Skip to main content

SYDFYNS DISCONTOBANK A/S

Reg-nummer

A/S191244

Adresse

Torvet

Postnummer og by

5600 Faaborg

Startdato

01.06.1990

Ophørsdato

05.08.1991

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Faaborg

Formål

Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Registreret Kapital

30.300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.06.1990 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Dato: 08.08.1991
Periode: 01.06.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

15.08.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S191244

Navn og adresse:
SYDFYNS DISCONTOBANK A/S
Torvet, 5600 Faaborg

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S45511 AKTIVBANKEN A/S


01.07.1991 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S191244

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3869
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

13.06.1991.

Nyt navn:

SYDFYNS DISCONTOBANK A/S

Ny adresse:

Torvet, 5600 Fåborg

Ny kommune:

Fåborg

Kapitalforhøjelse:

kr. 30.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 108,6

Kapitalen udgør herefter kr. 30.300.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Godsforvalter Henning Bastrup (formand), Møller Børge Bøgelund Petersen (næstformand), Direktør Lena Vedel Andersen, Bogholder Mogens Lunde Hansen (udnævnt af Industriministeren), Isenkræmmer Marius Jørgensen, Gårdejer Niels Christian Klausen

Selskabsrepræsentation:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankfuldmægtig Bjarne Astrup Jørgensen (Suppleant: Kontorassistent Alice Larsen), Bankfuldmægtig Inge Merete Larsen (Suppleant: Bankfuldmægtig Preben Ingolf Larsen), Bankfuldmægtig Lars Nielsen (Suppleant: Bankfuldmægtig Anders Schmidt)

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Bankdirektør Erik Sinnerup

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af to direktører i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Postboks 33, 1002 København K, SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, Gl. Kongevej 11, 1610 Købenahvn V

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.06.1990 - 31.12.1990


08.10.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S191244

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3869
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1990 - 30.09.1991

Regnskabsår:

01.10 - 30.09

Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.06.1990
27.06.1991
A/S PSE NR. 3869
Status
Fra
Til
01.06.1990
04.08.1991
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
11.06.1990
26.06.1991
300.000,00 DKK