Skip to main content

PLAY TV DANMARK A/S

Reg-nummer

A/S191131

Adresse

c/o Direktør Peter Simonsen
Gentoftegade 55

Postnummer og by

2820 Gentofte

Startdato

01.06.1990

Ophørsdato

06.09.1997

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Gentofte

Formål

Selskabets formål er salg, administration og distri- bution af lodsedler gennem foreninger og sammenslut- ninger med velgørende eller almennyttige formål, indkøb og salg af varer i forbindelse hermed samt anden med lotteri forenelig virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

17.12.1994

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.06.1990 - 30.09.1991
Dato: 19.09.1997
Periode: 01.01.1997 - 28.02.1997
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 19.09.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.1995
Periode: 01.10.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.11.1994
Periode: 01.10.1993 - 30.09.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 05.11.1993
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.06.1993
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.04.1992
Periode: 01.06.1990 - 30.09.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
01.11.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S191131

Navn og adresse:
PLAY TV DANMARK A/S
c/o Direktør Peter Simonsen, Gentoftegade 55, 2820 Gentofte

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


13.03.1997 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S191131

Navn og adresse:
PLAY TV DANMARK A/S
c/o Direktør Peter Simonsen, Gentoftegade 55, 2820 Gentofte

Likvidation vedtaget 28.02.1997.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Nils Thomas Weincke, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


27.01.1995 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S191131

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3917
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

17.12.1994.

Nyt navn:

PLAY TV DANMARK A/S.

Ny adresse:

c/o Direktør Peter Simonsen, Gentoftegade 55, 2820 Gentofte.

Ny kommune:

Gentofte.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Sven Peter Simonsen, Direktør Jens Johan Torpe, Thomas Wallin.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Sven Peter Simonsen.

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsafirmaet S.A. Christe nsen & W. Kjærulf, St. Kongensgade 68, 1., 1264 København K.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1994 - 31.12.1994.


08.10.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S191131

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3917
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i for- ening, af en direktør
alene eller af bestyrelsesfor- manden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1990 - 30.09.1991

Regnskabsår:

01.10 - 30.09

Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.06.1990
30.12.1994
A/S PSE NR. 3917
Status
Fra
Til
28.02.1997
05.09.1997
Under frivillig likvidation
01.06.1990
27.02.1997
Normal