Skip to main content

GEN-TEK I/S

CVR-nummer

14026649

Adresse

Måde Kirkevej 28

Postnummer og by

6700 Esbjerg

Startdato

12.12.2013

Ophørsdato

24.02.2014

Virksomhedsform

Interessentskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Slettet

Telefon

75450644

Fax

75450854

Mail

gentek@mail-tele.dk

Kommune

Esbjerg

Branchekode

382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

Bibrancher

383200 Genbrug af sorterede materialer

Formål

Interessentskabets formål er i erhvervsmæssig øjemed og på forretningsmæssig forsvarlig vis, at etablere anlæg for behandling ved sortering og nedknusning af byggeaffald, nedknusning af beton, at sortere og kompostere jord, træ og haveaffald, at formale træ til flis samt i det hele efter bestyrelsens enige beslutning, at forarbejde storskrald med henblik på størst muligt genbrug. Ændring af formålet kan kun ske ifald samtlige deltagere tiltræder. Deltagerne påtager sig med den enkeltes indflydelse i selskabet, at sikre dette på bedst mulig måde, herunder gennem de bestyrelsesmedlemmer de udpeger til at deltage i Interessentskabets ledelse.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

28.06.1991

Første regnskabsperiode

01.01.1995 - 31.12.1995

Tegningsregel

Interesstenskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden, eller formanden og direktøren.

Dato: 12.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.02.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.02.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 28.02.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.02.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.03.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.03.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.02.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.02.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

GEN-TEK I/S

P-nummer

Adresse

28

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

01.04.1990

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

GEN-TEK I/S

P-nummer

Adresse

Måde Kirkevej 28

Postnummer og by

6700 Esbjerg

Startdato

02.04.1990

Ophørsdato

24.02.2014

Branchekode

382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

75450644

Mail

gentek@mail.tele.dk


24.02.2014 Statusændring

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 12.


12.12.2013 Statusændring

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Virksomheden er genregistreret den 12.12.2013.


12.11.2013 Statusændring

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 12.


18.07.2012 Ændring i revision

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.11.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Tværkajen 5, 5000 Odense C.


07.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Lauge Rahr, den 14.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tværkajen 5, postboks 10, 5000 Odense C, den 14.10.2011.
02.03.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gunnar Sund Pedersen, den 03.02.2011.


21.02.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Christian Møller, den 03.02.2011, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Gunnar Sund Pedersen, den 03.02.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Erling Wolf, den 03.02.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Simon Hovgaard Clausen, den 03.02.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Vagn Erling Wolf, den 03.02.2011.

Indtrådt i direktionen:

Salgs- og marketingdirektør Jeanett Halling Vikkelsøe, den 03.02.2011.


15.03.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Vognmand Vagn Erling Wolf, den 28.02.2007.


19.01.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Brejdal Kristoffersen, den 25.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christian Møller, den 25.01.2006.


26.02.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Junge Andersen, den 11.02.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jeanett Halling Vikkelsøe, den 11.02.1999.


05.01.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Peter Ingversen, den 10.12.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Finn Junge Andersen, den 10.12.1997.


15.11.1995 Nye selskaber

CVR-nummer: 14026649

Navn og adresse:
GEN-TEK I/S
Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg

Retsform:

Interessentskab.

Seneste vedtægtsdato:

28.06.1991.

Interessenter: REG.NR. A/S183252 MP NR. 2 A/S, Brolæggervej 18, 6710 Esbjerg V, REG.NR. A/S183253 A/S PSE NR. 3440, Sømasevej 12, Toftnæs, 6800 Varde, REG.NR. A/S183254 A/S PSE NR. 3441, Slåenvej 7, 6715 Esbjerg N, REG.NR. A/S198364 DRAS NR. 1392 A/S, Falkevej 14, 6705 Esbjerg Ø.

Bestyrelse:

Direktør Gunnar Sund Pedersen (formand), Direktør Jørgen Peter Ingwersen, Direktør Leif Brejdal Kristoffersen.

Direktion:

Vognmand Vagn Erling Wolf.

Interesstenskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden, eller formanden og direktøren.

Revision:

Revisionsfirmaet Lauge Rahr, Englandsgade 53, 6701 Esbjerg.

Første regnskabsår:

01.01.1995 - 31.12.1995.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.1990
12.11.2013
GEN-TEK I/S
Adresse
Fra
Til
01.01.1990
12.11.2013
Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg
Virksomhedsform
Fra
Til
12.12.2013
23.02.2014
Interessentskab
01.01.1990
12.11.2013
Interessentskab
Status
Fra
Til
12.12.2013
23.02.2014
Normal
12.11.2013
11.12.2013
Slettet
01.01.1990
11.11.2013
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
12.11.2013
382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
01.01.2007
31.12.2007
900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg
01.01.2003
31.12.2006
900210 Indsamling af affald
01.01.1990
31.12.2002
900020 Renovation og renholdelse
Bibranche
Fra
Til
02.01.2008
12.11.2013
383200 Genbrug af sorterede materialer
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
10-19 medarbejdere


3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
5-9 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
10-19 medarbejdere
1. kvt2001
10-19 medarbejdere
4. kvt2000
10-19 medarbejdere
3. kvt2000
10-19 medarbejdere
2. kvt2000
10-19 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
5-9 medarbejdere