Skip to main content

SÜGRO DANMARK A/S

CVR-nummer

13878579

Adresse

Bugattivej 18

Postnummer og by

7100 Vejle

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

26.02.2019

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Telefon

75630960

Fax

75630940

Mail

Sugro-danmark@sugro.dk

Kommune

Vejle

Branchekode

731110 Reklamebureauer

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent- og markedsføringsvirksomhed for Sügrokæden i Danmark, udvikling af Sügrokæden samt handel med reklamemateriale og anden dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.05 til 30.04

Seneste vedtægtsdato

04.01.2012

Registreret Kapital

1.120.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1990 - 30.06.1991

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

CHOKOLAND STRUER A/S
Kjeldsmarkvej 3
7600 Struer
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 26.02.2019Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Carl Erik Larsen
Kjeldsmarkvej 3
7600 Struer
Ejerandel: 55,00%
Stemmerettigheder: 55,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 26.02.2019Dato: 10.10.2018
Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2017
Periode: 01.05.2016 - 30.04.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.09.2016
Periode: 01.05.2015 - 30.04.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2015
Periode: 01.05.2014 - 30.04.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.09.2014
Periode: 01.05.2013 - 30.04.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 01.10.2013
Periode: 01.05.2012 - 30.04.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 05.10.2012
Periode: 01.05.2011 - 30.04.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.2011
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.10.2010
Periode: 01.05.2009 - 30.04.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.04.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.10.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.10.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.10.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.10.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.09.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.10.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.10.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.11.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.08.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.09.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.08.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.09.1993
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.09.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.10.1991
Periode: 01.01.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

SUGRO DANMARK A/S

P-nummer

Adresse

Bugattivej 18

Postnummer og by

7100 Vejle

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

26.02.2019

Branchekode

731110 Reklamebureauer

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

75630960

Mail

Sugro-danmark@sugro.dk


26.04.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 26.02.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 21633119 CHOKOLAND STRUER A/S.


22.10.2018 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 21633119 CHOKOLAND STRUER A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene SÜGRO STRUER A/S, JYSK VIN KOMPAGNI A/S, DANSK BUTIKSSERVICE A/S, SÜGRO AALBORG A/S, SÜGRO A/S, SÜGRO NORD A/S, SÜGRO SYD A/S, SÜGRO VEST A/S, SÜGRO ØST A/S, CHOKOLADESPECIALISTEN A/S, CHOKOLADESPECIALISTEN KØBENHAVN A/S, CONWAY A/S, UNIGROS SJÆLLAND A/S og CVR-nummer: 13878579 SÜGRO DANMARK A/S (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 21633119 CHOKOLAND STRUER A/S og CVR-nummer: 13878579 SÜGRO DANMARK A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


21.09.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Revision:

Fratrådte:

VESTJYSK REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.08.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Andrupsgade 7, 7620 Lemvig, den 01.08.2018.


22.12.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Jesper Düring Larsen, den 22.09.2016.


24.09.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kristian Dalsgaard, den 22.09.2015, John Hougaard, den 22.09.2015.

Tiltrådte:

Direktør Lasse Buhl Jørgensen, den 22.09.2015.
19.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Torben Düring Larsen, den 15.04.2013, Kenneth Düring Larsen, den 15.04.2013.


11.01.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Strandkærvej 87, 7100 Vejle

Ny adresse:

Bugattivej 18, 7100 Vejle.

Ny kommune:

Vejle.


11.01.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Bugattivej 18, 7100 Vejle

Vedtægter ændret:

04.01.2012.


14.03.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Strandkærvej 87, 8700 Horsens

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Hougaard, den 28.02.2009.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jette Andersen, den 01.03.2009.


19.11.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Strandkærvej 87, 8700 Horsens

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 05.11.2008.

Indtrådt i revisionen:

A/S REVISIONSKONTORET LEMVIG-THYBORØN, Andrupsgade 4, 7620 Lemvig, den 05.11.2008.


10.10.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 8700 Horsens

Vedtægter ændret:

26.09.2008.

Ny adresse:

Strandkærvej 87, 8700 Horsens.

Ny kommune:

Horsens.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Møller Christiansen, den 26.09.2008, John Bille, den 26.09.2008, Thomas Clausen, den 26.09.2008, Jan Nielsen, den 26.09.2008, Villy Rasmussen, den 26.09.2008, Bo Reckeweg, den 26.09.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Kristian Dalsgaard, den 26.09.2008, Direktør John Hougaard, den 26.09.2008.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jan Mygdam, den 26.09.2008, Uffe Kragh Nielsen, den 26.09.2008.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04.

