
NIMAR A/S
09.10.1993
25.03.2003
NIMAR ApS
01.06.1990
08.10.1993
MIMAR ApS
Adresse
Fra
Til
01.12.2000
28.01.2015
Avedøreholmen 78 B 2650 Hvidovre
01.06.1990
30.11.2000
Langebjerg 35 A 4000 Roskilde
Virksomhedsform
Fra
Til
01.06.1990
25.03.2003
Anpartsselskab
Status
Fra
Til
01.06.1990
07.09.2015
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2003
31.12.2007
518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
11.01.2001
31.12.2002
516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01.06.1990
10.01.2001
516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Registreret kapital
Fra
Til
30.05.1997
25.03.2003
500.000,00 DKK
30.04.1996
29.05.1997
200.000,00 DKK
11.06.1990
29.04.1996
80.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2002
0 medarbejdere
4. kvt2001
2-4 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere


4. kvt2000
0 medarbejdere