Skip to main content

T-LINE A/S

Reg-nummer

A/S186825

Adresse

Rosenborggade 7, 1.

Postnummer og by

1130 København K

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

27.09.1995

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Tvangsopløst

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive handel, shippingvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

16.07.1990

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1990 - 30.06.1991
Dato: 06.03.1992
Periode: 01.01.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

02.10.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S186825

Navn og adresse:
T-LINE A/S UNDER TVANGSOPLØSNING (OPLØST)
Rosenborggade 7, 1., 1130 Rosenborggade

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


14.10.1993 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S186825

Navn og adresse:
T-LINE A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Rosenborggade 7, l, 1130 Rosenborggade

Den 26.08.1993 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Sten Hellstrøm-Møller, Kronprinsessegade 50, 1306 København K, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator


26.04.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S186825

Navn og adresse:
T-LINE A/S
Rosenborggade 7, l, 1130 Rosenborggade

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 26.04.1993


25.05.1992 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S186825

Navn og adresse:
T-LINE A/S
Rosenborggade 7, l, 1130 Rosenborggade

Kapitalforhøjelse:

kr. 233.414,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 04.02.1992 til dækning af underskud kr. 233.414,00 til kurs 100,00
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00


16.08.1990 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S186825

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3645
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

16.07.1990.

Nyt navn:

T-LINE A/S

Ny adresse:

Rosenborggade 7, l, 1130 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Rederichef Flemming Hansen, Advokat Gunnar Homann, Direktør Christian Flemming Jørgensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Christian Flemming Jørgensen

Selskabet tegnes af en direktør eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Per Premer, Gråbrødre Torv 14, 1154 København K
18.06.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S186825

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3645
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.1990
18.07.1990
A/S PSE NR. 3645
Status
Fra
Til
26.04.1993
26.09.1995
Under tvangsopløsning
01.01.1990
25.04.1993
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
04.01.1990
03.03.1992
300.000,00 DKK