Omlægningsperiode:

01.07.2008 - 30.04.2009.


11.10.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Normann Christensen, den 08.10.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernadministrerende direktør Villy Rasmussen, den 08.10.2007.


26.01.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Otto Nielsen, den 29.09.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Clausen, den 29.09.2006, Direktør Jan Nielsen, den 29.09.2006.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Thomas Clausen, den 29.09.2006, Mogens Nielsen, den 29.09.2006.

Tiltrådt som suppleant:

Økonomidirektør Jan Mygdam, den 29.09.2006, Repræsentant Uffe Kragh Nielsen, den 29.09.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 29.09.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 29.09.2006.


06.07.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Carsten Møller Christiansen, den 22.06.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Villy Rasmussen, den 22.06.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernadm. direktør Carsten Normann Christensen, den 22.06.2006.


13.10.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SÜGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annette Kreiner, den 23.09.2005.


22.09.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SUGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

12.09.2003.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Palle Myhre Svendsen, den 12.09.2003.

Tiltrådt som suppleant:

Thomas Clausen, den 12.09.2003.


08.11.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SUGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: formand Carl Erik Larsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Erik Søndergård Clausen.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Bille Pedersen.


24.09.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SUGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

17.09.1999.


17.09.1999 Ændring i revision

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SUGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.


15.07.1998 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SUGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Divisionsdirektør Carsten Møller Christiansen.


15.07.1998 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
SUGRO DANMARK A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Brian Lund Mollerup.


19.03.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

22.01.1998.

Nyt navn:

SUGRO DANMARK A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Nielsen, den 22.01.1998, Jens Peter Illum, den 22.01.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Grosserer Knud Erik Søndergård Clausen (formand), den 22.01.1998, Koncerndirektør Villy Rasmussen (næstformand), den 22.01.1998, Direktør Carl Erik Larsen, den 22.01.1998, Divisionsdirektør Brian Lund Mollerup, den 22.01.1998, Carl Otto Nielsen, den 22.01.1998, Direktør Bo Reckeweg, den 22.01.1998.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Koncernøkonomidirektør Mogens Nielsen, Palle Myhre Svendsen, den 22.01.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Peter Illum, den 22.01.1998.

Indtrådt i direktionen:

John Hougaard, den 22.01.1998.


10.02.1998 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

20.01.1998.

Kapitalforhøjelse kr. 620.000,00: kr. 519.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 101.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 1.120.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

D kr. 560.000,00, S kr. 560.000,00.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med næstformanden.


22.08.1997 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Gede.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernindkøbsdirektør Annette Kreiner.


24.09.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

05.08.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


10.05.1996 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Harald Peter Johansen.

Indtrådt i direktionen:

Koncernbudget- & finanschef Jens Peter Illum.


20.11.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Gammelager 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Mogens Nielsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Erling Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernadministrende direktør Steen Gede


17.07.1991 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Hørskætten 26, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

19.06.1991

Ny adresse:

Gammelager 13, 2605 Brøndby

Ny kommune:

Brøndby


20.03.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Hørskætten 26, 2630 Taastrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans-Henrik Bjørnlund

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Mogens Nielsen


28.09.1990 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
BUTIKSTJENESTEN A/S
Hørskætten 26, 2630 Taastrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Afdelingschef Harald Peter Johansen


07.09.1990 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3651
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

26.07.1990.

Nyt navn:

BUTIKSTJENESTEN A/S

Ny adresse:

Hørskætten 26, 2630 Tåstrup

Ny kommune:

Høje Tåstrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erling Petersen (formand), Direktør Hans-Henrik Bjørnlund, Koncernbudget- & finanschef Jens Peter Illum

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Price Waterhouse/Seier-Petersen, Hammerensgade 4, 1267 København K


18.06.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 13878579

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3651
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
28.08.1990
22.01.1998
BUTIKSTJENESTEN A/S
01.01.1990
27.08.1990
A/S PSE NR. 3651
Adresse
Fra
Til
11.01.2012
19.10.2018
Bugattivej 18 7100 Vejle
10.10.2008
10.01.2012
Strandkærvej 87 8700 Horsens
01.01.1990
09.10.2008
Gammelager 13 2605 Brøndby
Status
Fra
Til
01.01.1990
25.02.2019
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.1990
31.12.2007
744010 Reklamebureauvirksomhed
Registreret kapital
Fra
Til
12.08.1996
19.01.1998
500.000,00 DKK
04.01.1990
11.08.1996
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2018
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2018
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2018
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk


3. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
2-4 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
5-9 medarbejdere
3. kvt1999
1 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
2-4 medarbejdere