Skip to main content

HG ENTREPRISE ApS

CVR-nummer

13622779

Adresse

c/o Likvidator, advokat Peter Scheibel
Torvet 4

Postnummer og by

3400 Hillerød

Startdato

01.11.1989

Ophørsdato

23.07.2001

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Hillerød

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

17.07.2000

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1989 - 30.04.1991
Dato: 22.08.2001
Periode: 01.07.2000 - 31.05.2001
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 30.11.2000
Periode: 01.07.2000 - 15.10.2000
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 09.10.2000
Periode: 01.05.2000 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.10.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.11.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 08.10.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.09.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.09.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.08.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.09.1994
Periode: 01.05.1993 - 30.04.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.09.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.11.1991
Periode: 01.11.1989 - 30.04.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

HG ENTREPRISE ApS

P-nummer

Adresse

4

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.11.1989

Ophørsdato

30.09.1996

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

HG ENTREPRISE ApS

P-nummer

Adresse

Lyngevej 4
Nr Herlev

Postnummer og by

3400 Hillerød

Startdato

18.09.2000

Ophørsdato

23.07.2001

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

LAURITS HOLDING ApS

P-nummer

Adresse

c/o Likvidator, advokat Peter Scheibel
Torvet 4

Postnummer og by

3400 Hillerød

Startdato

18.09.2000

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Nej


22.08.2001 Statusændring

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
c/o Likvidator, advokat Peter Scheibel, Torvet 4, 3400 Hillerød

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


11.12.2000 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
Lyngevej 4, 3400 Hillerød

Ny adresse:

c/o Likvidator, advokat Peter Scheibel, Torvet 4, 3400 Hillerød.


19.10.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
Lyngevej 4, 3400 Hillerød

Likvidation vedtaget 15.10.2000.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Ernst Carl Peter Scheibel, Birkevænget 4, Gadevang, 3400 Hillerød, den 15.10.2000.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


20.09.2000 Ændring i revision

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
Lyngevej 4, 3400 Hillerød

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Hans Peter Jørgensen.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Datavej 58, 3460 Birkerød.


21.07.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
Lyngevej 4, 3400 Hillerød

Vedtægter ændret:

17.07.2000.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.05.2000 - 30.06.2000.
14.05.1997 Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
Lyngvej 4, 3400 Hillerød

Vedtægter ændret:

01.03.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Boni Jensen, den 01.03.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Boni Jensen, den 01.03.1997.


23.01.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
HG ENTREPRISE ApS
Lyngvej 4, 3400 Hillerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Laurits Herskind Andersen, Jørgen Kai Sørensen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Borg & Green I/S Statsaut. revisorer

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Hans Peter Jørgensen, Ny Strandvej 77, 3050 Humlebæk


18.07.1990 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
ApS KBIL 15 NR.1096
c/o Advokat Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

15.05.1990.

Nyt navn:

HG ENTREPRISE ApS

Ny adresse:

Lyngvej 4, 3400 Hillerød

Ny kommune:

Hillerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Murermester Palle Laurits Herskind Andersen, Murermester Vagn Herskind Andersen, Direktør Steen Boni Jensen, Murermester Jørgen Kai Sørensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Steen Boni Jensen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Borg & Green I/S Statsaut. revisorer, Milnersvej 43, 3400 Hillerød


13.02.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 13622779

Navn og adresse:
ApS KBIL 15 NR.1096
c/o Advokat Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 30.04.1991

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.11.1989
18.06.1990
ApS KBIL 15 NR.1096
Adresse
Fra
Til
01.11.1989
16.07.2000
Lyngevej 4
Nr Herlev 3400 Hillerød
Status
Fra
Til
15.10.2000
22.07.2001
Under frivillig likvidation
01.11.1989
14.10.2000
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
03.11.1989
28.02.1997
80.000,00 DKK