Skip to main content

DUNAS A/S

Reg-nummer

A/S187419

Adresse

Hovedvagtsgade 6

Postnummer og by

1103 København K

Startdato

01.02.1990

Ophørsdato

06.12.1993

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at producere og sælge serviceydelser, der vedrører forsikring og genforsikring. Selskabet skal ikke påtage sig forsikringsrisiko.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

27.09.1990

Registreret Kapital

2.500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.02.1990 - 31.12.1990
Dato: 15.12.1993
Periode: 01.01.1993 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.09.1993
Periode: 01.01.1993 - 24.05.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.06.1991
Periode: 01.02.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

15.12.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
DUNAS A/S I LIKVIDATION
Hovedvagtsgade 6, 1103 Hovedvagtsgade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


08.06.1993 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
DUNAS A/S I LIKVIDATION
Hovedvagtsgade 6, 1103 Hovedvagtsgade

Likvidation vedtaget 24.05.1993

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Klaus Søgaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene.


08.06.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
DUNAS A/S
Hovedvagtsgade 6, 1103 Hovedvagtsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Andrew Ronald Macgavia Maclean, Maurice Frank Stonefrost

Indtrådt i bestyrelsen:

David John Pratt

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Robert Francis Huxster for Andrew Ronald Macgavia Maclean, Roger Alfred William Farley for Maurice Frank Stonefrost


06.05.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
DUNAS A/S
Hovedvagtsgade 6, 1103 Hovedvagtsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lord Marshall of Leeds

Indtrådt i bestyrelsen:

Maurice Frank Stonefrost, 611 Hood House, Dolphin Square, London SW1V 3LX, Englang (Suppleant: Roger Alfred William Farley)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Roger Alfred William Farley for Lord Marshall of Leeds


28.11.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
DUNAS A/S
Hovedvagtsgade 6, 1103 Hovedvagtsgade

Vedtægter ændret:

27.09.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.200.000,00 indbetalt kontant, kurs 220,0

Kapitalen udgør herefter kr. 2.500.000,00
17.10.1990 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1369
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

30.08.1990.

Nyt navn:

DUNAS A/S

Ny adresse:

Hovedvagtsgade 6, 1103 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Hans Kristian Jacobsen, Lord Marshall of Leeds (Suppleant: Roger Alfred William Farley), Andrew Ronald Macgavia Maclean (Suppleant: Robert Francis Huxster), Lord Pearson of Rannoch (Suppleant: Benyamin Naeem Habib, Flat 5, 60 South Island Place, London SW9, England)

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Underdirektør Hans Kristian Jacobsen

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen,
der underskriver sammen med et medlem af
bestyrelsen samt af to medlemmer af
bestyrelsen i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Coopers & Lybrand, Nr. Voldgade 11, 1016 København K

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.02.1990 - 31.12.1990


26.06.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S187419

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1369
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.02.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.02.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.02.1990
26.09.1990
A/S PSE 14 NR. 1369
Status
Fra
Til
24.05.1993
05.12.1993
Under frivillig likvidation
01.02.1990
23.05.1993
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
02.02.1990
01.11.1990
300.000,00 DKK