Skip to main content

SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS

CVR-nummer

14125485

Adresse

c/o Søren Holmvang
Dalgas Avenue 23

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Startdato

01.05.1990

Ophørsdato

15.02.2016

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter spaltning

Telefon

20231455

Kommune

Aarhus

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

28.01.2016

Registreret Kapital

615.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.05.1990 - 30.04.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand eller af en direktør.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Søren Holmvang
Dalgas Avenue 23, st.
8000 Aarhus C
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 15.02.2016Dato: 25.02.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.02.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.02.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.02.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 02.02.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.02.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.02.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.02.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.02.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.07.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.02.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1992
Periode: 01.05.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.02.1992
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S

P-nummer

Adresse

23

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.05.1990

Ophørsdato

31.03.1996

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS

P-nummer

Adresse

c/o Søren Holmvang
Dalgas Avenue 23

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Startdato

01.05.1990

Ophørsdato

15.02.2016

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

20231455


15.03.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Aarhus C

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående spaltning. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende virksomheder må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Virksomheden er d. 15.02.2016 opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-nummer 37537861 JHO Invest ApS og CVR-nummer 37537853 SHO Invest ApS.


29.01.2016 Omdannelse af selskaber

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Aarhus C

Virksomheden er omdannet til et anpartsselskab med CVR-nummer: 14125485 Vedtægter ændret: 28.01.2016
Nyt navn: SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS

23.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Holmvang, den 23.03.2010, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jonna Sander Holmvang, den 23.03.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Holmvang, den 23.03.2010.

Indtrådt i direktionen:

Sekretær Jonna Sander Holmvang, den 23.03.2010.


14.03.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

14.03.2007.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jonna Sander Holmvang, den 14.03.2007.

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand eller af en direktør.


05.09.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

04.09.2006.
23.05.2006 Statusændring, Ændring af kapital

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

08.05.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 115.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 2.192,13.

Kapitalen udgør herefter kr. 615.000,00.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 27907083 S. HOLMVANG ApS, der samtidig er opløst.


31.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 14125485 SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S.
CVR-NR. 27907083 S. HOLMVANG ApS.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


02.05.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

22.01.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


27.03.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
Klostergade 56, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

21.02.1996.

Ny adresse:

c/o Søren Holmvang, Dalgas Avenue 23, 8000 Århus C.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torsten Krüger Wegener, den 21.02.1996, Frans Henrik Zachrison, den 21.02.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sekretær Jonna Sander Holmvang, den 21.02.1996, Jesper Sander Holmvang, den 21.02.1996, Susanne Nørskov, den 21.02.1996.


18.11.1993 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
A5 PARTNERS A/S
Klostergade 56, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

09.11.1993.

Nyt navn:

SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S


18.11.1991 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
A5 PARTNERS A/S
Klostergade 56, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

12.11.1991.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.05.1991 - 31.12.1991


18.07.1991 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3832
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.06.1991.

Nyt navn:

A5 PARTNERS A/S

Ny adresse:

Klostergade 56, 8000 Århus C

Ny kommune:

Århus

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Holmvang, Direktør Torsten Kruger Wegener, Direktør Frans Henrik Zachrison

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Søren Holmvang

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Bjarne Aaen, Vesterport 3, 8100 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.05.1990 - 30.04.1991


12.09.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 14125485

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3832
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af en direktør
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1990 - 30.09.1991

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
12.11.1993
27.01.2016
SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S
18.06.1991
11.11.1993
A5 PARTNERS A/S
01.05.1990
17.06.1991
A/S PSE NR. 3832
Virksomhedsform
Fra
Til
01.05.1990
27.01.2016
Aktieselskab
Status
Fra
Til
01.05.1990
14.02.2016
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.05.1990
31.12.2007
742090 Anden teknisk rådgivning
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
14.03.2007
27.01.2016
14.03.2007
Registreret kapital
Fra
Til
22.01.1997
07.05.2006
500.000,00 DKK
09.05.1990
21.01.1997
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2016
0 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk


3. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2013
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2012
1 medarbejdere
1. kvt2012
1 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2011
1 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2007
0 medarbejdere
2. kvt2007
1 medarbejdere
1. kvt2007
1 medarbejdere
4. kvt2006
1 medarbejdere
3. kvt2006
1 medarbejdere
2. kvt2006
1 medarbejdere
1. kvt2006
1 medarbejdere
4. kvt2005
2-4 medarbejdere