Skip to main content

LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S

Reg-nummer

A/S188304

Adresse

Strandgade 8
Postboks 1929

Postnummer og by

1023 København K

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

18.05.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Tvangsopløst

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med administration, handel, industri, finansiering samt køb og salg af fast ejendom, herunder at være komplementar i kommanditselskaber

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

03.08.1992

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1990 - 30.06.1991
Dato: 06.12.1991
Periode: 01.01.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

27.05.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S UNDER TVANGSOPLØSNING (OPLØST)
Strandgade 8, postboks 1929, 1023

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


01.03.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Strandgade 8, postboks 1929, 1023

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens ¤117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 01.03.1994.
Likvidator fratrådt: John Jakobsen.
Likvidator fratrådt: John Jakobsen.


18.01.1993 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S I LIKVIDATION
Strandgade 8, Postboks 1929, 1023

Likvidation vedtaget 31.12.1992

Tiltrådt som likvidator:

Advokat John Jakobsen, Rådhuspladsen 14, 1550 København V

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene.


16.09.1992 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S
Strandgade 8, Postboks 1929, 1023

Vedtægter ændret:

03.08.1992.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.07.1991 - 31.12.1992


25.08.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S
Strandgade 8, Postboks 1929, 1023

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet K.G. Jensen
24.03.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S
Strandgade 8, 1023

Ny adresse:

Strandgade 8, Postboks 1929,, 1023 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Fog


05.04.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1070
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

03.10.1990.

Nyt navn:

LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S

Ny adresse:

Strandgade 8, 1023 København K

Nye binavne:

LUNDORFF RASMUSSEN HANDEL A/S (LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S) DANISH CANADIAN INVESTMENT A/S (LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S) FINANSIERINGSINSTITUTTET FOR EJERLEJLIGHEDER AF 1969 AKTIESELSKAB (LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S) SYSTEM FINANS AF 1985 A/S (LUNDORFF RASMUSSEN ADMINISTRATION A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Bødtcher-Hansen, Direktør Mogens Fog, Direktør Ove Torben Jensen, Advokat Jørgen Kjældgaard, cand. polit Jan Lundorff Rasmussen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør, cand. polit Jan Lundorff Rasmussen

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Åge Larsen City Revision A/S, Blegdamsvej 60 B, 2100 København Ø, Revisionsfirmaet K.G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 1016 København K


19.07.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S188304

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1070
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.1990
25.01.1991
A/S PSE 38 NR. 1070
Status
Fra
Til
01.03.1994
17.05.1994
Under tvangsopløsning
31.12.1992
28.02.1994
Under frivillig likvidation
01.01.1990
30.12.1992
Normal