Skip to main content

DANSKE FORSIKRING SKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

CVR-nummer

13845301

Adresse

c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S
Borupvang 4

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

17.01.1990

Ophørsdato

02.12.2008

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

44744200

Fax

44661256

Mail

topdanmark@topdanmark.dk

Kommune

Ballerup

Branchekode

651200 Anden forsikring

Formål

Selskabets formål er forsikringsvirksomhed af enhver art, alene med undtagelse af livsforsikringsvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

25.04.2006

Registreret Kapital

100.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

17.01.1990 - 31.12.1990

Koncessionsdato

Finanstilsynets tilladelsesdato (koncessionsdato) 05.04.2000

Tegningsregel

Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller 2. bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller 3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør.

Dato: 09.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 22.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.08.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1991
Periode: 17.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

DANSKE FORSIKRING SKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

P-nummer

Adresse

2 - 12

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

17.01.1990

Ophørsdato

31.12.1997

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

DANSKE FORSIKRING,SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

P-nummer

Adresse

c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S
Borupvang 4

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

01.01.1998

Ophørsdato

02.12.2008

Branchekode

651200 Anden forsikring

Reklamebeskyttelse

Nej


22.12.2008 Statusændring

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 18781409 DANSKE FORSIKRING SKADE I A/S, og selskabets binavne DANSKE INSURANCE GENERAL INSURANCE A/S (DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB), DANSKE PERSONFORSIKRING, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB) er slettet.


09.10.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Birgit Echwald Sevel, den 15.09.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Anne Christina Skjønnemand, den 15.09.2007.


02.05.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

25.04.2006.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 25.04.2006.


09.01.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Poul Rise Groth Almlund, den 01.01.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Pram Rasmussen, den 01.01.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Christian Sagild, den 01.01.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Leif Arne Larsen, den 01.01.2006.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kim Bruhn-Petersen, den 01.01.2006.


05.04.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

18.03.2005.
24.01.2002 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

02.01.2002.

Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller 2. bestyrelsesformanden og næstformanden i foreining eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller 3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør.


06.04.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Koncession ændret: 05.04.2000.


16.03.2000 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 12523246 GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 14.03.2000.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 14.03.2000.


18.02.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Jesper Ovesen, den 31.12.1999.


16.02.2000 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Holmens Kanal 2-12, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

31.12.1999.

Ny adresse:

c/o TOPDANMARK FORSIKRING A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup.

Ny kommune:

Ballerup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Straarup, den 31.12.1999, Søren Møller Nielsen, den 31.12.1999, Henning Ejvind Hansen, den 31.12.1999, Erik Sevaldsen, den 31.12.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Michael Pram Rasmussen (formand), den 31.12.1999, Direktør Poul Rise Groth Almlund (næstformand), den 31.12.1999, Underdirektør Birgit Echwald Sevel, den 31.12.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Bonnerup, den 31.12.1999, Mogens Jørgensen, den 31.12.1999, Sven Erik Lystbæk, den 31.12.1999, Ulla Plesner, den 31.12.1999.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Leif Arne Larsen, den 31.12.1999.


23.06.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Holmens Kanal 2-12, 1092

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Sven Erik Lystbæk (viceadministrerende direktør), den 01.06.1999.


24.03.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Holmens Kanal 2-12, 1092

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Sivebæk Knudsen, den 22.03.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Jens Jesper Ovesen, den 22.03.1999.


27.04.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

30.03.1998.

Nyt navn:

DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.

Binavne:

DANSKE INSURANCE GENERAL INSURANCE A/S (DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB), DANSKE PERSONFORSIKRING, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (DANSKE FORSIKRING SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB).

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Søren Møller Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Karsten Sivebæk Knudsen, den 30.03.1998.

Selskabet tegnes 1. af den samlede bestyrelse, eller 2. af bestyrelsens formand eller næstformand i ___forening med et andet medlem af bestyrelsen eller ___med en direktør, eller 3. af to medlemmer af direktionen i forening.


