Skip to main content

HAVEENTREPRENØREN ApS

CVR-nummer

13876584

Adresse

Farverensvej 5

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

11.12.1989

Ophørsdato

10.03.2017

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Aalborg

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Formål

Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed, entre- prenørvirksomhed og ejendomsadministration.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

04.03.2015

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

11.12.1989 - 30.04.1991

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Egon Henriksen
Fuglebakken 13
9560 Hadsund
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 10.03.2017Dato: 05.03.2017
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.03.2016
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.03.2015
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.01.2014
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.02.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 31.01.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.02.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.02.2010
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.01.2009
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.02.2008
Periode: 01.10.2006 - 30.09.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.01.2007
Periode: 01.10.2005 - 30.09.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.02.2006
Periode: 01.10.2004 - 30.09.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.12.2004
Periode: 01.10.2003 - 30.09.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.2003
Periode: 01.10.2002 - 30.09.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.12.2002
Periode: 01.10.2001 - 30.09.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.12.2001
Periode: 01.10.2000 - 30.09.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.01.2001
Periode: 01.10.1999 - 30.09.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.04.2000
Periode: 01.10.1998 - 30.09.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.1999
Periode: 01.10.1997 - 30.09.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.03.1998
Periode: 01.10.1996 - 30.09.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.01.1997
Periode: 01.10.1995 - 30.09.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.01.1996
Periode: 01.10.1994 - 30.09.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.1995
Periode: 01.10.1993 - 30.09.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.06.1994
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.09.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.11.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.05.1991
Periode: 11.12.1989 - 30.04.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

HAVEENTREPRENØREN APS

P-nummer

Adresse

Farverensvej 5

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

11.12.1989

Ophørsdato

10.03.2017

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Reklamebeskyttelse

Nej


15.05.2017 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
HAVEENTREPRENØREN ApS
Farverensvej 5, 9000 Aalborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 10.03.2017 opløst ved fusion med CVR-nummer: 13018332 NØRHOLM HAVEENTREPRENØR ApS.


04.03.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
HAVEENTREPRENØREN ApS
Farverensvej 5, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret: 04.03.2015

Revision:

Fratrådte:

REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 04.03.2015.


08.12.2015 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
HAVEENTREPRENØREN ApS
Farverensvej 5, 9000 Aalborg

Revision:

Fratrådte:

null, den 01.12.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 29442789 REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 01.12.2015.


18.02.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
HAVEENTREPRENØREN ApS
Farverensvej 5, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

16.12.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 112.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


03.06.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
ABX AF 1.9.93 ApS
Kong Møllevej 13, 4750 Lundby

Vedtægter ændret:

02.05.1994.

Nyt navn:

HAVEENTREPRENØREN ApS.

Ny adresse:

Farverensvej 5, 9000 Aalborg.

Ny kommune:

Aalborg.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kurt Lehman Mejer Jensen.

Indtrådt i direktionen:

Egon Henriksen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S175190 REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER A/S.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Dennis Møller, Danmarksgade 56, 9000 Aalborg.
05.11.1993 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
VIDAL INVEST ApS
Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup Jylland

Vedtægter ændret:

27.10.1993.

Nyt navn:

ABX AF 1.9.93 ApS

Ny adresse:

Kong Møllevej 13, 4750 Lundby

Ny kommune:

Vordingborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frank Nørnberg Bødker, Virgil Flou, Bengt Helge Kallevik, Børge Porup, Leon Giessing Sørensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Virgil Flou

Indtrådt i direktionen:

Ejendomsmægler Kurt Lehman Mejer Jensen

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. revisor Verner Larsen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S175190 REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER A/S, Danmarksgade 56, 9000 Aalborg


05.10.1992 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
VIDAL INVEST ApS
Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup Jylland

Vedtægter ændret:

29.09.1992

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09

Omlægningsperiode:

01.05.1992 - 30.09.1992


21.03.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 13876584

Navn og adresse:
VIDAL INVEST ApS
Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup Jylland

Stiftelsesdato:

11.12.1989

Seneste vedtægtsdato:

11.12.1989

Kapital:

kr. 88.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 88.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Direktør Frank Nørnberg Bødker, Direktør Virgil Flou, Læge Bengt Kallevik, Reg. revisor Dennis Gilbert Møller, Grosserer Børge Porup, Direktør Leon Giessing Sørensen

Bestyrelse:

Direktør Frank Nørnberg Bødker, Direktør Virgil Flou, Læge Bengt Kallevik, Grosserer Børge Porup, Direktør Leon Giessing Sørensen

Direktion:

Direktør Virgil Flou

Selskabet tegnes af en direktør alene eller
to bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Reg. revisor Verner Larsen, Annanasvej 13, 9000 Ålborg

Første regnskabsår:

11.12.1989 - 30.04.1991

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
29.10.1993
18.05.1994
ABX AF 1.9.93 ApS
11.12.1989
28.10.1993
VIDAL INVEST ApS
Status
Fra
Til
11.12.1989
09.03.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
11.12.1989
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
16.12.1996
03.03.2015
16.12.1996
Registreret kapital
Fra
Til
20.12.1989
16.12.1996
88.000,00 DKK