23.01.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Holmens Kanal 2-12, 1092

Koncession ændret: 16.01.1998.


15.01.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

17.12.1997.

Nyt navn:

DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.

Binavn:

DANSKE INSURANCE GENERAL INSURANCE A/S (DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB).

Nyt binavn: DANSKE PERSONFORSIKRING, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB).
Slettet binavn: DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Nielsen, den 08.12.1997.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Erik Bonnerup (adm. dir), den 08.12.1997, Direktør Mogens Jørgensen, den 08.12.1997, Direktør Ulla Plesner, den 08.12.1997.


29.10.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

15.10.1997.

Nye binavne:

DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S), DANSKE INSURANCE GENERAL INSURANCE A/S (FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S).


16.06.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

17.03.1997.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Einar Christiansen, den 17.03.1997, Jørgen Due Pernø, den 17.03.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Henning Ejvind Hansen, den 17.03.1997.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en af disse i forening med en direktør eller af to medlemmer af direktionen i forening.


18.06.1996 Ændring af adresse, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1092

Vedtægter ændret:

19.03.1996.

Ny adresse:

Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Kapitalforhøjelse:

kr. 40.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 250,00.

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.


03.07.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S166384 KPMG DANMARK A/S.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg.


28.06.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Due Pernø.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør, cand. stat Peter Nielsen (adm. dir).


26.05.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Johannes Sørensen, Flemming Duus.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Peter Straarup (formand), Bankdirektør Søren Møller Nielsen, Direktør Jørgen Due Pernø, Chefjurist Erik Sevaldsen.


24.01.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Vedtægter ændret:

11.11.1994.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Erik Jepsen Christensen, Hans Peter Hansen, Peter Hermann Zobel.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Steen Hjort, Hans Jakobsen.


24.01.1995 Ændring af kapital

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Vedtægter ændret:

21.12.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 250,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 21.12.1994 til dækning af underskud kr. 60.000.000,00 til kurs 100,00.
Aktiekapitalen udgør herefter kr. 60.000.000,00.


03.01.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Knud Johannes Sørensen.


06.09.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frans Henrik Witt.

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Hans Peter Hansen.


09.06.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Ejvind Hansen, Jens-Kim Heshe, Kenneth Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Jepsen Christensen, Bankdirektør Knud Johannes Sørensen, Adm.direktør Peter Hermann Zobel


28.09.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jette Marianne Arnskjold, Ernst Henrik Hviid Klæbel, Hans Anders Kovsted

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens-Kim Heshe, Direktør Kenneth Petersen, Direktør Frans Henrik Witt


23.10.1991 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Jette Marianne Arnskjold

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


11.10.1991 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Vedtægter ændret:

24.06.1991.

Stadfæster er slettet

Kapitalforhøjelse:

kr. 50.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 200,0

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Ejvind Hansen, Steen Hjort

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Hans Ejvind Hansen (formand)., Vicedirektør Ib Einar Christiansen, Vicedirektør Flemming Duus, Direktør Ernst Henrik Hviid Klæbel

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Vicedirektør Steen Hjort, Underdirektør Hans Jakobsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Jess Madsen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Due Pernø

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller med en direktør eller af to medlemmer
af direktionen i forening.


09.07.1990 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13845301

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Ny Kongensgade 10, 1472 Ny Kongensgade

Koncession ændret: 30.04.1990
Virksomhedsnavn
Fra
Til
18.12.1997
30.03.1998
DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
17.01.1990
17.12.1997
FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S
Adresse
Fra
Til
17.01.1990
30.12.1999
Holmens Kanal 2 - 12 1092 København K
Status
Fra
Til
17.01.1990
01.12.2008
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2005
31.12.2007
660310 Skadesforsikringsvirksomhed
17.01.1990
31.12.2004
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
12.01.1995
28.03.1996
60.000.000,00 DKK
05.07.1991
11.01.1995
100.000.000,00 DKK
23.03.1990
04.07.1991
50.000.000,00 DKK